Академиялық мәселелер жөніндегі департамент

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент құрамына білім бағдарламаларының инновациялық менеджмент бөлімі, академиялық мониторинг бөлімі, құзыреттілік және мансапты жоспарлау орталығы кіреді.

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент университеттің негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Департамент университеттегі оқу үдерісін жоспарлауды, ұйымдастыруды, бақылауды және жетілдіруді қамтамасыз етеді..

Негізгі міндеттер

 • кредиттік оқыту технологиясы негізінде университеттің оқуәдістемелік үрдісін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару;
 • университетте даярлықтың барлық бағыттары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыруды үйлестіру;
 • білім беру бағдарламаларының оқу, оқуәдістемелік, ғылымиәдістемелік қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асыру;
 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын басқарудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеу және енгізу;
 • ЖООда дайындаудың инновациялық әдістерін жалпылау және тарату;
 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша университеттің білім беру қызметін әдістемелік, аналитикалық және ақпараттық қамтамасыз ету;
 • университеттің профессорлықоқытушылық құрамының оқу және әдістемелік қызметін үйлестіру;
 • профессороқытушы құрамның ғылымиәдістемелік әлеуетін жетілдіру, кәсіби шеберлік пен біліктілікті арттыруды қамтамасыз ету;
 • оқу процесін жетілдіру бойынша әдістемелік конференциялар, семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру және өткізу;
 • оқытушылардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
 • университеттің оқу үрдісін жоспарлау мен мониторингті ұйымдастыру.

Жұмыс жоспары

Жаңа 2019-2020 оқу жылын дайындауға арналған іс-шаралардың жоспары


Құрылым басшысы,осы бөлімге қарасты жауапты мамандар туралы мәліметтер:

Сулейменова Жанар Уразовна

Департамент директоры

8 (7122) 27-63-07
zh.suleimenova@asu.edu.kz


Дюсекенова Злиха Кадырбаевна

Білім бағдарламаларының инновациялық менеджмент бөлімінің бастығы

+77122276317
z.dyusekenova@asu.edu.kzТокжигитова Нургуль Каирбаевна

Академиялық мониторинг бөлімінің бастығы

+77122276317

Тумышев Бердибек Айырбекович

Құзыреттілік және мансапты жоспарлау орталығының директоры

+77122276313Тізімге қайта оралу