Білім беру бағдарламасының академиялық сапасын арттыру және дамуын қамтамасыз етудегі кеңсенің міндеттері:

- университетте ББ-нің іске асырылуына мониторинг жасау;

- білім беру бағдарламаларын қалыптастыру және бекіту бойынша ішкі нормативтік құжаттаманы әзірлеу;

- университеттің білім беру бағдарламаларын жүзеге асырғанда білім беру қызметін жүргізу құқығын беретін мемлекеттік лицензияға, ҚР МЖМБС және университет ректоры бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлау және үйлестіру;

- білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде кафедраларға кәсіптік стандарттарға және жұмыс берушілердің ұсыныстарына сәйкес әдістемелік көмек көрсету, семинарлар, конференциялар ұйымдастыру;

- білім беру саласындағы уәкілетті органның білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілген, МЖМБС және ұлттық біліктілік шеңбері мен білім беру саласындағы салалық біліктілік шеңберін ескере отырып әзірленген білім беру бағдарламаларының сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;

- ҚР БҒМ ББ іске асыру бойынша ақпараттық-есептік ақпаратты ұсыну;

- оқу процесін жоспарлау сапасына және нормативтік талаптарға сәйкестігіне талдау жүргізу;

- оқу процесін жетілдіру және білім беру қызметінің сапасын арттыру;

- кадрларды даярлау бағыттары бойынша академиялық кеңестердің қызметін ұйымдастыруға әдістемелік көмек көрсету.

Академиялық сапаны қамтамасыз ету, арттыру және білім беру бағдарламаларын дамытудағы Кеңсенің қызметтері:

1. оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына және бекітілген университетішілік нормативтік құжаттарға сәйкес жоспарлайды;

2. білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бекіту жөніндегі ережені әзірлейді;

3. білім беру бағдарламаларын қалыптастыруда кафедраларға әдістемелік көмек көрсетеді;

4. университеттің барлық ББ бойынша элективті пәндер каталогын келісім алу және бекітуге дайындау бойынша; жұмыс оқу жоспарларын әзірлеу және бекітуге дайындау бойынша; оқыту нысандары мен курстары бойынша академиялық күнтізбенің жобаларын және оқу жылына арналған оқу процесінің кестелерін жасау және бекіту бойынша жұмысты үйлестіреді; кафедраларда оқу құжаттамасының болуын тексеру: жұмыс оқу бағдарламалары (Syllabus), пәндердің оқу-әдістемелік кешендері, әдістемелік нұсқаулар және т. б., сондай-ақ курстық жобаларды (жұмыстарды), оқу құралдарын ресімдеу және орындау бойынша, тізбеде оқытушылардың оқу-әдістемелік құжаттамаларды "Platonus" автоматтандырылған жүйесінде орналастыруын талдау жасау;

5. кадрларды даярлау бағыттары бойынша академиялық кеңестердің жұмысын бақылайды;

6. университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы дайындаған оқу және оқу-әдістемелік әдебиетті басып шығару жоспарының іске асырылуын бақылайды;

7. университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының педагогикалық жүктемесінің уақытын есептеу нормаларын, оқу жүктемесінің көлемі мен штатын айқындайды, бекітуге ұсынады, сағат есебін және кафедра бойынша оқу жүктемесінің бөлінуін талдайды;

8. оқыту жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді;

9. оқу процесіне қатысты ішкі нормативтік-әдістемелік құжаттаманы жақсарту бойынша жұмыс жүргізеді;

10. ғылыми кеңес, ректорат үшін қаралатын мәселелер бойынша анықтамалар мен ақпараттар дайындайды;

11. ҚР БҒМ сұраныстары мен хаттары бойынша ақпарат ұсынады.


Нурпеисов Ербол Темиргалиевич

Білім бағдарламасының академиялық сапасын
 арттыру және дамуын қамтамасыз
ету кеңсесінің жетекшісі

8(7122) 27-63-07

@asu.edu.kz

Юсупова Гулнар Мандыбаевна

Экономика және құқық факультетіне жауапты жетекші маман

тел:+77018504613
@asu.edu.kz


Асанова Индира Әбдікарімқызы

Инновациялық білім беру факультетіне жауапты жетекші маман

тел:+77025491404
@asu.edu.kz


Куспанова Эльвиза Каиржановна

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіне жауапты жетекші маман

тел:+77718455544
@asu.edu.kz


Нуржанова Ақжанар Шалқарқызы

Көптілді білім беру факультетіне жауапты жетекші маман

тел:+77015514785
@mail.ru


Шәкібаева Айгүл Нұрланқызы

Гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетіне жауапты маман

тел:+77027582878
@mail.ru


Сарсенгазиева Айнур Саматовна

Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдар факультетіне жауапты жетекші маман

тел:+77022560767
@mail.ru