Тіркеу кеңсесі

Тіркеу кеңсесінің жетекшісі – Куккузова Эльмира Изтелеуовна

Кабинет – 219а
Телефон: 27-63-37

e-mail: e.kukkuzova@asu.edu.kz

Тіркеу офисі – білім алушылардың пәндер мен оқытушыларға тіркелуі, академиялық топтар мен лектерді қалыптастыру, білім алушылардың жеке оқу жоспарларын тіркеу, білім алушыларды, топтар мен университет профессор-оқытушылар құрамының академиялық рейнгтерін есептеу, білім алушыларға транскрипт беру, білім алушылардың ішкі акдемиялық ұтқырлығын ұйымдастыру

Функциялары:

  • Білім алушыларды академиялық үлгерімін бақылауды жүзеге асыру;
  • Білім алушылардың академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асыру;
  • Оқу пәндері бойынша жинақталған кредиттерді/сағаттарды есептеуді жүзеге асыру;
  • Ағымдық, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізуге қажетті ведомостерді дайындау;
  • Транскрипт және дипломға қосымша (транскрипт) жасау және беру, GPA балды есептеу;
  • Білім алушылардың электив пәндерге жазылуын ұйымдастыру және өткізу;
  • Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізуге қатысу;

Негізгі құжаттар

  • Сабақ кестесі
  • Емтихан кестесі
  • Емтихан ведомості

Жұмыс жоспары

Құрылым басшысы, осы бөлімге қарасты жауапты мамандар туралы мәліметтер:


Куккузова Эльмира Изтелеуовна

Тіркеу кеңсесінің жетекшісі

8(7122) 27-63-37
Кабинет 219
e.kukkuzova@asu.edu.kz

Қазболатова Сымбат Мадиярқызы

Экономика және құқық факультетіне жауапты жетекші маман

тел
@asu.edu.kz


Аимова Альбина Жасбуыновна

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіне жауапты жетекші маман

a.aimova@asu.edu.kz


Кабдулова Айжан Сайфуллақызы

Көптілді білім беру факультетіне жауапты маман

тел
r.mulikova@asu.edu.kz


Зәкен Айнұр Нұрхатқызы

Инновациялық білім беру факультетіне жауапты жетекші маман

тел
@mail.ru


Айтқалиева Гүлдана Талаповна

Гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетіне жауапты маман

тел
@mail.ru


Бимаганова Назгуль Назымбековна

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіне жауапты жетекші маман

nazgul.b.82@mail.ru

Байзахова Жансая Ережеповна

Инновациялық білім беру факультетіне жауапты жауапты жетекші маман

@asu.edu.kz


Адильбаева Гүлсана Есенбековна

Көптілді білім беру факультетіне жауапты жетекші маман

@asu.edu.kz

Дюсемуратова Жазира Кошановна

Жаратылыстану және ауылшаруашылық ғылымдар факультетіне жауапты жетекші маман

@asu.edu.kz


Өтешова Мөлдір Құттыбекқызы

Барлық білім бағдарламасы бойынша студенттердің академиялық ұтқырлығын ұйымдастыруға жауапты маман

@asu.edu.kz