Ғылыми іс-шаралар

Атырау университеті профессор-оқытушыларының ғылыми еңбектері

«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхана қорына 2020-2021-2022 жж. түскен жаңа
басылымдар туралы мәліметтер жинақтайды.Осыда , әдебиеттер тізімі білім саласы
бойынша топтастырылды. Әрбір бөлімнің материалдары автордың немесе
тақырыптың әліпбилік ретімен орналасқан.

Бұрынғы 1 2 3 4 40