Академиялық саясат

       2021 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 13 тамыздағы № 345 "Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде​ білім беру ​ ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі әдістемелік ​ ұсынымдарды бекіту туралы" бұйрығына сәйкес ​ "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КЕАҚ академиялық саясатына өзгерістер енгізілді