Білім беру бағдарламалары, Бакалавриат

Бакалавриат

Мамандықтың аты

Білім
1 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
2 5В010200 – Бастауышта оқыту  педагогикасы мен әдістемесі
3 5В010300 – Педагогика және психология
4 5В010400 – Бастапқы әскери дайындық
5 5В010500 – Дефектология
6 5В010600 – Музыкалық білім
7 5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу
8 5В010800 – Дене шынықтыру және спорт
9 5В010900 – Математика
10 5В011000 – Физика
11 5В011100 – Информатика
12 5В011200 – Химия
13 5В011300 – Биология
14 5В011400 – Тарих
15 5В011600 - География
16 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
17 5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті
18 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі
19 5В012200- Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті
Гуманитарлық ғылымдар
1 5В020300 - Тарих
2 5В020500 - Филология
3 5В020700 – Аударма ісі
Құқық
1 5В030100 - Құқықтану     Азаматтық құқықтық     Қылмыстық құқықтық
2 5В030400 – Кеден ісі
Өнер
1 5В040300 – Вокалдық өнер
2 5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері     Халық аспаптары     Халық әні
3 5В042100 – Дизайн
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
1 5В050300 - Психология
2 5В050400 – Журналистика
3 5В050600 - Экономика
4 5В050700 – Менеджмент
5 5В050800 – Есеп және аудит
6 5В050900 – Қаржы
7 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
Жаратылыстану ғылымдары
1 5В060100 – Математика
2 5В060200 - Информатика  2016    2017
3 5В060700 – Биология
4 5В060800 - Экология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
1 5В070300 – Ақпараттық жүйелер
2 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
3 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология
Ауылшаруашылық ғылымдары
1 5В080100 - Агрономия
2 5В080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
3 5В080400 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
4 5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану
Қызмет көрсету
1 5В090200 - Туризм