Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі


01 Педагогикалық ғылымдар

6B01101Педагогика және психология
6В01201Педагог-тәрбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері
6В01301 Бастауыш білім беру деңгейінің педагогы
6В01402Алғашқы әскери және технологиялық, дене шынықтыру дайындық мұғалімі
6В01401Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және таңдаған спорт түрінен жаттықтырушы
6В01403 Музыка мұғалімі, қосымша білім беру педагогі
6В01404 Бейнелеу өнері және көркем еңбек
6В01501Математика пәнінің мұғалімі
6В01502 Учитель физики
6В01503 Білім беру жүйесіндегі информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6В01504 Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі
6В01505 Биология пәні мұғалімі
6В01506 География пәні мұғалімі бойынша қосымша мамандандырылған географ - өлкетанушы
6В01507 Химия және биология пәні мұғалімі
6В01508Математика және физика пәнінің мұғалімі
6В01509Физика, информатика пәнінің мұғалімі және физик зерттеуші
6В01510 География және тарих пәнінің мұғалімі
6В01601Тарих пәні мұғалімі, тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
6В01701 Қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі
6В01702 Орыс тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі
6В01704 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі
6В01703 Шетел тілі: екі шетел тілі
6В01901 Логопедия


02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B02101 Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы
6B02102 Халық аспаптары
6B02104 Халық әні
6B02103 Таңдалған бағытта дизайнер, білім беру жүйесінде суретші-дизайнер
6B02201Тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
6B02301 Аударма және аударматану
6B02302 Филология: қазақ филологиясы


03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B03101 Психология
6B03201 Журналистика және ақпарат


04 Бизнес, басқару және құқық

6B04101 Экономика
6B04102 Саладағы менеджмент
6B04103 Экономика және мемлекеттік басқару
6B04104 Бизнес-процестерінің есебі, аудиті және талдау
6B04105 Қаржы және и аналитика
6B04107 Маркетинг
6B04201 Құқықтану
6B04202 Құқық қорағау органдарының қызметі
6B04203 Халықаралық құқық
6В04204 Цифрлық заңгер


05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
6B05201 Қолданбалы экология
6B05202 Экоаналитика
6B05301 Химиялық талдау және сараптама
6B05302 Физик зерттеуші
6B05401 Қолданбалы математикалық модельдеу


06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
6B06102Бизнес-аналитика және IT-жобаларды басқару
6B06103 Желілер мен жүйелерді әкімшіліктеу


07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B07101 Көмірсутектердің химиялық технологиясы
6B07501 Стандарттау және сертификаттау


08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B08401 Балық шаруашылығы және ихтиология


09 Қызмет көрсету

6B11101 Туризм және сервис