Сапа менеджмент жүйесі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

·   сапалы білім беруде университеттің саясатын  іске асыру;

·   актуальді жұмыс жағдайында университеттің СМЖ құжаттамаларымен

   қамтамасыз ету және қолдау;

·   университеттің құрылымдық бөлімдерінде сапа менеджмент жүйесін енгізу

   бойынша білім берудің қызметін үйлестіру;

·   өлшеу, талдау және үдерісті жақсарту бойынша қызметпен қамтамасыз ету

   және үйлестіру;

·   университет қызметінде өзін-өзі бағалау және аудит бойынша СМЖ

   қызметін қамтамасыз ету;

·   СМЖ қызметі өз қызметін атқару барысында университеттің құрылымдық

   бөлімдерінде талдау мен сараптама жүргізу;

•  Құжаттаманы басқару;

•  Жазбаларды басқару;

•  Ішкі аудит.


Бөлімнің негізгі мақсаты - мүдделі тараптардың және басқа да тұтынушылардың қанағаттану деңгейін арттыру мақсатында университеттің СМЖ қызметін қолдау, жақсарту, жетілдіру, жасақтау, енгізу.
 

Жұмыс бағыты

Бөлім қызметінің негізгі бағыттары:

- ЖОО-да СМЖ-н енгізу және жетілдірудің жұмыс жоспарын жасау:

- қызметтің негізгі жұмыс бағыттары бойынша жас мамандарды және студенттерді курстық және дипломдық жұмыстарды орындауға тарту;

- ішкі аудиттің нәтижесімен жиынтық есептерді жасау үшін материалдарды дайындау;

 -  ішкі аудитті өткізу;

- ескертпелі және түзетпелі әрекеттердің жасақталуын және орындалуын бақылау;

- сапа менеджмент саласында қызметкерлердің біліктілігін арттыру бойынша

  университет бөлімдерінің қызметін үйлестіру;

- университеттің жеке Web парақшаларында СМЖ қызметі туралы мүдделі жақтарды ақпараттарандыру.

 Басшысы, жауапты мамандар туралы мәліметтер:


#

Бастығы

8(7122)27 62 47
@asu.edu.kz

#

Менеджер

8(7122)27 62 47
@asu.edu.kz