Students council

Студенттік өзін-өзі басқару құрылымы университеттің барлық бөлімдерімен тығыз қарым-қатынаста әрекет ететін қоғамдық өзін-өзі басқару мүшесі болып табылады.

Студенттік өзін-өзі басқару құрылым басшылығы университетте оқитын студенттердің оқу жылы басында ашық дауыс беру арқылы бір жыл мерзімге тағайындалады.

Студенттік өзін-өзі басқару құрылымы осы ережеге сәйкес жоғары тұрған органның шешімін негізге ала отырып, өз жұмысына ішкі тәртіп ережесін бекітеді.


Студенттік өзін-өзі басқару құрылымы

студенттердің бос уақытын ұйымдастыруға, олардың қоғамдық белсенділігін арттыруға, студенттік бастамаларды қолдауға қатысты өзекті сұрақтарды шешу бойынша бастамашыл, өздік, қоғамдық қызмет атқарады, Жастар саясаты департаменті басшылығымен жүзеге асады.


Студенттік өзін-өзі басқару құрылымы бағдарламасы негізінде, сапалы білім саналы тәрбиенің жан - жақты артуына студент ұйымдарының белсенділігін арттыру, жастар бірлестігінің бағыттарына байланысты ұйым белсенділерінің құқығын, міндетін, жауапкершілігін арттыру, мәдени, спорттық және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

  • Студенттік өзін - өзі басқару құрылымын қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру;
  • Барлық студенттерді университеттің өзін-өзі басқару үрдісіне бірте-бірте тарту;
  • Қоғамдық-саяси және құқықтық тәрбие беру;
  • Адамгершілік, мәдени-эстетикалық және ұлттық-мәдени тәрбие беру;
  • Ғылыми-зерттеу және шығармашылық әлеуетін дамыту;
  • Университеттің спорттың барлық түрін және салауатты өмір салтын насихаттауды дамыту.

Студенттік өзін - өзі басқару құрылымы өздерінің құрамынан студенттік президент пен оның орынбасарын сайлайды және өзге министрлерге міндеттерді бөліседі.

Жалпы жиналыста сапалы құрам анықталады;​

Құқықтары:

  • Факультет кеңесі мен деканатта университетте оқитын студенттердің мүддесін қорғау;
  • Студенттік құрылымның беделін қорғау және іс-әрекеттерін белсенді насихаттау.

Міндеттері:

  • ​Осы ережедегі Студенттік өзін-өзі басқару құрылым тапсырмалары мен қызметтерін өз уақытында әрі сапалы орындалуына жауапкершілік студенттік президентке жүктеледі.


Құрылымы