« Физика, математика және цифрлық технологиялар» ғылыми-зерттеу институты

« Физика, математика және цифрлық технология » ғылыми-зерттеу институты (ҒЗИ)

            « Физика, математика және цифрлық технологиялар» ғылыми-зерттеу институты (ҒЗИ) – ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және қамтамасыз ету, университет кафедраларына жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлауда көмек көрсету, жобалау, әзірлеу және дамыту мақсатында құрылған жалпы университеттік бөлімше, Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруге және тұрақтандыруға бағытталған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін тиісті салалар мен университеттің оқу үрдісіне енгізу.
    Физика, математика және цифрлық технологиялар ҒЗИ өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттары мен құқықтық актілерін, Университет Жарғысын, ректордың бұйрықтары мен өкімдерін, құрылымдық бөлімше туралы ережені басшылыққа алады.
    Бюджеттен тыс көздерден қаржыландырылатын ғылыми зерттеулер мен жұмыстарды жоспарлау сыртқы тапсырыстар қоржынына сәйкес жүзеге асырылады.
- ғылыми-зерттеу, ғылыми-практикалық және білім беру қызметінен түсетін табыс көздері, тапсырыс берушілермен және жұмыстар мен қызметтерді тұтынушылармен жасалған шарттар бойынша жүзеге асырылады.

           Негізгі міндеттер: 

 • Осы мақсатқа жету үшін Физика, математика және цифрлық технологиялар ғылыми-зерттеу институты келесі іс-шараларды жүзеге асырады:
 • Жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласында түбейгелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу;
 • Меншікті жабдықтарды, технологияларды және материалдарды құру;
 • Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларды әзірлеуге және жасақтауға қатысу
 • Университетте жоғары білікті ғылыми кадрлар мен мамандарды дайындауға көмектесу;
 • Ғылыми зерттеулерде жүргізілетін ғылыми-техникалық және техно-экономикалық сараптаманы ұйымдастыру;
 • Атырау университетінің авторлық құқықтарын, ғалымдардың зияткерлік меншігін және құқықтарын қорғау жөніндегі қызметті қамтамасыз ету.
 • Қолданылатын өлшем құралдары мен әдістерімен, өндірілетін ғылыми-техникалық өнімдерімен және тәжірибелік-конструкторлық құжаттамамен, қолданыстағы стандарттармен, техникалық шарттармен және басқа да нормативтік құжаттармен, сертификаттау, стандарттау және метрологияның мемлекеттік жүйесімен қамтамасыз ету;
 • Оқу үдерісі мен ғылыми зерттеулерді қамтамасыз ету үшін университеттің материалдық-техникалық базасын дамыту және нығайту;
 • Атырау университетінде оқу және оқу үдерісіне көмек көрсету;
 • Физика, математика және цифрлық технологиялар ҒЗИ жүргізілетін ғылыми зерттеулерге қатысу үшін магистранттар мен магистранттарды тарту;
 • Физика, математика және цифрлық технологиялар институты жүргізетін іс-шараларды ақпараттық қамтамасыз ету;
 • « Физика, математика және цифрлық технологиялар» ғылыми-зерттеу институтының қызметін насихаттау.

Негізгі қызметтер  

 • Жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді әзірлеу және жүргізу үшін Қазақстан Республикасы мен шет елдердің кәсіпорындары мен ұйымдарымен экономикалық келісімдер жасау;
 • Зерттеу тәжірибе алмасу  және т.б. жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Ғылыми-техникалық бағдарламаларды және жобаларды әзірлеуге және әзірлеуге қатысу, сондай-ақ университетте жоғары білікті ғылыми қызметкерлер мен мамандарды даярлауға жәрдемдесу;
 • Шарттық негізде сыртқы клиенттерге әдістемелік, сарапшылық және консалтингтік қызмет көрсету;
 • Конференциялар, семинарлар, әлеуметтану мектептері, дөңгелек үстелдер, тренингтер және басқа да іс-шаралар түрінде « Физика, математика және цифрлық технологиялар»  ҒЗИ  қызметі бойынша тәжірибе алмасуды ұйымдастыру;
 • Ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобаларды әзірлеуге  қатысу;
 • Ғылыми мақалалар жинақтарында және бұқаралық ақпарат құралдарында ғылыми нәтижелерді үнемі жариялау;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына және АтУ  Жарғысына қайшы келмейтін өзге де іс-шараларды жүргізу.

Жұмыстардың негізгі бағыттары 

 • Ғылыми-білім беру қызметі (жұмыс жоспарын бекіту, мамандарды біліктілігін арттыру, конференцияларды, семинарларды ұйымдастыру;
 • Оқу үдерісін және ғылыми зерттеулерді қамтамасыз ету үшін университеттің материалдық-техникалық базасын дамыту және нығайту;
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және қамтамасыз ету
 • Кафедраларға жоғары білікті ғылыми кадрларды дайындауда көмек көрсету;
 • Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруге және тұрақтандыруға бағытталған университеттің тиісті салаларында және оқу процесінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін жобалау, әзірлеу және енгізу;
 • Жас, қабілетті және серпінді мамандарды қолдау және тарту.
 • « Физика, математика және цифрлық технологиялар» ҒЗИ қызметі институт директорының басшылығымен жүргізіледі.

2022 ж. ғылыми -зерттеу жұмысы
Есеп 2021 жылға Жусупкалиева Г.

« Физика, математика және цифрлық технологиялар» ғылыми-зерттеу институты директоры

Жүсіпқалиева Ғалия Қайдарқызы
g.zhusupkalieva@asu.edu.kz

Тізімге қайта оралу