SWAPTEL зертханасы

SWAPTEL зертханасы

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТОПЫРАҚ, СУ ЖӘНЕ ӨСІМДІКТЕРДІ ТАЛДАУ ЗЕРТХАНАСЫ

SWAPTEL – бұл топырақты, суды және өсімдіктерді талдау бойынша озық жабдығы бар кешенді көпфункционалды зертхана. Зертхана Атырау мемлекеттік университетінің «Жасыл кампус» - ЭКОКАМПУСҚА айналдыру жобасының негізгі бөлігі болып табылады. Бірегей зертхана Қазақстанда ғана емес, бүкіл Каспий маңы өңірінде алғашқы зертхана болмақ.

МИССИЯСЫ
Аграрлық және өндірістік сектор үшін талдаулар, ғылыми зерттеулер және ұсынымдар жүргізу бойынша сапалы сервис ұсыну.

МАҚСАТЫ
Атырау облысын экологиялық және экономикалық дамытуға бағытталған білім беру және ғылыми жобаларды талдамалық қамтамасыз ету (топырақты, суды және өсімдіктерді сапалы ғылыми талдау арқылы).

МІНДЕТТЕРІ
• Қазіргі кезеңдегі топырақтың, судың және өсімдіктердің жай-күйін, құрамын және проблемаларын анықтау үшін олардың жергілікті ресурстарына сапалы талдау жүргізу;
• Топырақ, су және өсімдіктерді сапалы жақсарту үшін шешімдер әзірлеу мақсатында эксперименттер жүргізу;
• Топырақты басқару, көгалдандыру, ауыз суды пайдалану және қоршаған ортаға ұқыпты қарау негіздеріне оқыту семинарларын ұйымдастыру арқылы жергілікті халықтың экологиялық хабардарлығын арттыру;
• Қолжетімді ақпараттық материалдар мен ресурстар арқылы ауыл тұрғындарымен экологиялық білім беру саласында жұмыс істеу;
• Жастарды экологиялық мәселелер мен жобаларға белсенді тарту;
• Экологияға бағдарланған зерттеулер жүргізу және оқыту іс-шараларын әзірлеу үшін сарапшы-ғалымдар пулын құру;
• Оқытушылардың біліктілігін арттыру арқылы университетте экологиялық білім беру сапасын арттыру;
• Агробизнес өкілдеріне органикалық егіншілікті дамытуда ақпараттық қолдау көрсету, бұл Атырау өңірінің әлеуметтік кәсіпкерлік саласындағы әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді;
• Атырау облысының экологиялық таза өңір ретіндегі оң имиджін қалыптастыруға және дамытуға жәрдемдесу.

АШЫЛҒАННАН КЕЙІН ЕКІ ЖЫЛ ІШІНДЕ SWAPTEL АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТІП, ҰЛТТЫҚ ЗЕРТХАНАНЫҢ ЕРЕКШЕ МӘРТЕБЕСІНЕ ИЕ БОЛАДЫ.

SWAPTEL «ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ БАҒДАРЛАМАСЫ»

СУДЫ ТАЛДАУ
• Аммоний азоты
• Тоқтатылған заттар
• Гидрокарбонаттар
• Хлоридтер
• Қаттылық
• Натрий
• Калий
• Кальций
• Магний
• Барий
• Стронций
• рН
• Мұнай өнімдері
• Жалпы сілтілік
• Перманганатты тотығу
• Құрғақ қалдық
• Сульфаттар
• Нитраттар
• Нитриттер
• Фосфаттар
• Бор
• Хром
• Кобальт
• Никель
• Мыс
• Мырыш
• Кадмий
• Қорғасын
• Темір және т. б.

ТОПЫРАҚТЫ ТАЛДАУ
• рН
• Карбонаттар мен бикарбонаттар
• Сульфаттар
• Нитраттар
• Фосфаттар
• АцетаттарФториды
• Оксалаттар
• Аммоний алмасу
• Натрий және калий
• Кальций және магний
• Мұнай өнімдерінің массалық үлесі
• Хлоридтер
• Астық құрамы
• тұз сығындысының рН
• Меншікті электр өткізгіштігі (УЭП)
• Тығыз қалдық
• Бор (жылжымалы нысан)
• Жылжымалы Молибден
• Марганец (жылжымалы нысан)
• Мыс (жылжымалы форма)
• Кобальт (жылжымалы түрі)
• Хром (VI)
• Қорғасын
• Кадмий
• Темір
• Мырыш
• Никель және т. б.

ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ


1. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ
Модель: CLARUS 500(Perkin Elmer)
Характеристика: 
Хроматографтың жұмыс принципі бірнеше заттардың бірін екі фаза арасында (мысалы, қатты дене мен газ арасында, екі сұйықтық арасында және т.б.) бөлуге негізделген, фазалардың бірі үнемі қозғалады, яғни. жылжымалы. Бөлу хроматографиялық бағанда жүреді. Бастапқыда аймақта орналасқан заттар - табиғи пигменттердің қоспасы тиісті еріткіш d (элюент) жеке аймақтарға қосылған кезде бөлінеді, бұл газ немесе сұйықтық сияқты фаза тепе-теңдікті бұзып, үнемі қозғалатынын білдіреді. Сонымен қатар, белгілі бір зат неғұрлым жақсы сіңірілсе (сіңірілсе) немесе қозғалмайтын фазада ерісе, оның қозғалыс жылдамдығы соғұрлым аз болады, ал керісінше қосылыс неғұрлым аз сіңірілсе, яғни қозғалмайтын фазаға жақындық аз болса, соғұрлым қозғалыс жылдамдығы соғұрлым
жоғары болады. Бөлінгеннен кейін барлық компоненттер анықталып, сандық бағаланады.

2. СПЕКТРОМЕТР АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ
Модель: МГА-915
Характеристика:
"МГА-915" селективті емес сіңіруді электротермиялық атомизациялаумен және зеемандық түзетумен атомдық-абсорбциялық спектрометр элементтердің құрамын өлшеуге арналған (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, Sb, Sr, Ti, V, Zn и др.)

3. АНАЛИЗАТОР ЖИДКОСТИ
Модель: ФЛЮОРАТ-02-2М
Характеристика:
"ФЛЮОРАТ-02-2М" фильтрлік флюориметр люминесценцияның спектрлік сипаттамалары алдын ала белгіленген объектілерді жоспарлы өлшеуді орындау кезінде пайдаланылады.

4. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР
Модель: ГАНК-4
Характеристика: Қоршаған ортаны қорғау, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және технологиялық процестерді оңтайландыру мақсатында атмосфералық ауада (А), жұмыс аймағының ауасында (Р) және кеңейтілген диапазонда (атмосфералық ауа және жұмыс аймағының ауасы) (А) сынама дайындаусыз бір аспапта 25 зиянды заттардың біреуінің шоғырлануын үздіксіз автоматты немесе мерзімді бақылау үшін пайдаланылады. Зиянды заттардың шоғырлануын өлшеу жүйелі болып табылады және орнатылған датчиктерде (бір газ талдағышта 10 датчикке дейін) және ауыспалы химиялық кассеталарда (бір газ талдағышта 15 химкассетке дейін) жүзеге асырылады.

5. СИСТЕМА ПРОБОПОДГОТОВКИ
Модель: МИНОТАВР-2
Характеристика: 
Минерализатор кез-келген әдіспен ауыр металдардың ластаушы қоспаларына физикалық-химиялық талдау жүргізу кезінде табиғи, ауыз су мен ағынды сулардағы, биологиялық нысандардағы және Тамақ өнімдеріндегі органикалық заттарды жоюға арналған. Микротолқынды минералдандырғыш қоршаған орта объектілерін экологиялық бақылау, санитариялық бақылау және технологиялық процестерді бақылау үшін қолданылады.

6. СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Модель: КАПЕЛЬ-105М
Характеристика:
Тамшылардың алдыңғы моделінің аналогы-105, бірақ ол электрофоретикалық деректерді қосымша жинауға және өңдеуге мүмкіндік беретін мамандандырылған "Эльфоран" бағдарламалық жасақтамасының көмегімен Компьютерден толығымен басқарылады (стандартты түрде жеткізіледі). Бұл модельдің тағы бір ерекшелігі-капиллярлық кассетаның жетілдірілген дизайны, бұл капиллярды тез және сенімді ауыстыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар талданатын үлгінің компоненттерін сіңіру спектрлерін тіркеуге мүмкіндік береді. Тамшы-105м Еуропалық Қоғамдастықтың 73/23/ЕЕС және 89/336/ЕО электр қауіпсіздігі жөніндегі директиваларының талаптарына сәйкес сертификатталған.

7. ЦЕНТРИФУГА
Модель: СМ-70М-09
Характеристика:
Айналу жылдамдығы, мин — 4000 — 9000 (шаг 1000);

8. РОТАЦИОННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ
Модель: RV V 10 , IKA (ГЕРМАНИЯ)
Характеристика:
Реакциялық ортадан сұйықтықтарды тез буландыруға арналған жүйе.
• Қауіпсіз бөлу функциясы бар қолмен көтергіш
• Ыңғайлы тұтқалары бар су мен май моншасы
• Жылыту ваннасының температурасын құлыптау түймесі
• Реттелетін батыру бұрышы
• Қыздыру ваннасының айналу жылдамдығы мен температурасының сандық дисплейлері
• Бір қолмен басқару; симметриялық басқару жылдамдық диапазоны 5-300 айн/мин
• Қосымша пайдаланушы қауіпсіздігі үшін 24 в құрылғысындағы кернеуді төмендетіңіз
• IKA RV 10 үшін әйнек жиынтығымен толық үйлесімділік
• Жаңа бекіту механизмі

9. ГЕНЕРАТОР ЧИСТОГО ВОДОРОДА
Модель: ГВЧ-6Д
Характеристика:
Аспаптың сипаттамалары ГВЧ-12д моделіне ұқсас; айырмашылығы – оттегі іздерін жоюға арналған реактор болмаған кезде және тиісінше – 6л/сағ (100 мл/мин). Сутекті тасымалдаушы газ ретінде пайдалану үшін қосымша реактормен жабдықталған.

10. АППАРАТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ
Модель: "ВОДОЛЕЙ"
Характеристика:
Зертханалық жағдайларда ерітінділерді, хроматографиялық сынамаларды дайындау, сутегі/оттегі электролиттік генераторларын толтыру үшін пайдаланылатын тазартылған ерекше таза (деионизацияланған) Судан және басқа да мақсаттардан алуға арналған. "Суқұйғыш" РОСТЕСТ сапа белгісі аспабы Зертханалық жағдайларда ЖТҚ, электрофорез, ерітінділер, хроматографиялық сынамалар дайындау, сутегі/оттегі электролиз генераторларын толтыру және басқа да мақсаттарда пайдаланылатын тазалықтың Талдамалық дәрежесіндегі тазартылған судан алуға арналған.

11. СПЕКТРОФОТОМЕТР
Модель: ПЭ-5300ВИ
Характеристика:
Экологиялық бақылау (су, ауа, топырақ), ауыз судың сапасын бақылау, өнеркәсіптің түрлі салаларының шикізаттары мен дайын өнімдерін технологиялық бақылау (тамақ, химия, фармацевтика, металлургия, мұнай химиясы) және басқа да күнделікті талдау міндеттері үшін спектрлік аспаптарға қойылатын талаптарға, химиялық-талдау зертханаларына сәйкес әзірленген. Спектрлік диапазоны 325-1000 нм. Құрылғымен бірге дербес компьютерге арналған бағдарламалық жасақтама жеткізіледі, оның ішінде 3 бағдарлама бар: - сандық талдау: градуирлеуді (сызықтық және квадраттық тәуелділік) құруға және сақтауға, жасалған градуирлеу негізінде концентрациялар мен статистикалық параметрлерді автоматты түрде есептей отырып, талдау жүргізуге және алынған деректерді сақтауға, GLP стандартында өлшеулерді орындау хаттамаларын басып шығаруға мүмкіндік береді;

12. ПОРТАТИВНЫЙ рН –МЕТР ВОДЫ
Модель: «АНИОН – 7000»
Характеристика:
Өнімнің анықталатын сипаттамаларының (параметрлерінің) атауы: рН, электрод потенциалы (ЭМӨ), температура СИ мақсаты: негізгі метрологиялық сипаттамалары: ЭДС от -1200 до 1200 мВ, погрешность ±2 мВ РН өлшеу 2-14, ± 0,02 ӘБ артық емес, рН, температура 0-50 оС дейін, ±0,5 оС артық емес.

13. ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР ВОДЫ
Модель: «АНИОН – 7051»
Характеристика:
Өнімнің анықталатын сипаттамаларының (параметрлерінің) атауы: Оттегі, тұздылық, УЭП, температура СИ мақсаты: негізгі метрологиялық сипаттамалары: УЭП диапозондары: 10-4 - тен 10 см/м-ге дейін, 10-5 және 10-4 См/м-диапозонда 10-4-тен 0,1 См/м-ге дейін.
Диапозондар – хлорлы натрийге (СNаСI) қайта есептегендегі ерітінділердің минералдану дәрежесі-0,5-20 г/л бастап.
Ерітілген оттегінің концентрациясын өлшеу диапозондары:
Өлшеу дискреттілігі 0,001 және 0,01 мг/дм3 0-20 мг / дм3
Сұйықтың ерітілген оттегімен қанығу пайызын өлшеу диапозондары: 0,01 және 0,1% - дан дискреттілігімен 0% - дан 100% - ға дейін.Температураны өлшеу диапозондары: 0-ден 50 оС-қа дейін, өлшеу дискреттілігі 0,1 оС
Өндіруші: ЖШҚ НПП " Инфра-спак-Аналит, Новосибирск

  17.02.21   09-11-21   15.11.21   17.11.21   18.11.21   24.11.21   1-04-22 Прекурсорлармен байланысты қызметке лицензия алды. Прекурсорлар сынақ зертханаларында қажет, олар реагент ерітінділерін дайындау және химиялық талдаулар жүргізу үшін қолданылады.

Тізімге қайта оралу