Миссиясы мен мақсаттары

Білім беру, ғылыми-зерттеу, инфрақұрылымдық және кәсіби жобаларды іске асыру арқылы жастардың, студенттердің, ПОҚ-тың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру.

  • Тұрақты даму принциптерін ескере отырып, АУ-де білім беру бағдарламаларын жаңарту
  • Ғылыми әзірлемелер мен тақырыптарды жаңарту
  • Университеттің экожүйесі мен инфрақұрылымын дамыту
  • Университеттің инновациялық және жан-жақты өзгеруі
  • Студенттердің, педагогикалық ұжымның және қоғамның экологиялық мәдениетін арттыру