Научно-Технический Совет

Члены Научно-технического Совета

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті ғылыми-техникалық кеңесі университеттің жарғысына, ғылыми-техникалық, ғылыми-ұйымдастырушылық және зерттеу қызметін басқару органы ғылым департаментінің ережесіне сәйкес құрылады.
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті ғылыми техникалық кеңесінің негізгі міндеттері мен қызметтері:
• Университеттің ғылыми-техникалық, ғылыми-ұйымдастырушылық және зерттеу қызметін дамыту стратегиясын жасау және іске асыру;
• Техникалық-жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық салалардағы іргелі, қолданбалы-ізденушілік, ғылыми зерттеулердің жүргізілуін ұйымдастыру және үйлестіру;
• Университетте ғылыми-зерттеу жұмыс нәтижелерін өндіріске, ғылыми зерттемелер менеджменті мен маркетингісіне енгізу бойынша ҚР дамыту Стратегиясын іске асырудың негізгі бағыттарын анықтау;
• Ғылым мен білімді қолдау үшін халықаралық қорлармен, өндірістік кәсіпорындармен және ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланысты ұйымдастыру және үйлестіру;
• Зерттеу үдерісіне студенттерді тарту әдістері және формаларды жандандыру, университеттегі студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру;
• Университеттің ғылыми жетістіктерін тарату және насихаттау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру (көрмелер, басылым қызметі);

Члены Научно-технического Совета:

1

САБИРОВА РЫСТЫ КУАНДИКОВНА

Заведующий кафедрой экономики, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор факультета экономики и права НАО " Атырауский университет им.Х. Досмухамедова»
2

ШАЙХАДЕНОВ РЕНАТ НУРЛЫБЕКОВИЧ

И. о. ассоциированного профессора кафедры Уголовно-правовые дисциплины, доктор PhD.
3

МУХАМБЕТОВ БОЛАТ

Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор PhD.
4

БЕРДІҒОЖИН ЛЕСҚАЛИ БАЗАРҒАЛИҰЛЫ

Доктор исторических наук, Член-корреспондент Российской академии естествознания.
5

УТЕШҚАЛИЕВА АЙГҮЛ МӘДЕНИЕТҚЫЗЫ

Кандидат педагогических наук, и. о. ассоциированного профессора по специальности: Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика.
6

МУКАШЕВА МӘНШҮК ТЫНЫШҚАЛИЕВНА

Заведующий кафедрой журналистики, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор, академик Международной Евразийской Академии Телевидения и Радио
7

АБДИНОВ РАУАН ШАРИПБАЕВИЧ

Доктор PhD. Факультет естественных и сельскохозяйственных наук, ассоциированный профессор кафедрой экологии.
8

АБДРАХМАНОВА ЖҰМАЗИЯ МӘЖИТҚЫЗЫ

Заведующий кафедрой полиязычной подготовки, кандидат филологических наук, и. о. ассоциированного профессора.
9

ДЮСЕГАЛИЕВ МУХИТ ЖОЛАМАНОВИЧ

И. о. ассоциированного профессора кафедры экономики факультета экономики и права НАО "Атырауский университет имени Х. Досмухамедова", доктор сельскохозяйственных наук.
10

ШАМБИЛОВА ГУЛЬБАРШЫН КОЖАХМЕТОВНА

Директор департамента стратегического, инновационного и международного развития, доктор химических наук, профессор, Член Реологического общества им. Г. Виноградова РФ
11

ҚОЙШЫҒҰЛОВА ЛӘЙЛЯ ЕРБОЛАТҚЫЗЫ

Кандидат педагогических наук, и. о. ассоциированного профессора по специальности: Общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика.
12

ДЖУМАМУХАМБЕТОВ ДЖАНГИРХАН ГИЛЬМАНҰЛЫ

Заведующий кафедрой физики и технических дисциплин, кандидат физико - математических наук, ассоциированный профессор.
13

САЛТАНОВА ГАЛИЯ АЙСИЕВНА

НАО Атырауский университет имени Х. Досмухамедова" Ассоциированный профессор кафедры " Информатика», кандидат физико-математических наук
14

МЫРЗАШЕВА АЙГУЛ НАРМАГАНБЕТҚЫЗЫ

«НАО Атырауский университет имени Х. Досмухамедова" факультет физики, математики и информационных технологий, и. о. профессора кафедры математики и методики преподавания математики, кандидат технических наук
15

ДЮСЕБАЛИЕВА СОЛЕДАД САГИНОВНА

Кандидат юридических наук, и. о. профессора кафедры уголовно – правовых дисциплин факультета экономики и права НАО Атырауского университета им.Х. Досмухамедова.