Учебно-Методический Совет

Оқу – әдістемелік кеңесінің негізгі мақсаты: білім беру қызметтерінің сапасын тұрақты өсімін қамтамасыз ету; озық жүйелерді, технологияларды, оқыту әдістерін және әкімшілік қызметкерлері мен оқыту–профессорлік құрамының біліктілігін арттыру  арқылы заманауи деңгейдегі білім беру процесін ұйымдастыру. Алға қойған мақсаттарға жетуде келесі міндеттерді жүзеге асыруы қажет:

 • оқу үдерісі сапасының әдістемелік қамтамасыздандыру мониторингін ұйымдастыру;
 • оқу – әдістемелік әдебиеттер, оқулықтар мен университет баспасының жарияланған басқа да материалдарды жариялау үшін жоспарлау, сараптама ұйымдастыру және ұсыныс беру;
 • университеттегі білім беру үрдісін жетілдіру және әдістемелік қызмет көрсету;
 • оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіруде және ұйымдастыруда озық жетістіктерді тарату және енгізу;
 • сапа менеджмент жүйесі мен білім беру үрдісінде оқу-әдістемелік материалдар нәтижелерін енгізу дамыту бойынша ұсыныстарды дайындау;
 • қолданыстағы технологияларды, әдістері, университетте оқыту құралдарды жетілдіру және жаңасын енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • профессор–оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру мақсатында жұмыстарды үйлестіру;
 • білім беру қызметкерлерінің атестаттауына қатысу;

Жұмыс бағыты

Оқу әдістемелік кеңес құрамында келесі Комиссиялар жұмыс істейді:

 • Білім беру бағдарламаларының сапасын тексеру;
 • Бағалау мен оқыту әдістері қадағалау;
 • Оқу-әдістемелік шығарымдар;
 • Білім беруді, ғылымды және бизнесті интеграциялау;
 • Білім алушылардың контингентін қалыптастыру.

Құрамы

ОӘК төрағасы қызметін Төраға – оқу – ісі жөніндегі проректор жүзеге асырады.

ОӘК құрамы факультеті кафедраларының, сайланады мүшелері, оқу бөлімшелерінің басшылары, оқу - әдістемелік жұмыстарды атқаратын білім бөлімдерінің бастықтары және жоғары білім берудің педагогикасы мен жоғары білім әдістемесі бар өзге университет қызметкерлері. Тізім тіркелген


 1. Джарасова Гульжан Сагидуллаевна – проректор по учебной работе, к.п.н., председатель
 2. Сулейменова Жанаргуль Уразовна – директор департамента по академическим вопросам, к.э.н., заместитель председателя;
 3. Токжигитова Нургуль Каирбаевна – начальник отдела академического мониторинга, PhD, секретарь совета.
  Члены совета:
 4. Умирбекова Жайлы Букешовна – советник ректора, д.п.н.
 5. Киреева Балнур Дисембаевна – директор офис регистратора, магистр
 6. Чукуров Асхат Ералиевич – менеджмер службы системы менеджмента качества, магистр
 7. Тумышев Бердибек – директор центра компетенций и планирования карьеры, магистр
 8. Айдосынова Гаухар Жанибековна – заместитель декана по учебной и воспитательной работе факультета «Гуманитарные науки и искусство», магистр 
 9. Мукашева Манчук Тынышкалиевна – заведующий кафедрой «Журналистика», к.ф.н.
 10. Жумабаева Эльмира Махметовна – старший преподаватель кафедры «Музыка и искусство», магистр
 11. Джаксиева Гульнар Базарбаевна – старший преподаватель кафедры «Музыка и искусство»
 12. Ертелеева Роза Бекесовна – Әлеуметтік – старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, магистр  
 13. Мурзагалиева Софья Аблаевна – старший преподаватель кафедры «Физическая культура и начальная военная подготовка» 
 14. Умурзакова Анастасия Жуматовна – профессор кафедры «Русская филология», к.ф.н.
 15. Каженбаева Айжан Есетовна – доцент кафедры «Психология и специальное образование» 
 16. Жумашева Нуржауган Сарсенкызы – старший преподаватель кафедры «Дошкольного и начального образования психология и педагогика», к.п.н. 
 17. Тажигалиева Гулдана Мухтаровна - старший преподаватель кафедры-лаборатории «Педагогика», магистр
 18. Байниева Кулаш Темиргалиевна - доцент кафедры «Переводческое дело и иностранные языки», к.ф.н.
 19. Аяпова Гүлзира Борамбайқызы – старший преподаватель кафедры «Казахский язык и литература», к.ф.н. 
 20. Темиртасова Акмарал Темиртасовна – старший преподаватель кафедры «Методика преподавания иностранного языка»
 21. Кобдабаева Нургуль Аманкоскызы – старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»
 22. Ералиева Айымгуль Алдабергеновна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», магистр
 23. Кайрлиева Фазилат Басаровна – ассоциированный профессор кафедры «Химия и химические технологии» , к.т.н.
 24. Канатбаева Рауза Абляевна – заместитель декана факультета «Естественных и сельскохозяйственных наук»
 25. Майлыбаева Айман Жадигереевна – доцент кафедры «Информатика», к.ф-м.н.
 26. Абыканова Бакытгуль Толыбековна - ассоциированный профессор кафедры «Физика и технические дисциплины», к.п.н. 
 27. Билялова Жупар Тареновна – доцент кафедры «Математика и методика преподавания математики», к.п.н.
 28. Махатова Валентина Еркиновна - ассоциированный профессор кафедры «Программная инженерия», к.т.н.

 Жұмыс жоспары

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті оқу – әдістемелік кеңесінің 2018 – 2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспарыТокжигитова Нургуль Каирбаевна

Оқу-әдістемелік кеңестің хатшысы

+77122276317 
postgraduate@asu.edu.kz