Элективті пәндер каталогы

2019-2020

Бакалавриат

1.      6В01501 – Математика пәнінің мұғалімі

2.      6В05401 – Қолданбалы математикалық модельдеу

3.      6В01508 – Математика және физика пәнінің мұғалімі

4.      6В01502 – Физика пәнінің мұғалімі

5.      6В01508 – Физик-зерттеуші

6.      6В01509 – Физика информатика пәнінің мұғалімі

7.      6В07501 – Стандарттау және сертификаттау

8.      6В01503 – Білім беру жүйесіндегі информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

9.      6В06101 – Дизайндағы қолданбалы информатика

10.    6В06102 – Бизнес аналитика және ІТ жобаларды басқару

11.    6В06103 – Жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу

 

Магистратура

1.      7М05401-Математика және компьютерлік ғылымдар

2.      7М01501-Математика. Білім беру үрдісін басқару

3.      7М01501 – Информатика және білім беруді ақпараттандыру (2ж)

4.      7М01501 – Информатика және білім беруді ақпараттандыру (1ж)

5.      7М05303-Физика және электроника                                                               

6.      7М01504 - Білім берудегі физика 

7.      7М06101 – Бизнес информатика (2ж)

8.      7М06111– Бизнес-информатика (1ж)

9.      7М06102 – IT-менеджмент(1ж)

10.     7М06103– Кибербезопасность (2ж)

11.     7М06113 – Кибербезопасность (1ж)

12.    7М01104– Дизайндағы қолданбалы информатика (2ж)

13.    7М06114– Дизайндағы қолданбалы информатика (1ж)