Байқау кеңесі

«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Байқау кеңесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 7 шілдедегі №445 бұйрығымен құрылған


Байқау кеңесіңін мақсаты – университетті басқаурдың мемлекеттік-қоғамдық сипатын қамтамасыз ету.

Кеңестің негізгі міндеттері:
  1. университеттің даму жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қорытынды береді;
  2. даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі, жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекітеді;
  3. университеттің иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;
  4. бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;
  5. университет басшысын тағайындау бойынша ұсыныстарын келіседі;
  6. ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және лауазымдық жалақыларына үстемеақы белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;
  7. университет қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар тұжырымдайды

Жұмыс бағыты

  1. университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін бақылау және бағалау;
  2. ішкі бақылау жүйесіндегі тәуекелділіктерді басқару аудиті

Жұмыс жоспары


Бұйрықтар-№376

Бұйрықтар-№25Курмангалиева Жанна Дулатовна
Председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
Иргебаев Ержан Турсынханович
Заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан
Идрисов Саламат Нурмуханович
Ректор Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова
Кузенбаев Ермек Бахытович
Исполняющий обязанности Председателя Правления НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Есенгалиев Саткан Ибраевич
Директор департамента по контролю в сфере образования Атырауской области
Актымбаева Айгуль Сагындыковна
Вице-ректор по учебной работе и академической мобильности Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по конкурсу)
Сулейменова Гульнар Наухановна
Профессор кафедры экономики и менеджмента, Директор центра региональных проблем Западно-Казахстанского госудрственного университета имени М.Утемисова (по конкурсу)

Байқау кеңесінің кезекті отырысы өтті

21 сәуір күні Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Байқау кеңесінің кезекті отырысы өтті. ндағы Атырау мемлекеттік университеті байқау кеңесінің мәжілісі өтті.