Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес:     

Білім беру саласындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және сақтандыру, сыбайлас жемқорлық заңнамасын сақтау, ұжымда моральдық-этикалық нормаларды қамтамасыз ету, еңбек тәртібін нығайту мәселелерін қарастыратын, консультативтік-кеңесші функциясына ие болып табылады;

 -университеттің ішкі тәртібін бұзушыларға қарсы күресті ЖОО құрылымдық бөлімінің басшыларымен ынтымақтастықта жүзеге асырады;                     

-қызметкерлер мен білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы, құрылымдық бөлімшелердің лауазымдағы адамдарының тәртіптік терiс қылықтарына қатысты және оқытушылармен өзара және білім алушылармен арада болған келіспеушілік жағдайларды қарастырады.

Кенестің мақсаты мен міндеті

 Кенестің мақсаты университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру бойынша шаралардың субъективтік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және үйлестiру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған (алдын алу) және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілерін анықтау, сондай-ақ кез келген құқық бұзушылыққа  төзімсіздік  жағдайын университетте құру, Жарғыны және ішкі тәртіп Ережесін бұзушыларға қарсы күресте университеттің әкімшілік, қоғамдық ұйымдарымен арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамаларды және Университет Жарғысын, ішкі тәртіп Ережесін бұзушылық фактілерін анықтауға көмектесуді қамтамасыз ету.

Ғылым және инновация саласындағы, білім беру саласындағы құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша университет ұжымын хабардар етуге;

Университеттің жоғары кәсіби және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында сыбайлас жемқорлықты туындататын себептер мен жағдайларды анықтау;

Университетте сыбайлас жемқорлықты туындататын себептер мен жағдайларды зерттеу;

Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетің әдістемелік негіздерін әзірлеу;

Білім беру мекемесі ретінде университеттің қызметкерлігінде сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтардың алдын алу және жоюды практикада пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу;

Университеттің қызметкерлері студенттері магистранттары, білім алушыларының  қызметтік тәртіптерінің жалпы принциптерінің практикада қолданылуына байланысты мәселелері бойынша университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының субьектіліеріне кеңестік көмек көрсету;

Университетте таза моральдық климат құруға және оның құрылымдарында сапалы білім және тәрбие үдерістеріне мүмкіндік туғызу.

Кенестің  құқығы:

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша университет қызметін ұйымдастыруда, үйлестіруде және жетілдіруде өз құзыреттілігі шеңберіне қатысты шешімдер қабылдап, сонымен қатар осы шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға;

Өз мәжілістерінде, университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының субъектілерін, проректорларды, соның ішінде құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, университет профессор-оқытушылар құрамын, білім алушыларын тыңдауға;

Комиссияның қызметіне қатысты мәселелерді зерттеу үшін, сондай-ақ комиссияның шешімдеріне сәйкесті жобаларды дайындау үшін жұмысшы тобын құруға;

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы келіспеушілік жағдайларды  тексеруге;

 Кенестің жұмыс тәртібі

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кенес университеттің лауазымдық  тұлғаларының қатарынан құрылып, оқу орнымен жасалған шарттардың барлық пункттерінің, университет Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерін сақтаудағы профессор-оқытушылар құрамының және қызметкерлер мен студенттердің қызметтерінің  сәйкестілігін бақылау, олардың міндеттері болып табылады.

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы болған келіспеушілік жағдайлар соның ішінде университтеттің профессор-оқытушылар құрамының, қызметкерлерінің, студенттерінің, магистранттарының және докторанттарының пікірлері немесе хабарламалары келіп түскен уақыттан 7 жұмыс күнінен кешіктірілмей қаралады.

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы болған келіспеушілік жағдайлар тараптардың қатысуымен шақырылған кеңейтілген мәжілісінде қаралады;

Тәртіптік іс өндіріске енгізілген күннен бастап, бір ай ішінде қаралады. Тәртіптік  істі Кенес мәжілісінде алдын-ала мүшелерінің қарауына дейінгі бір ай ішінде (жауапты адамды төраға анықтайды) тексеріс жүргізіліп, іс барысындағы жағдай зерттеліп, анықталады, іске қатысты тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамнан жазбаша түсініктеме талап етіледі (бас тартқан жағдайда акт жасалады).

Кенес мәжілісіне қатынасушы мүшелердің жалпы санының басым даусымен шешiм қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық дауыс басым күшке ие болады.

Кенес төрағасы мәжілісте қабылданған шешімнің мазмұнын университет ректорына мәлімдейді.

Кенес мәжілісі емтихан сессияларының қорытындысы бойынша қажет болған жағдайда, кем дегенде тоқсанына бір рет (жылына төрт рет) өткізіледі. Кенес төрағасының  шешімімен немесе комиссия төрағасының орынбасары комиссияның кезектен тыс мәжілісін  өткізуге құқылы.

Кенес мәжілісінің күн тәртібін және ондағы қаралатын  мәселелерді  комиссияның төрағасы бекітеді.

Кенес я мәжілісін кенес төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның тапсырмасымен орынбасары  жүргізеді.

Мәжіліске барлық Кенес  мүшелерінің қатысуы міндетті болып табылады.

Кенес  мәжілісіне қатысты қаралатын мәселелерге байланысты кенес төрағасының  келісімімен университеттің құрылымдық бөлімінің басшылары мен қызметкерлері тартылуы мүмкін.

Қажет болған жағдайда, кенес шешімі университет ректорының бұйрығымен рәсімделуі  мүмкін.

Кенес ұсынылған сипаттағы  шешімімен, әрект жасаған адамға,  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкесті белгіленген тәртіптік жаза қолданылады.

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кенес құрамы:

Койшигулова Л.Е.- Әлеуметтік мәселелер және Жастар саясаты жөніндегі проректорі, Кенес төрағасы.

Тыныбаева Б.К.- ғалым хатшы, кенес мүшесі

Нагимов Ш.Н.-ардагерлер кеңесінің төрағасы, кенес мүшесі

Ахмет А.К.- кәсіподақ төрағасы, кенес мүшесі

Сулейменова Ж.О.- академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры, кенес мүшесі

Кайырғалиева Г.К.- ректор аппарат басшысы, кенес мүшесі

Шугаева Г.К.- Психология және арнайы білім беру кафедрасының менгерушісі, кенес мүшесі

Идрисова Т,А.- құқықтану кафедрасының оқытушысы, кенес мүшесі

Сапаров  К.А.-«Физика» мамандығының 1 курс студенті, кенес мүшесі

Нурабаева А.Т.-«Бастапқы әскери дайындық мамандығының» 3курс студенті, кенес мүшесі

Бақтыгереев Н.Т.-Педагогика және Психология мамандығының 1 магистранты,кенес мүшесі
Қойшығұлова Ляйля Ерболатқызы

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілі

Бұйрық 174
Жалпы ережелер
Положение о порядке проведения конкурса " Лучший сотрудник месяца"