Есенаманова Мансия Санаковна

Есенаманова Мансия Санаковна

 Есенаманова Мансия Санаковна 
экология кафедрасының меңгерушісі
Моб.тел.: +7-778-1044533
Email. mansiya.73@mail.ru m.esenamanova@asu.edu.kz
Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
    1991 жылы Гурьев медициналық училищесін "медбике" мамандығы бойынша үздік бітірді. 1998 жылы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің жаратылыстану-география факультетін (Қазіргі "х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті"КЕАҚ) бітірген. "Биология және химия" мамандығы, "Биология және химия мұғалімі" біліктілігі. 2013 жылы Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің (Қазіргі "х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КЕАҚ) әлем тілдері факультетін бітірген. "5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі" мамандығы, "білім бакалавры" академиялық дәрежесі. 2020 жылы Атырау Мұнай және газ университетін 5В073100-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау, техника және технология бакалавры мамандығы бойынша бітірген. 2003 жылы "03.00.16-Экология" мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
Ғылыми қызығушылықтары: радиациялық экология; қоршаған ортаны бақылау; экологиялық білім; шөлейттену проблемалары, экологиялық аудит, атмосфералық ауаның ластануы және олардың халықтың денсаулығына әсері.
Ғылыми зерттеулер:
     1) "Эконорматив" ЖШС-мен (2018-2022 жж.) Шартқа сәйкес "Құрманғазы ауданының мұнай кен орындары аумақтарының ландшафттарын Биогеохимиялық бағалау" тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы.
     2) 2022-2024 жылдарға арналған ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған Конкурс: сапасыз отындарды, тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жаратудың қалдықсыз инновациялық пиролиздік технологиясын әзірлеу (2022-2024 жж.).
Кәсіби қызмет:
    Кәсіби өтілі 32 жыл, оның ішінде өндірістік өтілі 3 жыл. 1991-1994 жж медбике-анестезиолог, №2 қалалық аурухана. 1998 жылдан 2002 жылға дейін №18 орта мектепте ағылшын тілі мұғалімі. 2002-2005 жылдары Ш. Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінің инженерлік-техникалық факультетінде оқытушы, аға оқытушы, деканның орынбасары болып жұмыс істеді. 2005 жылдан бастап х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің Экология кафедрасының меңгерушісі. Марапаттары: мемлекеттік грант және "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағы (2020 ж.), ғылым мен техниканың дамуына ерекше үлес қосқан жас ғалымдар мен мамандарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендия (2008 ж., 2012 ж.), Қазақстан Республикасының 2005 ж. "Үздік жас өнертапқышы".
Ғылыми тағылымдамалар: Нортгэмптон университеті (Англия) "Болашақ" президенттік стипендиясының стипендиаты ретінде (2013 ж. ақпан-2014 ж. ақпан).
Оқытатын курстары:
    Радиациялық қауіпсіздік негіздері (курс орыс, қазақ тілдерінде оқылады), Базалық шет тілі (В1 деңгей) (курс ағылшын тілінде оқылады), кәсіптік бағдарланған тіл (курс ағылшын тілінде оқылады), базалық негізгі шет тілінің практикалық курстары (В2 деңгей) (курс ағылшын тілінде оқылады).
Оқулықтар: Радиациялық экология негіздері. Оқу құралы. – Алматы: Эверо, 2015 – 148 б., Биогеохимия и экотоксикология, Алматы, «Эверо», 2015, 246 с., Биогеохимия және экотоксикология. Алматы, «Эверо», 2015, 237 с., Fundamentals of Health and Safety. Lantar Trade LLP, 2020-204 p, Тіршілік қауіпсіздік негіздері. ТОО «Лантар Трейд», 2020, 229 б.
    Таңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы) Еңбектер тізімінде 150-ден астам жарияланым бар, оның ішінде 2 монография, 1 авторлық куәлік, ҚР 2 патенті, импакт-факторы бар журналдарда 15-тен астам мақала (Thomson Reuters, Scopus), 2 электронды оқулық, 6 оқу құралы бар.
1. Nursaule, T., Yessenamanova, M., Kossarbay, K., ...Batyrbayeva, G., Maden, S. Chemical Analysis of Groundwater and Wastewater in the Area of the Tengiz Deposit of the Atyrau Region of the Republic of Kazakhstan. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 2022, 17(5), pp. 691–700 ISSN: 1755-7437 (Print); 1755-7445 (Online)
2. Tauova, N., Yessenamanova, M.S., Kozhakhmet, K., Kushakov, A.R., Kaliyeva, A. GEOLOGICAL STATE OF THE STRATIGRAPHIC COMPLEX OF THE TENGIZ DEPOSIT. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2022, 2022(5), pp. 249–265  ISSN 2518-170X
3. Damilya Ryskalieva , Mansiya Yessenamanova, Elena G. Koroleva , Zhanar Yessenamanova , Anar Tlepbergenova , Samal Amanzholkyzy , Rimma Turekeldiyeva4 Monitoring Study of the Effect of Atyrau Evaporation Fields on the Content of Hydrogen Sulfide in the Air. International Journal of Sustainable Development and Planning Vol. 17, No. 6, October, 2022, pp. 1789-1796
4. Yessenamanova, M., Lukyanets, A., Golovina, E., Topornin, N. Environmental Auditing: The EU Practice in the Context of Pursuing Sustainable Development Policy. European Energy and Environmental Law Review, 2022, 31(4), стр. 211–222 ISSN 1879-3886
5. Yessenamanova, M.S., Bissenov, U.K., Nurgazy, K.S., Dyussegaliyev, M.Z., Zamzamova, N. Analysis and characterization of the chemical composition of forage crops growing in Atyrau region. AIP Conference Proceedings, 2021, 2402, 060003
6. Yessenamanova, M.S., Bissenov, U.K., Nurgazy, K.S., Dyussegaliyev, M.Z., Makhambet, M. Physical and chemical properties of soils and plant biology of the territory of Atyrau region. AIP Conference Proceedings, 2021, 2402, 060002  ISBN: 978-0-7354-4415-7
7. Yessenamanova, M., Yessenamanova, Z., Tlepbergenova, A., Batyrbayeva, G.
8. Analysis of the content of hydrogen sulfide in the air of the city of atyrau
9. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2021, 16(3), стр. 479–483  ISSN:1743-761X
10. M S Yessenamanova, R Salykhov, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and N R Tauova. Forecast of solid waste generation in Atyrau region. Journal of Physics: Conference Series,  2021. 1889 032010
11. Yessenamanova, M.S., Kulzhanova, G., Tlepbergenova, A.E., Yessenamanova, Z.S., Batyrbayeva, G.Environmental monitoring of water quality in the interstate Ural river. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1889(3), 032007
12. M S Yessenamanova, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and
13. E R Gilmanov Analysis of studying ecological education in Kazakhstan Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1691, 012036 
14. doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012036     ISSN 1742-6596
15. Yessenamanova, M.S., Tekeyeva, A.A., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, A.E. Assessment of the impact of indicator air pollutants in Atyrau city on public health. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 548(6), 062018 ISSN 1755-1315
16. Yessenamanova, M.S. Assessment of individual risk criteria for the disposal of radioactive waste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 734(1), 012169
17. Yessenamanova, M.S., Yessenamanova, Zh.S., Tlepbergenova, A.E., Abdinov, R.Sh., Ryskalieva, D.K. Desertification assessment of the territory of Atyrau region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 421(6), 062005 ISSN 1755-1315
18. Yessenamanova, M.S., Sangajieva, L.K., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, А.Е. Migratory activity at the landfill site of microelements of the caspian depression. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2020, 1(439), с. 155-163
19. Sangadzhieva L H, Davaeva Ts D, Tsombueva B V, Sangadzhieva O S and Esenamanova M S. Heavy metals in the soil of Kalmykia arid territories. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2019, 350 (1) 012045
20. Yessenamanova M.S., Tlepbergenova А.Е., Zhaksieva G., Sangajieva L.Kh., Bekesh S., Yessenamanova Zh.S. Analysis of the hydrochemical composition of salt brins of lake Inder. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 16 – 14   ISSN 2518-1491
21. Yessenamanova M.S., Shukbarov A., Zaitsev V.F., Melnik I.V., Yessenamanova Zh.S., Tlepbergenova А.Е. Estimation of oil products content in soil and water objects in the area of location of sludge dressers on the coast of the Volga river. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 29 – 36
22. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva, O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. Tlepbergenova The content and distribution of trace elements in soils during the development of oil fields in the republic of kalmykia. N e w s of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology. ISSN 2224-5286 Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21 https://doi.org/10.32014/2021.2518-1491.2
23. D. Ryskalieva, M. Yessenamanova, S. Syrlybekkyzy, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova , N.R. Tauova L. Sangadzhieva Monitoring of hydrogen sulfide content in winter in the observation points of atyrau city.   Вестник КазНУ имени Аль-Фараби, Экология сериясы. №3 (72). 2022 ISSN 1563-034Х; ISSN 2617-7358 https://doi.org/10.26577/EJE.2022.v72.i3.04
24. M. Yessenamanova, A. Anuarbekova, D. Ryskalieva, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova Analysis of emissions of pollutants into the atmosphere for the facilities of Tengizchevroil llp in Atyrau region Reports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 341 (2022), 84-93
25. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva, O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. Tlepbergenova THE Content and distribution of trace elements in soils during the development of oil fields in the republic of Kalmykia  N e w s of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology ISSN 2224-5286 Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21
26. M.S. Yessenamanova , Zh. Salamatova , L.Kh. Sangadzhieva , Zh.S. Yessenamanova , А.Е. Tlepbergenova Comparison of the radiation situation in the agricultural and oil regions of the Atyrau region Reports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 335 (2021), 90 – 95

Тізімге қайта оралу