Есенаманова Жанар Санаковна

Есенаманова Жанар Санаковна

Есенаманова Жанар Санаковна экология кафедрасының қауымдастырылған профессорының м.а. Білімі, ғылыми дәрежесі және атағы:
    1991 жылы Мәскеу геологиялық барлау техникумын "Гидрогеология және инженерлік геология" мамандығы бойынша бітіріп, "Техник-гидрогеолог"біліктілігі берілді. 2003 жылы Атырау мемлекеттік университетінің жаратылыстану факультетін бітірген. Х. Досмұхамедова (Қазіргі х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің жаратылыстану және ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті). "Тарих-география" мамандығы, "Тарих және география мұғалімі" біліктілігі. 2005 жылы "Ш.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын бітірген. "550950 – Қолданбалы Экология" мамандығы, "техника және технология магистрі" біліктілігі және академиялық дәрежесі беріледі. 2011 жылы Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ докторантурасын бітіріп, сол жылы "6D060800 – Экология"мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
     Ғылыми қызығушылықтары: геоэкологиялық болжау, қоршаған ортаның геоэкологиялық өзгерістері, экологиялық мониторинг, экологиялық білім
     Негізгі ғылыми бағдарламаларға арналған ғылыми гранттар:
1) "Эконорматив" ЖШС-мен (2018-2022 жж.) Шартқа сәйкес "Құрманғазы ауданының мұнай кен орындары аумақтарының ландшафттарын Биогеохимиялық бағалау" тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы.
Кәсіби қызмет: Кәсіби өтілі 32 жыл, оның ішінде өндірістік өтілі 6 жыл.
     1991-1997 жылдары Атырау гидрогеологиялық экспедициясының техник-гидрогеологы.
     1999 жылдан 2005 жылға дейін №18 орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі.
     2005-2006 ж. Ж. - Атырау аграрлық-техникалық колледжінің әдіскері.
     2006 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің Экология кафедрасының аға оқытушысы.
Оқытатын курстары:
Экологиялық қауіпсіздікті бағалау, Геоэкология, Каспий теңізінің жағалау аумақтарының экологиясы, Қоршаған ортаға әсерді бағалау және фондық зерттеулер, Экология және тіршілік қауіпсіздігі, Академиялық жазылым.
Оқулықтар:
Fundamentals of Health and Safety. Lantar Trade LLP, 2020-204 p, Тіршілік қауіпсіздік негіздері. ТОО «Лантар Трейд», 2020, 229 б.
аңдалған басылымдар (соңғы 5 жылдағы)
Еңбек тізімінде 150-ден астам басылым бар
1. Damilya Ryskalieva , Mansiya Yessenamanova, Elena G. Koroleva , Zhanar Yessenamanova , Anar Tlepbergenova , Samal Amanzholkyzy , Rimma Turekeldiyeva 4 Monitoring Study of the Effect of Atyrau Evaporation Fields on the Content of Hydrogen Sulfide in the Air. International Journal of Sustainable Development and Planning Vol. 17, No. 6, October, 2022, pp. 1789-1796
2. Yessenamanova, M., Yessenamanova, Z., Tlepbergenova, A., Batyrbayeva, G.
Analysis of the content of hydrogen sulfide in the air of the city of atyrau
3. Yessenamanova, M., Yessenamanova, Z., Tlepbergenova, A.International Journal of Sustainable Development and Planning, 2021, 16(3), стр. 479–483ISSN:1743-761X
4. M S Yessenamanova, R Salykhov, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and N R Tauova.Forecast of solid waste generation in Atyrau region. Journal of Physics: Conference Series,  2021. 1889 032010
5. Yessenamanova, M.S., Kulzhanova, G., Tlepbergenova, A.E., Yessenamanova, Z.S., Batyrbayeva, G.Environmental monitoring of water quality in the interstate Ural river. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1889(3), 032007
M S Yessenamanova, A E Tlepbergenova, Zh S Yessenamanova and E R Gilmanov Analysis of studying ecological education in Kazakhstan Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1691, 012036 
doi:10.1088/1742-6596/1691/1/012036     ISSN 1742-6596
6. Yessenamanova M.S.,  Tekeyeva, A.A., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, A.E. Assessment of the impact of indicator air pollutants in Atyrau city on public health. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 548(6), 062018 ISSN 1755-1315
7. Yessenamanova, M.S., Yessenamanova, Zh.S., Tlepbergenova, A.E., Abdinov, R.Sh., Ryskalieva, D.K. Desertification assessment of the territory of Atyrau region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 421(6), 062005 ISSN 1755-1315
8. Yessenamanova, M.S., Sangajieva, L.K., Yessenamanova, Z.S., Tlepbergenova, А.Е. Migratory activity at the landfill site of microelements of the caspian depression. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2020, 1(439), с. 155-163
9. Yessenamanova M.S., TlepbergenovaА.Е., Zhaksieva G., SangajievaL.Kh., Bekesh S., Yessenamanova Zh.S. Analysis of the hydrochemical composition of salt brins of lake Inder. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 16 – 14   ISSN 2518-1491
10. Yessenamanova M.S., Shukbarov A., Zaitsev V.F., Melnik I.V., Yessenamanova Zh.S., TlepbergenovaА.Е. Estimation of oil products content in soil and water objects in the area of location of sludge dressers on the coast of the Volga river. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series Chemistry and Technology, 2020, 1(439), с. 29 – 36
11. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva,O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. TlepbergenovaThe content and distribution of trace elementsin soils during thedevelopmentof oil fields in the republic of kalmykia. N e w sof the national academy of sciences of the republic of Kazakhstanseries chemistry and technology. ISSN 2224-5286Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21 https://doi.org/10.32014/2021.2518-1491.2
12. D. Ryskalieva, M. Yessenamanova, S. Syrlybekkyzy, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova , N.R. Tauova L. Sangadzhieva Monitoring of hydrogen sulfide content in winter in the observation points of atyrau city. Вестник КазНУ имени Аль-Фараби, Экология сериясы. №3 (72). 2022 ISSN 1563-034Х; ISSN 2617-7358https://doi.org/10.26577/EJE.2022.v72.i3.04
13. M. Yessenamanova, A. Anuarbekova, D. Ryskalieva, Zh. Yessenamanova, А.Е. Tlepbergenova Analysis of emissions of pollutants into the atmosphere for the facilities of Tengizchevroilllp in Atyrau region Reports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 341 (2022), 84-93
14. M. S. Yessenamanova, Ts. D. Davaeva, L. Kh. Sangadzhieva, B. V. Tsombueva, O. S. Sangadzhieva, Zh. S. Yessenamanova, А. Е. Tlepbergenova THE Content and distribution of trace elements in soils during the development of oil fields in the republic of Kalmykia N e w s of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series chemistry and technology ISSN 2224-5286 Volume 1, Number 445 (2021), 14 – 21
15. M.S. Yessenamanova , Zh. Salamatova , L.Kh. Sangadzhieva , Zh.S. Yessenamanova , А.Е. TlepbergenovaComparison of the radiation situation in the agricultural and oil regions of the Atyrau regionReports of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 1, Number 335 (2021), 90 – 95


Тізімге қайта оралу