Шадьярова Жазира Куспановна

                         ӨМІРБАЯН

    Туған күні:03.07.1986ж.

Ұлты:Қазақ Азаматтығы:ҚазақстанРеспубликасы
Туғанжері:Атырау қаласы, Нұрсая, 77/1 үй, 35 пәтер
Жұмыстыңмекенжайы: «Х. Досмұхамедоватындағы АУ»КеАҚ, Атырау қ., Студенттердаңғылы, 1
E-mail: zhazira_shadyarova@bk.ru
Шет тілдері:Орыс тілі –еркін, ағылшын тілі –базалық.
БІЛІМІ
2004-2008жж
Атырау мұнай және газ институты
Мамандығы:Стандарттау, метрология және сертифкаттау, 
Берілген біліктілігі: бакалавр
2008-2010жж
Атырау мұнай және газ институты

Мамандығы: Стандарттау, метрология және сертифкаттау,
Берілген біліктілігі: магистр
2011-2013жж
БатысҚазақстанинженерлік-гуманитарлықуниверситеті
Мамандығы:Құқықтану,
Берілген біліктілігі:бакалавр
2017-2020жж.
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Мамандығы:Стандарттау, метрология және сертифкаттау,
Берілген біліктілігі:PhD
Жұмыс тәжірибесі
Қазан, 2006 жыл- қазан, 2008жыл
Атырау мұнай және газ институты,
«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы, лаборант;
Қазан, 2008 жыл – қараша, 2009 жыл
Атырау инженерлік-гуманитарлық институты, компьютерлік зертхана операторы;
Желтоқсан, 2009 жыл – маусым, 2010 жыл «Каспий маңы сертификаттау орталығы» ЖШС, сертификаттау бөлімінің маманы, сынақ зертханасының маманы;
Шілде, 2010 жыл – наурыз, 2011 жыл  «Батыс Серт» сертификаттау орталығы» ЖШС, тауарлардың шығарылған елін айқындау жөніндегі маман;
Қыркүйек, 2011 жылдан бастап Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, PhD, қауымдастырылған профессоры м.а.
Ғылыми бағыты:
Ауылшаруашылығы өнімдері, сүт және сүт өнімдерінің қауіпсіздігі
ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР
2018, 2019 жылы PhD докторантура бағдарламасы аясында Новосибирск мемлекеттік аграрлық университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті (Новосибирск, Ресей).
БІЛІМ ЖЕТІЛДІРУ КУРСЫ
1. «Академиялық жазылым», 14-23.09.2020, 72 академиялық сағат. “BB Science” оқыту орталығы, сертификат №2042.
2. Технология работы со студентами с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзии. «Институт дополнительного образования «Өрлеу», 03.09.2021-24.09.20221. 80 сағ.
3.Жаңа материалдарға, өнімге, әдістемеге арналған стандарттау жөніндегі құжаттарды әзірлеу, 4.03.2022ж. №2248-2022. Қазақстан стандарттау және метрология инситуты
Және басқа да 20 -ға тарта сертификаттар бар.
ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ
· Квалиметрия
· Өнімді сынау, бақылау және оның қауіпсіздігі
· Өнімдерді сынау әдістемелері
· Стандарттау
· ЕЭК және ҚР техникалық регламенттері
· Техникалық құжаттаманы нормалық бақылау және т.б.
ТАҢДАУЛЫ БАСЫЛЫМДАР (5 жыл)
Shara Syrbayeva, Zhazira Shadyarova. Psychological as pects of acultymembers' professional burnout. International journal of psychology. Japan, Yokohama, 24-29 July 2016 (импакт-фактор).
Zh.Shadyarova, D.Kurmangaliyeva, G.Yussupova, Zh.Salykbayeva, A.Muratov, N.Lantseva, B.Kalemshariv. Digital Standardization as a tool for effective development of dairy products // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020, 9(5), Р. 7517-7525(ISSN: 2278-3091)
G.Yussupova, Zh.Shadyarova, Kurmangaliyeva D., Kalemshariv B., Lantseva N., Salykbayeva Zh., Muratov A. Development and Implementation of the HACCP System on the Production Line of Kefir from Goat's Milk // OnLine Journal of Biological Sciences 2020, 134-143 Vol. 20 No. 3, 2020, Р.134-143 (ISSN: 1608-4217)
Ж.К. Шадьярова, Д.Б.Құрманғалиева, Н.Н.Ланцева, Г.Т.Юсупова. Сүтті ешкі тұқымдарының өнімділігін талдау және оның сипаттамасы//Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. Техника және технологиялар сериясы. №2 Алматы, 2019, 9-15 б.
Ж.К.Шадьярова,Д.Б. Курмангалиева, Н.Н. Ланцева, Г.Т. Юсупова. Ешкі сүтін сақтау процесі кезінде технологиялық және микробиологиялық көрсеткіштерге температураның әсерін зерттеу//Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. Техника жәнетехнологияларсериясы. - №1 Алматы,. 2020.- 19-23 б.
Г.Т. Юсупова, Д.Б. Курмангалиева, Ж.К. Шадьярова,Б. Калемшарив. «Зеренда» асыл тұқымды шаруашылығы» ЖШС-де өсірілетін асыл тұқымды ешкілер сүтінің салыстырмалы сапа көрсеткіштерін талдау// Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. Техника және технологиялар сериясы.- №2 Алматы,. 2020.- 99-105 б.
Ж.К. Шадьярова,Д.Б., Курмангалиева, Г.Т. ЮсуповаОтандық өнiмдерге стандарт жасақтаудың өзектiлiгi// Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті хабаршысы. Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы.- №3 Астана, 2018.- 99-106 б.
Г.Т. Юсупова,  Д.Б. Курмангалиева, Ж.К. Шадьярова,Н.Н. Ланцева, А.А. Мұратов.НАССР жүйесін енгізудегі мәселелер мен перспективалар//Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. Техника және технологиялар сериясы. №3 Алматы,2019,12-15 б.
Г.Т. Юсупова,  Курмангалиева Д.Б., Ланцева Н.Н.,Ж.К. Шадьярова.НАССР жүйесі негізінде сүт өнімдерінің қауіпсіздігі // Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. Техника және технологиялар сериясы. - №1 Алматы,. 2020.- 56-62 б.
Халықаралық конференциялар
·Шадьярова Ж.К., Курмангалиева Д.Б., Юсупова Г.Т., Казиева С.Б. Әртүрлі үй жануарларының сүттерінің сапалық құрамы мен қасиеттері // ХХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития Науки и образования в условиях глобализации», Переяслав-хмельницкий, 2017.- С.607-610.
· Юсупова Г.Т., Курмангалиева Д.Б., Шадьярова Ж.К., Ланцева Н.Н. Роль пищевой безопасности в производстве молочной продукции // Пища. Экология. Качество: сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, Том 2. 2019. – 412 с. С.389-392.
· Шадьярова Ж.К., Курмангалиева Ж.К., Ланцева Н.Н., Юсупова Г.Т. Актуальность разработки стандартов на продукцию из козьего молока // Пища. Экология. Качество: сб. материалов XVI Междунар. науч.-практ. конф., Барнаул, Том 2. 2019. - С. 356-359.
·Шадьярова Ж.К. Стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру // С. Сейфуллиннің 125 жылдығына арналған «Сейфуллин оқулары – 15: Жастар, ғылым, технологиялар: жаңа идеялар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. 2019. - Т.І, Ч.1 - 146-148 б.
·Шадьярова Ж.К., Д.Б. Курмангалиева, Н.Н. Ланцева, Г.Т. Юсупова А.Б.Маханбетова. Развитие козоводства молочного направления в новом Казахстане // С.Сейфуллинские чтения 15: Cборник материалов международной научно-практической конференции «Стандартизация – инструмент повышения конкурентоспособности и интеграции казахстанской продукции, в мировую экономику. Нур-султан ‒ 2019. - С.161-166
Оқу-Әдістемелік құрал атауы      
1. Юсупова Г.Т., Курмангалиева Д.Б., Шадьярова Ж.К. Создание систем менеджмента безопасности пищевой продукции на основе методологии ХАССП для малых и средних предприятии. Учебно-методическая пособия. Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, 2021  100 
Патент-4.
Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік-3.
Электронды оқу құралы-3.Тізімге қайта оралу