Жанузакова Зульфия Жанузаковна

                         

ӨМІРБАЯН

Аты-жөні: Жанузакова Зульфия Жанузаковна
Туған жылы: 21.01.1974
ЖОО атауы: «Х.Досмұхамедов атындағы Атыраууниверситеті» КеАҚ
Ғылыми дәрежесі: магистр
Должность: Информатика кафедрасының аға оқытушысы
Байланыс мәліметтері: z.zhanuzakova@asu.edu.kz
ұ.т. 87014113485
Білімі: • 1991–1996жж.  Х.Досмұхамедов атындағы АМУ
Факультет: Физики, математики және ақпараттық технологиялар, 
Мамандығы: «Математика-информатика».
• Магистратура мамандығы «6М060200-Информатика»,
2011-2013 жж.  Алматы экономика және статистика академиясы.
Іс әжірибесі
• 1996-2002 жж. – Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын қалалық техникалық гимназияда математика және информатика пәндерінің мұғалімі, Атырау қ.
• 2002 -2003 жж. –  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің информатика кафедрасының оқытушысы
• 2003 жылдан - Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің информатика кафедрасының аға оқытушысы
Дағдылардың дамытылуы
• Курс «Информатика», әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Біліктілік арттыру институты,  Алматы, наурыз, 2005.
• ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы, қыркүйек – қазан, 2015.
• ҚР ЖОО педагогикалық кадрлардың  біліктілігін арттыру курсы, «НЗМ» ПШО, 13 қаңтар-7 наурыз:, Астана қ., 2014 г.
• «Жоғары оқу орындарының химия және информатика оқытушыларын ағылшын тіліне қарқынды оқыту», меңгеру деңгейі (А2) pre-Intermediate, Е.А.Букетов атындағы Қарағанды МУ, 01.11-20.12.2016.
• ҚР ЖОО педагогикалық кадрлардың  біліктілігін арттыру курсы, «НЗМ» ПШО, ақпан,Атырау қ., 2020 
Базалық және қосымша деңгейлерде, сонымен қатар зерттеушілік деңгейде бақылау
Информатики сабақтарын оқытудың заманауи әдістерін жасақтау. Педагогтарға арналған электронды сандық ресурстарды жасақтау. Ақпараттық технологияларды білім беруде қолдану.
Оқу-әдістемелік кешендер жазу және шығару
Оқу құралдары:
• «Delphi ортасында объектіге  бағдарланған программалау» оқу 
құралы,  Астана,  2014.
• «Математика дайындық  курс  тындаушыларына  арналған
(қаз, орыс., ағылш. тілдерінде)»  көмекші  оқу-құралы, Атырау 2017.
• «Методика  обучения  школьников  самостоятельному 
решению  текстовых  задач  по  математике» учебное  пособие, Москва 2019.
• «Руководство  к решению  задач  математической  олимпиады» 
чебное  пособие, Москва 2021.
• «Санау жүйелері» электрондық оқулығы,    ЭВМ арналған 
бағдарлама, 2020.
Жетекшілік немесе тәлімгерлік
Студенттердің ғылыми жобаларына ғылыми жетекші. Информатика пәнінен мектеп оқушыларына ғылыми жетекшілік. 
Симпозиумдар, конференциялар, семинарлар мен білім саласындағы ынтымақтастықтарға қатысу
• «Білім беруде инновациялық технологияларын практикалық қолдану» курсы, Атырау 2012.
• Семинар «Разработка дистанционных технологий обучения для гуманитарных специальностей», Караганда 2016.
• Семинар «Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру үдерісінде пайдалану», Алматы 2016.
• Семинар «Дистанционные образовательные технологии в высшем образовании», Алматы 2020.
Білім беру сипатындағыжарияланымдар
• «Білім беруде интерактивті компьютерлік модельдерді жетілдірудің негізгі бағыттары»,  Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана – Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №3/2 2020ж.
• «Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытудың 
тиімді әдіс-тәсілдері», «Prospects for the Development of Modern Science» Materials of the V International Scientific-Practical Conference, March 11-13, 2020 (Seoul, Korea) Volume II Seoul, 2020.
• «Теоретические основы  разработки интеллектуальных 
систем», V Международная научно-практическая конференция «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии», Анкара (Турция) 6-8 мая 2020г.
• «Заманауи білім берудің  өзекті мәселелері», «Білім беру, ғылым және технологиялардың қазіргі таңдағы мәселелері»  атты ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Өскемен, 31.05.2021 ж.
Наградалар
• «Алғыс хат», Қалалық білім беру бөлімі, Атырау, 2001.
• «Алғыс хат», Х.Досмұхамедов атындағы АУ жанындағы элитарлық мектеп, Атырау, 2001.
• «Алғыс хат», «Нұр-Отан», Атырау, 2012.
• «Алғыс хат», Астана  НЦТ, 2014.
• «Алғыс хат», Қалалық акимат, Атырау, 2014.
• «Алғыс хат», Астана  НЦТ, 2015.
• «Алғыс хат», Астана  НЦТ, 2016.
• «Алғыс хат», «Нұр-Отан», Атырау, 2019.
• « Алғыс хат», ҚР ЖОО қауымдастығы, Нұр-Сұлтан, 2020.
Тізімге қайта оралу