Кубашева Ажар Насипкалиевна

                         

ӨМІРБАЯН

 
Т.А.Ә.: Кубашева Ажар Нәсіпқалиқызы
Туған жері мен жылы: 1 желтоқсан 1973 ж., Атырау облысы
Ұлты: қазақ
Жанұя жағдайы: тұрмыста
Мекен-жайы: Атырау қаласы,  Күйші Түркеш,  31
Ұялы телефон: 87788063305
E-mail: azhar.kubasheva.73@mail.ru
Білімі:1991–1995 ж.ж. - Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық институты
Факультет: Физика-математика
Мамандығы: Математика – Информатика (үздік диплом)
Оқу нысаны: күндізгі
2011–2013 ж.ж. Мамандығы: 6М060200-Информатика (Магистратура)
Жұмыс тәжірибесі:
1995 ж. – осы кезге дейін
“Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті” КеАҚ, магистр, аға оқытушы
Дағдыларды дамыту
• Сертификат о прохождении курса повышения квалификации для усиленной подготовки педагогических кадров, ППС вузов с учетом опыта базовых вузов ГПИИР и развития навыков  предпринимательства, Караганда, 2016 г.
• Сертификат о прохождении курса по подготовке специалистов по требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции". Консалтинговая компания "Агентство внедрения ИСО".  2018 г.
• Сертификат о прохождении курса по образовательной программе повышения квалификации ППС вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, в рамках обновления, содержания среднего образования РК, разработанной  ЦПМ АОО «НИШ».  Нур-Султан, 2019 г.
• Сертификат о прохождении Онлайн-курса Coursera. Основы программирования на Python. National Research University Higher School of Economics. Москва. 2020 г.
• Сертификат о прохождении курса “ДОТ в высшем образовании”.  ТОО "Apriori.Kz". Атырау. 2020 г. 
• Сертификат о прохождении курса Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат. Clarivate Analytics Company, компания Антиплагиат. 2020 г.
• Сертификат об участии в семинаре. Новые технологии в образовании. Центр EdCrunch University НИТУ "МИСиС". Алматы. 08.12.2021.
• Сертификат о прохождении курса Coursera. “Object-Oriented Data Structures in C++.” 17.04.2022.
• Сертификат об участии в семинаре SKLAD Online Educational platform Teacher Education of the 21st century: new challenges and solutions. Беларусь. 01.12.2021.
• Сертификат об участии в семинаре "Artificial Intelligence and Machine Learning" Summer Workshop ACESYRI (ERASMUS+) “Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics” Алматы, 24.06.2022.
• Сертификат о прохождении курса “STEAM пәндерді оқыту құзіреттілігін дамыту”. Центр Абая, AYDI, Caravan of Knowledge, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова. 05.08.2022.
• Сертификат о прохождении курса “Digital MaterialDevelopment System, Distance Education Systems, Academic Journal Management Systems”. Canakkale Onsekiz Mart University, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова. 29.10.2022.
• Сертификат о прохождении курса “Intermediate English Online Course”. ISE Group. Нур-Султан. Июль, 2022.
• Сертификат о прохождении курса Coursera “Python Functions, Files and Dictionaries”. University of Michigan. 13.11.2022.
• Сертификат о прохождении курса Coursera “Introduction to Basic Game Development using Scratch”. Coursera Project Network. 10.11.2022.
Базалық және қосымша деңгейлерде, сонымен қатар зерттеушілер деңгейінде бақылау
C ++, Visual C #, Python бағдарламалау тілдерін білу, әртүрлі платформаларда веб-қосымшаларды әзірлеу
Оқу-әдістемелік кешендерді шығару және оқу-әдістемелік кешендерді өндіру
1. Информатиканың теориялық негіздері. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама. Тіркеу туралы куәлік №2697. 23-08-2018 ж.
2 «Information and communication technologies». Тіркеу туралы куәлік.  №5800. 15-10-2019 ж.
Оқу басылымдары
1. Объектіге - бағытталған бағдарламалау әдіснамасының кейбір мәселелері. «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогикалық кадрларды кәсіби даярлау: құзыреттілік, технология және инновация» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары 12 сәуір 2019 ж., 1-том,  218-220 б.б.
2. Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері. Материалы V Международной научно-практической конференции «Перспективы развития современной науки». 13-03-2020. 
3. С++Builder 6.0 құралдары көмегімен браузер құру. Журнал “International Journal of Information and Communication Technologies”. Алматы. Том 1, Март 2020, ISSN 2708-2032.  20-03-2020.
4. Электрондық оқу курстарын құруда iSpring Suite программасын қолдану. Журнал “International Journal of Information and Communication Technologies”. Алматы. Том 1, Март 2020, ISSN 2708-2032.  20-03-2020.
5. “КиноСтудия Windows Life” бағдарламасы көмегімен бейне-роликтер жасақтау технологиясы. Журнал “International Journal of Information and Communication Technologies”. Алматы. Том 1, Март 2020, ISSN 2708-2032.  20-03-2020.
6. Теоретические основы разработки интеллектуальных систем. V Международная научно-практическая конференция «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии» в Анкаре (Турция) 6-8 мая 2020 г.
7. Модель построения интеллектуальной обучающей игры. А.Д. Сариевтің 70 жылдығына арналған «Физика-математика ғылымдарының қазіргі заманғы проблемалары және пәнаралық зерттеулер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция материалдар жинағы. 15-01-2021.
8. Инфографика - ақпаратты визуалды түрде ұсыну түрі. Ә.М.Мұханбетжанованың 70 жылдығына арналған «ХХІ ғасырдың білім беру парадигмасы: жаңа үрдістер, тәсілдер мен технологиялар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясы. 13-04-2021.
9. Қоғамды ақпараттандыру жағдайындағы білім беру үрдісінің инновациясы. «Физика – математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі» тақырыбындағы VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 07-12-2021.
10. Сандық білім беру ресурстарын білім беруде қолдану. «Физика – математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі» тақырыбындағы VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 07-12-2021.
11. Тренды в разработке программного обеспечения. «Физика – математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі» тақырыбындағы VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 07-12-2021.
Көшбасшылық немесе тәлімгерлік
Студенттердің дипломдық жұмыстары мен жобаларының жетекшісі. Студенттерді республикалық ғылыми жобаларға дайындау. Мектеп оқушыларының информатикадан сыртқы ғылыми жетекшісі.
Симпозиумдарға, конференцияларға, семинарларға қатысу және білім саласындағы ынтымақтастық
• «Еуропа және түркі әлемі: ғылым, техника және технология» V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Анкара (Түркия) 6-8 мамыр, 2020 ж.
• V Халықаралық «Заманауи ғылымның даму перспективалары» ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Корея)
• «Жастар, ғылым және инновация» атты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Жастар жылы» аясында өткізілген студенттер, магистранттар, PhD докторанттардың ХV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
• «Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – «Қазақстан-2050» стратегиясы аясында үшiншi индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы»: V Халықар. ғыл.–практ. конф. (Нур-Султан)
• Семинар “ДОТ в высшем образовании”.  ТОО "Apriori.Kz". Атырау. 2020 ж. 
• Семинар “Этика научных публикаций и инструменты повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат”. Clarivate Analytics Company, компания Антиплагиат. 2020 ж.
• Cеминар. Новые технологии в образовании. Центр EdCrunch University НИТУ "МИСиС". Алматы. 08.12.2021.
• семинаре SKLAD Online Educational platform Teacher Education of the 21st century: new challenges and solutions. Беларусь. 01.12.2021.
• Семинар "Artificial Intelligence and Machine Learning" Summer Workshop ACESYRI (ERASMUS+) “Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics” Алматы, 24.06.2022.
• Курсы Центр Абая, AYDI, Caravan of Knowledge, Атырау, 05.08.2022.
Марапаттар
• «Алғыс хат», Астана, ҰТО, 2014
• «Алғыс хат», Атырау облысы әкімі, 2014
• «Алғыс хат», Л.Н.Гумилёв атындағы Евразия ұлттық университеті, 2019.
• «Құрмет грамотасы», «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы Атырау облыстық ұйымы» ҚБ , 2019.
• «Алғыс хат», Атырау облысы білім беру басқармасы, 2020
• «Алғыс хат», Атырау облысы білім беру басқармасы, 2021Тізімге қайта оралу