Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

                         

ӨМІРБАЯН

Аты-жөні: Идрисов Саламат Нурмуханович
Туған күні : 09.02.1974 ж .
Университеттің атауы: «Х.Досмұхамедов  атындағы Атырау университеті.  КеАҚ
Ғылыми дәреже: педагогика ғылымдарының кандидаты
Лауазымы: Басқарма төрағасы –Ректор, профессор
Байланыс деректері: s.idrissov@asu.edu.kz, тел 8 776 222 2274
Білімі: ● 1996 ж. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Мамандығы «Математика және информатика» 
Іс тәжірибесі
● 1996-2000 жж.-«Информатика және оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялар» кафедрасының оқытушысы, компьютерлік зертхана меңгерушісі.
● 2000-2009 жж.- Жаңа ақпараттық технологиялар орталығының директоры.
● 2009-2012 жж. -Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттік университетінің Физика-математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы
● 2012-2013 жж. -Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттік университетінің қашықтықтан оқыту факультетінің деканы
● 2013-2016 жж. Әкімшілік-экономикалық департаментінің директоры, Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттік университетінің қашықтықтан оқыту факультетінің деканы
● 2016-2019. Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттік университетінің ғылым жөніндегі проректоры
● 31.12.2019-2020 ж. Х.Досмұхамедоватындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК ректоры
● 2020-2021 жж. маусымынан – «Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау Университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы – ректор
• 2021 жылдан - «Х.Досмұхамедоватындағы Атырау университеті» КеАҚ  Басқарма төрағасы – ректоры
Дағдылардың дамытылуы
• Монтре бизнес мектебінде стратегиялық менеджмент бойынша «Болашақ» бағдарламасымен тағылымдамадан өту (Montreux School of Business),Швейцария;
• «Білім берудегі көшбасшылық» қауымдастығының «Әлемдік тәжірибе контекстінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында корпоративтік басқаруды енгізу»;
• Жоғары білім беру көшбасшыларының Еуразиялық форумы халықаралық конференциясы, Астана, Назарбаев Университеті;
• «Оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану және жоғары оқу орындарын реформалау бойынша сарапшыларды және университет қызметкерлерін даярлау», Алматы қ ., ҚР БҒМ, Қазақстандағы ERASMUS+ бағдарламасының Ұлттық кеңсесі, ҚазҰУ  әл-Фараби;
• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Қашықтан оқыту технологиясының мәселелері»;
• «Оқу процесіне «Платонус» автоматтандырылған жүйесін енгізу», Астана;
• Web _ ның Томсонның «Білім : сіздің ғылыми зерттеулеріңізге арналған нұсқаулық». Reuters ;
• «Корпоративтік басқаруды енгізу тәжірибесі» сертификаты Әл-Фараби қазақ Ұлттық Университет (2020)
Базалық және қосымша деңгейлерде, сонымен қатар зерттеушілік деңгейде бақылау
• Компьютерлік технологияны қолдану арқылы оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытудың дидактикалық шарттары. Жаратылыстану ғылымдары академиясының Эксперименттік білім беру халықаралық журналы. Мәскеу, №2, 2015 импакт-фактор RSCI-0,222
• Мүмкіндігі шектеулі балалармен түзету жұмысындағы ақпараттық бағдарламалық жүйелерді басқару, Revista ESPACIOS.ISSN 0798 1015 Т. 38(N46 ) 2017 жыл Scopus жүйесінде индекстелген, Google Scholar , 34 б. 
• Білім берудегі мобильді оқытудың қолданбалары , Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы журналы. Физика және математика ғылымдар серия  No2 (58) 267-271б.2017
• Оқу үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы, Astana 2018 №1 (54)
● Педагогикалық тәжірибе кафедрасының коммуникациялық кейістік негізі. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «Ғылымдар педагогикасы» сериясы. №2(58), 2018
● Білім берудегі инновациялық үдерістер жүйесінде мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру Қазақстанның ғылымы және өмірі.Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы Астана No4 (58) 2018 . ISSN 2073-333 x
● Сompetence in the structure of research activities. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Double-Blind Peer-Reviewed, Volume 10, Issue 1, Special Issue X.), march, 2020.  Ссылка на номер:  http://www.magnanimitas.cz/10-01-x. PDF для загрузки: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/100110/PDF/100110.pdf 
● Мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін дамыту мәселелері, «Хабаршы», Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Педагогика ғылымдары» сериясы, No3 (75) 2022 ж.
Оқу-әдістемелік кешендер жазу және шығару
● «AutoCAD 2008. Жымыс бастау». Оқу құралы, «Полиграфия-Қызмет К » Алматы, 2011 ж.
● «Студенттердің ақпараттық мәдениетин қалдыру: теориясы жəне тəжірибе»,  Оқу құралы «Полиграфия-қызмет и К» баспасы, (ISSN: 978-604- 262-177-8).
● «Python тілінде программалау негіздері», Оқу құралы,  Алматы, 2022
Жетекшілік немесе тәлімгерлік
«7М01501-Информатика және білім беруді ақпараттандыру» магистранттарының ғылыми жетекшісі
Симпозиумдар, конференциялар, семинарлар мен білім саласындағы ынтымақтастықтарға қатысу
● Латын қарпіндегі қазақша мәтінді енгізу және теру технологиясы, «Қазақ әліпбиінің латын графикасына көшуі: жаһандану жағдайындағы мемлекеттік тілді дамыту» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы, 5-6 маусым 2018 ж.
● Орта мектеп информатиктері бейінді оқудың мазмұны мен үйымдастыруы. Абай атындағы ҚҰУ-ның 90 жылдығына арнаған «Математикалық модельдеу мен ақпарат технологиялары білімде және ғылымда» VІІІ Халыққаралық ғылымы-әдістемесі конференциясының материалды сыйлықтары. Алматы, 3-4 қазан 2018 жыл.
● Заманауи ақпарат технологиясына қолдану арқылы оқушылардың информатика панине деген қызушылығын арттыру. «Білім және ғылымдағы инновация: жаңа талаптар» такырыбындағы ІІІ Халықарық ғылым-әдістемесі конференциясының материалды сыйлықтары. 2019 жылдың 30 мамыры
● CLIL әдістемесін интернет технологияларды пайдалану арқылы қолдану. «Жаһандану жағдайындағы ғылым мен білімнің даму тенденциялары мен болашағы»  атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция. 26.02.2021 ж. Переяслав, Украина
● Бастауыш мектеп оқушыларының цифрлық сауаттылығын қалыптастыру, «Физика – математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі» тақырыбындағы VІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 7 желтоқсан, 2021 ж.
Марапаттары
• Алғыс хаттар: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев (2005, 2007, 2011), облыс әкімі (2007, 2011, 2019);
• Атырау қаласының Құрмет грамотасы аймақтық Мәслихат (2005);
• Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің төс белгісі «Ы. Алтынсарин » (2010);
• Медальдар: қола медаль. Қазақстан Республикасы ЖОО қауымдастығының «Ахмет Байтұрсынов » (2014), « Ерен еңбегі үшін» (2019)

Тізімге қайта оралу