Майлыбаева Айман Жәдігерейқызы

                         

ӨМІРБАЯН

ФИО:  Майлыбаева Айман Джадгереевна
Туған күні: 12.04.1970
ЖОО атауы:  «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті»  КеАҚ
Ғылыми дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты 
лауазымы: "Информатика"кафедрасының қауымдастырылған профессорының м. а.
Байланыс деректері : a.maylibayeva@asu.edu.kz
моб. 87789330801

Білімі: 1987–1992 ж.ж.  aль-Фараби  атындағы КазҰМУ, Алматы қаласы, математика факультеті
Оқыту тәжірибесі: 
• 1992-1994 ж.ж.    Талдықорған облысы Лепсі кентіндегі Бөрлітөбе ауданының  Ушинский атындағы орта мектептің математика және информатика пәнінің мұғалімі
• 1994-1995 ж.ж.  Атырау қ. Атырау университетінің физика-математика факультетінің ОЖИТ кафедрасының зертханасының аға лаборанты
• 1995-2001  ж.ж. Атырау қ. Атырау университетінің физика-математика факультетінің Информатика және ОЖИТ кафедраларының оқытушысы
• 2001-2008  ж.ж.  Атырау қ.  Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің информатика кафедрасының аға оқытушысы
• 2008-2009  ж.ж.   З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің техникалық факультетінің инновациялық технологиялар кафедрасының профессоры
• 2009-2011  ж.ж.   АМжГИ Ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті,  Атырау қ.
• 2011-2017  ж.ж.   Х. Досмұхамедов атындағы  АМУ информатика кафедрасының меңгерушісі, Атырау қ.
• 2017-2019  ж.ж.     Сафи Өтебаев атындағы  Атырау Мұнай және газ университетінің "ӨААТ" кафедрасының доценті
с 23 мая 2022  г. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті»  КеАҚ, ФМжАТ факультетінің  Информатика кафедрасының қауымдастырылған  профессоры 
Дағдыларды дамыту:
• Certificate. Coursera Phyton Functions, Files and Dictionaries, University of Michigan, Sep 06, 2022
• Certificate. Coursera Programming for Everybody(Getting Started with Python)7 University of Michigan, Sep 24, 2021
• Сертификат Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ, Орта (В1) деңгейі, 21 қазан, 2021 жыл
• “English for success level 1”.  Сертификат British Council, 10.05-18.05.2018
• “English for success level 2”.  Сертификат British Council, 20.09-22.09.2018 
• Сертификат В1 Intermediate, Караганда, 2016
• Сертификат АО «НЦКП-ӨРЛЕУ», 2015
Негізгі және жетілдірілген деңгейлерде, сондай-ақ зерттеушілер деңгейінде бақылау: 
• Certificate “Teacher education of the 21st century: new challenges and solutions” In formal recognition of the completion of the international online-internship, November 10 – December 1st, 2021, 72 h.
• Сертификат: «Өрлеу»  қосымша білім беру институты, «Инклюзия жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттермен жұмыс технологиясы » , 03.09.2021 – 24.09.2021, 80 сағ.
• Сертификат: Білім беру онлайн-платформасы,  «Университет 4.0.  Цифрлық трансформация », 7-23  сәуір 2021 ж., 72  сағат 
Оқу құралдары:
Тамаша жазық математикалық  сызықтар мен қарапайым беттерді  компьютерде модельдеу: Оқу – әдістемелік құрал / А.Х. Хамметов, А.Д.Майлыбаева  – Атырау: 2017. – 184 б. (ISBN   978-601-262-282-9)
2) Термодинамика, электромагнитизм, оптика тарауларынан есептерді компьютерде модельдеу: Оқу құралы/  А.Хамметов, Р.Молдашева, А.Майлыбаева, Г.Турмуханова  - Атырау: 2018. – 218 б.
 3) Шабдиров Д.Н., Майлыбаевa А.Д. "Сызықтық және сызықтық емес автоматты реттеу жүйелері": Оқу құралы. - Атырау: С. Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университетінің баспасы, 2019 ж. – 85 б.
4) Batyr Orazbayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University; Yerbol Ospanov, Shakarim State University of Semey; Kulman Orazbayeva, Kazakh University of Economics, Finance and International Trade; Valentina Makhatova, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Lyailya Kurmangaziyeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Balbupe Utenova, Atyrau Oil and Gas University named after Safi Utebayev; Aiman Mailybayeva, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov; Nurlan Mukatayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University; Timur Toleuov, K. Zhubanov Aktobe Regional University; Altynai Tukpatova, Atyrau Engineering and Humanitarian Institute «SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT» monograph  рublished in 2021 by PC TECHNOLOGY CENTER  Shatylova dacha str., 4, Kharkiv, Ukraine, 61165 Approved by the Academic Council of Shakarim State University of Semey, Protocol No. 12 of 04.07.2021, 180 pages
5)  Майлыбаевa А.Д.   Аралық математиканы және иерархиялық талдау әдісін қорларды басқару мәселесіне қолдану: монография / Алматы: Эверо. 2022. – 152 б.
Электрондық оқу құралдары:
1. «Информатиканың теориялық негіздері» Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы авторлық куәлік (соавторлар Кубашева А.Н., Жанузакова З.Ж., Турсынова Б., Хайрова М.)  ЭВМ-ге арналған бағдарлама. №2697,  23 тамыз 2018 ж.
2. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы авторлық куәлік  атауы «Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар» пәнінен электронды оқулық»,   ЭВМ-ге арналған бағдарлама. №30088,   8 қараша 2022 ж.
3. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы авторлық куәлік  атауы  «Web бағдарламалау» пәнінен электронды оқулық»,  ЭВМ-ге арналған бағдарлама.   №30518, 22  қараша  2022 ж.
Басшылық немесе тәлімгерлік:Магистрлардың магистрлік жұмыстары мен студенттердің жобаларына ғылыми жетекшісі. Білім алушыларды республикалық ғылыми жобаларға дайындау. Информатикадан мектеп оқушыларының ғылыми жұмыстарына сын-пікір беруші.
Симпозиумдарға, конференцияларға, семинарларға және білім беру сипатындағы ынтымақтастыққа қатысу:
• «Физика-математика ғылымдарының қазіргі білім беру кеңістігіндегі рөлі»VI халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 7 желтоқсан, 2021 ж., Атырау қаласы,
•   Халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы «Білім берудегі цифрлық технологиялар» 22 желтоқсан, Орал қаласы, 2021. 
• XVI Mezinárodní Vĕdecko – Praktická Konference Efektivní Nástroje Moderních VĚD, 22 - 30 dubna 2020 r. Volume 10, Praha Publishing House «Education and Science», 22-33 april, 2020 
• «Global Science and Innovations 2019: CENTRAL ASIA» атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
Марапаттар: Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің алғыс хаты, 2016 ж.
Тізімге қайта оралу