Корпоративтік оқиғалар


2020
24.06.2020 ж.
ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 11 қандағы №752 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу орындарыныңкейбір мәселелері туралы»Қаулысы, ҚР Қаржы министрлігіМемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің (әрі қарай – ҚР ҚМ ММЖЖ)2020 жылғы 2 маусымдағы №344 ««Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы» бұйрығы негізінде 2020 жылғы 24 маусымда «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» шаруашылықжүргізуге құқылы республикалық мемлекеттік кәсіпорны қайта ұйымдастыру жолымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып өзгерді.
24.07.2020 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Қазақстан Республикасының қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінде «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ-тың жарияланған акцияларын шығару мемлекеттік тіркелгені жөнінде хабарлайды. Бұл туралы 24.08.2020 күнгі № KZ70VGZ00000293 Мемлекеттік тіркеу туралыкуәлік берілді. Шығарылым 3 899 617 (үш миллион сегіз жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз он жеті) қарапайым акцияларға бөлініп, оларға (код ISIN) KZ46VZE00000137 номерлі халықаралық сәйкестендіру номері берілді. Бір акцияның номиналдық құны 1000 (бір мың) теңге.
23.09.2020 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Қоғамның 100% акциялар пакетіне иелік ететін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қабылдаған келесі шешімі туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 23.09.2020 күнгі №408 ««Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшеден тұратын құрамы белгіленді.
Директорлар кеңесі құрамына кіргендер:
1. Тойбаев Әділет Жүнісұлы - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департамент директоры;
2.Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы - ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, тәуелсіз директор (келісім бойынша);
3. Иванова Анна Олеговна - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Меншіктің мемлекеттік мониторингі, сенімгерлік басқару және концессия басқармасының басшысы (келісім бойынша);
4. Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы - Атырау облысының білім басқармасының басшысы (келісім бойынша);
5.Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласын бақылау басқармасының басшысы (келісім бойынша);
6.Нұрмұканов Елдар Айтқалиұлы - QAZ PROTECTORS техникалық директоры, тәуелсіз директор (келісім бойынша).
30.09.2020 ж.
Директорлар кеңесінің 30.09.2020 күнгі шешіміне (№1 хаттама) сәйкес, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департамент директоры Тойбаев Әділет Жүнісұлы сайланды.
30.09.2020 ж.
Директорлар кеңесінің 30.09.2020 күнгі шешіміне (№1 хаттама) сәйкес, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы болып Мусаева Айман Амангелдіқызы тағайындалды.
05.10.2020 ж.
Директорлар кеңесінің 30.09.2020 күнгі шешіміне (№1 хаттама) сәйкес, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы-Ректоры лауазымынаконкурс жарияланды.
25.12.2020 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы №4 хаттамасының шешіміне сәйкес «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелері - әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, бас бухгалтер қызметтеріне конкурс жарияланды.
28.12.2020 ж.
Жалғыз акционердің 2020 жылғы 28 желтоқсандағы №170-ЖҚ бұйрығымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректоры лауазымына п. ғ. к., қауымдастырылған профессор Идрисов Саламат Нурмуханович тағайындалды.
29.12.2020 ж.
Жалғыз акционердің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №554 бұйрығымен "ҚР БҒМ 2020 жылғы 23 қыркүйектегі №408 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің құрамына «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректор Идрисов Саламат Нұрмұханұлы енгізілді
2021
15.01.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы 15 қаңтардағы №1 хаттамасының шешіміне сәйкес: «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректоры лауазымына п.ғ.к, қауымдастырылған профессор Қойшығұлова Ләйлә Ерболатқызы сайланды
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры лауазымына PhD Батрышев Дидар Ғалымұлы сайланды
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - бас бухгалтер лауазымына Исмағамбетова Роза Жолдасқалиқызы сайланды
07.04.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің Жалғыз акционері Білім және ғылым Министрлігінің 2021 жылдың 7 сәуірдегі №152 бұйрығы бойынша, мемлекеттік сатып алу туралы 2021 жылдың 31 наурыздағы №151 шарттың негізінде Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын «Жаңа аудит» ЖШС айқындалды.
19.04.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 100% акциясын иеленетін және пайдаланатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (Жалғыз акционер) қабылдаған шешім туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 19.04.2021 жылғы № 171 бұйрығымен коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару Кодексі бекітілді.
14.06.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің Жалғыз акционердің 2021 жылғы 14 маусымдағы №287 бұйрығымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-тың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
30.06.2021 ж
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 30.06.2021 жылғы шешімімен (№6 хаттама) «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі – ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор Дидар Ғалымұлы Батрышевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
16.07.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 100% акциясын иеленетін және пайдаланатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (Жалғыз акционер) қабылдаған шешім туралы хабарлайды: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 16 шілдедегі № 346 бұйрығымен «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 19 сәуірдегі № 171 бұйрығына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінде: 1-тармақ келесі редакцияда жазылсын: «1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның Корпоративті басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғам (бұдан әрі – Қоғам) өз қызметі барысында Қоғам ішіндегі және басқа да мүдделі адамдармен қатынастарда басшылыққа алатын ережелер жиынтығы болып табылады. Кодекс – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген; 50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «50. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар кіреді.  Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан тұрады. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін Жалғыз акционерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың саны жеткілікті болуы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамы гендерлік теңгерімді сақтауы тиіс.Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері Қоғамды басқару немесе оның меншігі объективті ойлауды жүзеге асыруға кауіп төндіруі мүмкін қандай-да бір материалдық мүдделерге немесе қатынастарға байланыссыз болып табылады.Тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсіби дербестілікке ие, жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және өзге де мүдделі тараптардық ықпалынан еркін адам тәуелсіз директор болып танылады. Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес белгіленеді.Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, оған қатысты мүдделілік бар мәмілелерді жасау, Басқарма құрамына үміткерлерді жылжыту, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға белсенді түрде қатысады. Тәуелсіз директорларды Директорлар кеңесінің негізгі – аудит, тағайындау және сыйақылар комитеттерінің төрағалары сайлайды, басқа комитеттерде олар төраға ретінде сайланады.Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінің жоғалту ықтималдығын және мұндай жағдайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына алдын-ала хабарландыруды қадағалайды. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне ықпал ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы дереу осы ақпаратты тиісті шешім қабылдау үшін акционерлердің назарына жеткізеді». Мынадай мазмұндағы 56-1-тармақпен толықтырылсын: «56-1. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлармен шартты Басқарма Төрағасы – Ректор (Президент – Ректор) жасайды».
05.11.2021 ж.
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің 2021 жылғы 5 қарашадағы №9 хаттамасының шешіміне сәйкес «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры лауазымына PhD Айбульдинов Еламан Қанатұлы сайланды.
31.12.2021 ж.
«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Жалғыз акционерінің 2021 жылдың 31 желтоқсандағы № 628 бұйрығымен «Кейбір коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың директорлар кеңесінің мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 23 қыркүйектегі № 408 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді: көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің құрамында: «Тойбаев Әділет Жүнісұлы - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директоры» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: «Әмірбекұлы Ержан - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директорының орынбасары».
2022
28.01.2022
Директорлар кеңесінің 28.01.2022 күнгі шешіміне (№2 хаттама) сәйкес, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департамент директор орынбасары Әмірбекұлы Ержан сайланды.
16.05. 2022
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің 2022 жылғы 16 мамырдағы №4 хаттамасының шешіміне сәйкес: «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі бас бухгалтер лауазымына Исмағамбетова Роза Жолдасқалиқызы сайланды
26.05.2022
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің Жалғыз акционердің 2022 жылғы 26 мамырда № 238 бұйрығымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
09.06.2022
Жалғыз акционердің 2022 жылғы 09 маусымды №68-ЖҢ бұйрығымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма-мүшесі академиялық мәселелер бойынша проректор лауазымына Чукуров Асхат Ералыұлы тағайындалды
14.07.2022
Жалғыз акционердің 2022 жылғы 14 шілдегі № 325 бұйрығымен Есенғалиев Сатқан Ибрайұлының "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. "
04.10.2022
Жалғыз акционердің 2022 жылғы 4 қазандағы № 90 шешімімен «Х. Досмұхамедова атындағы Атырау университеті» КеАҚ Жарғысының 7-тармағына өзгеріс енгізіліп, мынадай редакцияда жазылсын: «Қоғамның акцияларының мемлекеттік пакетін 100% иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі болып табылады"
2023
09.02.2023
Жалғыз акционердің 2023 жылғы 9 ақпандағы № 45 шешімімен Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімінен бұрын тоқтатылды. Қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) адам болып 3 жыл мерзімге белгіленді.
22.02.2023
Директорлар кеңесінің 22.02.2023 күнгі шешіміне (№1 хаттама) сәйкес, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып директорлар Кеңесінің мүшесі - Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы сайланды
10.05.2023
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 10.05.2023 жылғы шешімімен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі – ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор Айбульдинов Еламан Қанатұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
14.07.2023
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің 14.07.2023 жылғы № 5 хаттама шешімімен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі – ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор қызметіне Өтепқалиева Қансулу Мұсақызы сайланды
25.07.2023
«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің Жалғыз акционердің 2023 жылғы 25 шілдегі № 339 бұйрығымен «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-ның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілді.
2024
22.04.2024
Жалғыз акционердің 22.04.2024 жылғы № 184 бұйрығымен Директорлар кеңесінің мүшесі Болат Тұрғанұлы Тоқежановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Директорлар кеңесінің құрамына Сарбаев Айнұр Рахимова сайланды
26.04.2024
Жалғыз акционердің 26.04.2024 жылғы № 199 бұйрығымен " Х. Досмұхамедов атындағы АУ" КеАҚ жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым "UHY SAPA Consulting" ЖШС анықталды