Директорлар кеңесінің отырысы

2020
30.09.2020 ж., №1 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ от 30.09.2020 ж., №1 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 1, 30.09.2020 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор
1. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі Төрағасын сайлау;

2. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын тағайындау, құзіреттілік мерзімін белгілеу және анықтау, сонымен қатар лауазымдық жалақысы мен еңбек ақы төлеу жағдайларын белгілеу;

3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма төрағасы – Ректор лауазымына іріктеу және тағайындау, Басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы;

4. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың лауазымына конкурс жариялау туралы;

5. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы.

28.10.2020 ж., №2 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ от 28.10.2020 ж., №2 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 2, 28.10.2020 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор
1. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау.


20.11.2020 ж., №3 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ от 20.11.2020 ж., №3 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 3, 20.11.2020 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор
1.«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2020-2025 жылдарға Стратегиялық жоспарын талқылау;

2. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2020 жылға Даму жоспарын бекіту. 2021 жылға Даму жоспарын қарау;

3. Қоғамның ішкі құжаттарының классификатырын бекіту туралы

4. Басқарма туралы ереже, Корпоративтік хатшы туралы ереже және Профессорлық-оқытушылық құрам мен ғылыми қызметкерлер лауазымын конкурстық алмастыру туралы тәртіпті бекіту туралы.

5. Директорлар кеңесінің 2020-2021 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын бекіту.


22.12.2020 ж., №4 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 22.12.2020 ж., №4 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 4, 22.12.2020 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор
1. Басқарма туралы ереже, Корпоративтік хатшы туралы ереже және Профессорлық-оқытушылық құрам мен ғылыми қызметкерлер лауазымын конкурстық алмастыру туралы тәртіпті бекіту;

1. Басқарма туралы ереже, Корпоративтік хатшы туралы ереже және Профессорлық-оқытушылық құрам мен ғылыми қызметкерлер лауазымын конкурстық алмастыру туралы тәртіпті бекіту;

3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқармасы мүшелері лауазымына конкурс жариялау (Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарманың академиялық мәселелер бойынша мүшесінен басқа);

4. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның Басқарма Төрағасы – Ректордың лауазымдық айлықақысының мөлшері және еңбек ақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

5. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2020-2025 жылдарға Стратегиялық жоспарын бекіту;

6. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2021 жылға Даму жоспарын бекіту;


2021
15.01.2021 ж., №1 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 15.01.2021 ж., №4 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 1, 15.01.2021 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелерін (Басқарма Төрағасы – ректорды және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) сайлау, өкілеттік мерзімін және олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау;

2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту»;

3. Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту;

4. Басқарма Төрағасы – Ректорға және Басқарма мүшелеріне лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау.


05.03.2021 ж., №2 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 05.03.2021 ж., №2 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 2, 05.03.2021 ж., сырттай Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олар туралы Ережелерді бекіту.

30.03.2021 ж., №3 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 30.03.2021 ж., №3 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 3, 30.03.2021 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау


12.05.2021 ж., №4 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 12.05.2021 ж., №4 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №4, 12.05.2021 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-ның 2020 жылға арналған Стратегиялық жоспарының орындалуы туралы
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, Басқарманың, ішкі аудит Қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы Ережені бекіту
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Есеп саясатын бекіту
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту
6. 2021 жылғы түлектерге арналған дипломдардың нысанын және оларды толтыру нұсқаулығын қарау және бекіту


27.05.2021 ж., №5 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 27.05.2021 ж., №5 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №5, 27.05.2021 ж., ашық Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. Тәуелсіз аудиторлық ұйымның «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және 2020 жылдың қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-нің салықтық есеп саясатын бекіту.

30.06.2021 ж., №6 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 30.06.2021 ж., №6 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №6, 30.06.2021 ж., ашық Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуы туралыі есепті қарау және бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың, корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма Төрағасы – ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру туралы;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ білім алушыларға білім беру қызметтеріне 2021-2022 оқу жылы жеңілдіктер беру туралы Ережені бекіту;
4. Білім беру бағдарламаларын оңтайландыру. Рентабельді емес білім беру бағдарламалары бойынша лицензияларды қайтару;
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс жариялау туралы.

24.08.2021 ж., №7 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 24.08.2021 ж., №7 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №7, 24.08.2021 ж., ашық Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын жаңа редакциясында бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жыл нәтижелерінің жылдық есебін қарау және бекіту;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-ректорының және Басқарма мүшелерінің KPI туралы Ережесін қарау және бекіту;
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын қарау және бекіту; 5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректорды іріктеу және тағайындау және басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер енгізу.

05.10.2021 ж., №8 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 05.10.2021 ж., №8 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №8, 05.10.2021 ж., сырттай Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ корпоративтік әдеп Кодексін бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ корпоративтік конфликттер мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы Ережені бекіту;
3. Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулықты бекіту;
4. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ақпараттық қауіпсіздік туралы Ережені бекіту;
5. 2021-2024 жылдарға арналған «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелері үшін KPI карталарын бекіту;
6. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі – ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры лауазымына конкурс жариялау.

05.11.2021 ж., №9 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 05.11.2021 ж., №9 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №9, 05.11.2021 ж., күндізгі онлайн Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі - ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректорын сайлау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшерін анықтау;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын жаңа редакциясында бекіту.

30.11.2021 ж., №10 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 30.11.2021 ж., №10 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №10, 30.11.2021 ж., сырттай Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуын бағалау;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ -ның 2021 жылғы бөлігіндегі Даму жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;.
3 . Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту.
22.12.2021 ж., №11 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 22.12.2021 ж., №11 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №11, 22.12.2021 ж., күндізгі Тойбаев Әділет Жүнісұлы

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Сапарбекова Эльвира Қалмаханқызы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2020 жылға арналған Даму жоспарының орындалуын бағалау;«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарына 2022 жылғы бөлігінде өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметі басшысының 2021 жылғы жылдық есебін бекіту;
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
4. Ішкі аудит қызметінің басшысына сыйлықақы беру туралы мәселені қарау;
5. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі құжаттар жіктеушін жаңа редакцияда бекіту;
6. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ мүлікті басқару туралы Ережесін бекіту;
7. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ есеп саясатына өзгерістерді бекіту;
8. Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшының 2021 жылғы қызметі туралы есептерді қарау;
9. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі отырыстарының 2022 жылға арналған жоспарын бекіту;
10. Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысын қызметінен босату, жаңа корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақысын айқындау.

2022
19.01.2022 ж., №1 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 19.01.2022 ж., №1 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №1, 19.01.2022 ж., күндізгі Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің кезектен тыс сырттай отырысының төрағасын айқындау
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Даму стратегиясына өзгерістер мен толықтыруларды еңгізу және бекіту, Стратегиялық жоспарды және 2021 - 2022 жж. бөлігінде Даму жоспарына түзетулер енгізу
28.01.2022 ж., №2 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 28.01.2022 ж., №2 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №2, 28.01.2022 ж., күндізгі Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1.«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;
2. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі-бас бухгалтердің өкілеттік мерзімін анықтау;
3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы Ережеге толықтыру енгізу;
4. 2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
5.Басқарма мүшесі-әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор Л. Е. Қойшығұлованың лауазымдық жалақысын айқындау.
18.04.2022 ж., №3 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 18.04.2022 ж., №3 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №3, 18.04.2022 ж., сырттай Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1.Басқарма мүшесі-бас бухгалтердің бос лауазымына жарияланған конкурстың қорытындысын шығару.
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылға арналған Стратегиялық жоспарының орындалуы
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Эндаумент-қорын құру
4. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің басшысы және корпоративтік хатшысы үшін KPI бекіту.
5.Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау
16.05.2022 ж., № 4 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 16.05.2022 ж., № 4 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 4, 16.04.2022 ж., күндізгі Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1.Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту
2. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту
3. Басқарма қызметін бағалау нәтижелері, Басқарма мүшелерінің KPI. Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру
4. Ішкі аудит қызметі басшысының есебі. Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау.
5.Бас бухгалтер лауазымына конкурс өткізу.
7.06.2022 ж., №5 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 7.06.2022 ж., №5 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама №5, 7.06.2022 ж., сырттай Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022-2023 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту
2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту
3.Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалауы туралы Ережеге Басқарманың қызметін бағалау туралы сауалнама бөлігінде өзгерістер енгізу.
4.Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау және Басқарма қызметін бағалау нәтижелері.
5.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелерінің KPI нәтижелерін қарау. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма төрағасы – ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру мәселесін қарау
30.09.2022 ж., № 6 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 30.09.2022 ж., № 6 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 6, 30.09.2022 ж Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова

1. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебін қарау және бекіту
2. " Х. Досмұхамедов Атырау университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің дербес құрамына өзгерістер енгізу.
3. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу: - KPI Басқарма төрағасы-ректор және басқарма мүшелері туралы - Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, басқарманың, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы және директорлар кеңесі мүшелерінің бағалауы туралы сауалнама бөлігінде өзін-өзі бағалауы туралы - "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ішкі аудит қызметі және оларды жаңа редакцияда бекіту туралы.
4. Ұйымдық құрылымға және штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
5. Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректордың лауазымдық жалақысын анықтау.

25.11.2022 ж., № 7 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 25.11.2022 ж., № 7 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 7, 25.11.2022 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі отырысының төрағалық етушісін аңықтау.
2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылғы даму жоспарының орындалуын бағалау.
3.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылдың екінші жартыжылдығында даму жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
4.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару Саясатын бекіту.
5. «Басқарма туралы» Ережеге және «Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы» Ережеге өзгерістер енгізу.
26.12.2022 ж., № 8 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 26.12.2022 ж., № 8 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 8, 26.12.2022 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы

1.«Х. Досмұхамедова атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағалық етуші кезекті отырысын айқындау.
2.«Х. Досмұхамедова атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға арналған даму Жоспарын бекіту.
3.Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы есебін және 2023 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту.
4. Директорлар кеңесінің қызметі және комитеттердің 2022 жылғы қызметі туралы есепті бекіту. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау.
5. Директорлар кеңесі отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту.
6.2022 жылға арналған Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту.
7.Корпоративтік хатшы мен ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелері, Корпоративтік хатшының және ішкі аудит қызметі басшысының KPI. Корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің басшысын сыйлықақылау.

2023
22.02.2023 ж., № 1 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 22.02.2023 ж., № 1 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 1,22.02.2023ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау
2. 2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау.
3. Корпоративтік хатшының, бас бухгалтердің, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын айқындау
4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережені бекіту.
5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу.
06.04.2023 ж., № 2 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 06.04.2023 ж., № 2 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 2, 06.04.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Иванова Анна Олеговна – Директорлар Кеңесінің мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.2022 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тыңдау
2. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-да 2023-2024 оқу жылына оқу құнын бекіту
3. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Басқарма мүшесінің бас бухгалтердің өкілеттік мерзімін айқындау
4. Басқарма Төрағасының - ректордың, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың Басқарма мүшелерінің, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың, әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың лауазымдық жалақыларын айқындау
02.06.2023 ж., № 3 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 02.06.2023 ж., № 3 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 3, 02.06.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.Басқарма мүшесі - әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың есебі
2. Басқарма мүшесі-ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс жариялау туралы.
3.. -"Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ мүлікті басқару туралы;
- "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Білім алушыларды қабылдау;
- "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу
4. 2023 - 2024 оқу жылына оқуға түсушілер үшін әскери кафедрада запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша ақылы негізде бір білім алушыны оқыту құнына өзгерістер енгізу
5.Оқу процесі үшін мүлікті сатып алу бойынша ірі мәміле жасасу туралы мәселені қарау
6. Әлеуметтік бағдарламаны бірлесіп іске асыру бойынша "Отбасы банк" АҚ ұсынысын қарау
30.06.2023 ж., № 4 хаттама
30.06.2023 ж., № 4 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 4, 30.06.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.2022 жылғы "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту
2. 2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту
14.07.2023 ж., № 5 хаттама
14.07.2023 ж., № 5 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 5, 14.07.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Ивановна Анна Олеговна- Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.2022-2023 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебі
2.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректордың және Басқарма мүшелерінің KPI туралы ережеге өзгеріс енгізу.
3.2023 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметі басшысының есебі.
4.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау және Басқармасының қызметін бағалау нәтижелері.
5.Басқарма мүшесі-ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс өткізу
07.08.2023 ж., № 6 хаттама
07.08.2023 ж., № 6 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 6, 07.08.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Басқарма мүшелерінің KPI нәтижелері. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма төрағасы – ректор мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру. Басқарма Төрағасының - ректордың, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың Басқарма мүшелерінің, әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың лауазымдық жалақыларын айқындау.
06.10.2023 ж., № 7 хаттама
06.10.2023 ж., № 7 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 7, 06.10.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1."Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ 2022 жылға арналған жылдық есебін қарау және бекіту
2."Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын жаңа редакцияда қарау және бекіту;
3.Басқарма төрағасының – ректордың, Басқарма мүшелерінің - проректорлардың және бас бухгалтердің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын арттыру туралы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының лауазымдық жалақысын айқындау туралы.
/td>
14.11.2023 ж., № 8 хаттама
14.11.2023 ж., № 8 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 8, 14.11.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылғы даму жоспарының орындалуын бағалауды бекіту;
2.2023 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту;
3.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2023 жылғы есебі.
/td>
20.12.2023 ж., № 9 хаттама
20.12.2023 ж., № 9 хаттама ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Хаттама № 9, 20.12.2023 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1.Директорлар кеңесінің қызметі және комитеттердің 2023 жылғы қызметі туралы есепті бекіту. Директорлар кеңесі отырыстарының 2024 жылға арналған жоспарын бекіту. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау;
2."Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ 2024 жылғы бөлігінде Даму жоспарын бекіту;
3.Ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы есебін бекіту;
4.Корпоративтік хатшы мен ішкі аудит қызметі басшысының KPI нәтижелерін бағалау. Корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің басшысын сыйлықақылау;
5.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының KPI картасын бекіту.

2024
15.01.2024 ж., № 1 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 15.01.2024 ж ж., № 1 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
Шешім № 1, 15.01.2024 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1. 2023 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау
2. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Басқарма мүшесінің жастар саясаты және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректорының өкілеттік мерзімін белгілеу.
12.02.2024 ж., № 2 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 12.02.2024 ж., № 2 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
хаттамасы № 2, 12.02.2024 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1. Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту
2. 2023 жылғы Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту
3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарын конкурстық ауыстыру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту
4. «Мүлікті басқару туралы ережені» жаңа редакцияда бекіту
28.03.2024 ж., № 3 хаттама
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ, 28.03.2024 ж., № 3 хаттама
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
хаттамасы № 3, 28.03.2024 ж Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор

1. 2023 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тыңдау
2. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-да 2024-2025 оқу жылына оқу құнын бекіту
4. «Мүлікті басқару туралы ережені» жаңа редакцияда бекіту