«Экология» оқу ғылыми-зерттеу зертханасы

Зертхананың меңгерушісі, х.ғ.к. Тулемисова Гульжамал Багитовна

Қазіргі уақытта зертхана келесі бағыттар бойынша зерттеулер жүргізеді:

 • Орал-Каспий бассейнінің гидрологиялық және гидрохимиялық режимін зерттеу;
 • Орал және Қиғаш өзендерінде судың уландыратын ластану деңгейін бағалау;
 • Тағамдық токсикологиялық зерттеулер;
 • Атырау қаласындағы әуе бассейнінің, тұрғын үйлердің, автомобиль жолдарындағы және өнеркәсіптік аймақтардағы экологиялық жағдайын зерттеу;
 • Топырақтарда ауыр металдардың анықталуы;
 • Биологиялық материалдардағы ауыр металдарды анықтау;
 • «Токсикология» зертханасы қызметтің келесі салаларында сертификатталған: ауыз су, табиғи, қалдық және жер асты сулары.
 • Келешекте жұмысты сертификаттаумен жоспарлап отырмыз;  атмосфералық ауа, топырақ, азық-түлік, биологиялық материалдар.

Зертхананың материалдық-техникалық базасы -  бұл жаңа  өлшеу және көмекші құралдары. Талдау үшін іріктеу, заманауи сынама жабдықтарымен жүзеге асырылады. Талдау әдістерін кең ауқымда қолдана отырып жүргізеді: титриметриялық, спектрофотометриялық, потенциометриялық, флуориметрлік, хроматографиялық, атомдық спектрометрия, ИК-спектрометрия және т.б. Талдау жүргізу кезінде өлшеулердің автоматты мониторингі жүзеге асырылады, осылайша олардың дәлдігі артады.

 «Экология» ғылыми-зерттеу зертханасы

Негізгі қызметтері

 • Гидрохимия, токсикология, гидробиология және ихтиология материалдарын жинау және өңдеу;
 • Трансшекаралық бассейндердегі су объектілерінің су экожүйелері мен биоресурстарының жай-күйін бағалау әдістерін жетілдіру;
 • Зерттеу орындарында ауаның сапасы туралы деректер жинау және өңдеу;
 • Азық-түлік өнімдеріндегі ауыр металдардың құрамына қатысты деректер базасын құру;
 • Жиналған материалды талдау және жағдайын болжау;
 • Аймақтағы экологиялық проблемалар саласында ғылыми, ғылыми-практикалық конференциялар және семинарлар өткізу;
 • Каспий теңізінің су айдыны экологиялық мониторинг жүргізу саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру.
 • Жоспар

  Есептер

Тулемисова Гульжамал Багитовна

Химия ғылымдарының кандидаты

8 (7122)27 63 25
g.tulemisova@asu.edu.kzТізімге қайта оралу