Импакт фактор

«Impact Factor» немесе журналдың «Дәйексөз көрсеткіші» - «ғылыми салмақты» сипаттайтын / атақты басылым көрсеткіші. Дәйексөз көрсеткіші жыл сайын жарияланған ғылыми материалдарға баға беретін Ғылыми ақпарат институтымен (ISI, АҚШ) есептелінеді. Жоғары оқу орнының беделі негізінен зерттеушілер мен қызметкерлердің халықаралық ғылыми жетістіктерімен өлшенеді. Ғылыми зерттеулер нәтижесінің жарияланымдары заманауи ғылыми қызметті анықтаушы әрі зерттеушілердің академиялық даму үлгерімін көрсетуге қызмет етеді. Қазіргі таңда халықаралық ғылыми басылымдарда мақалалар жариялау әлемдік масштабта профессорлар мен оқытушылардың, ғылыми қызметкерлердің бәсекеге қабілеттілігін және жұмыс нәтижелерінің маңызды көрсеткіші болып табылады.

Журналдың импакт-факторын (IF) анықтау үшін, белгілі бір журналдың ағымдағы жылғы импакт-факторы сол журналда алдыңғы екі, кей жағдайда үш жылда жарияланған мақалаларға жасалған сілтемелер санын сол жылдары жарияланған барлық мақалалар санына бөлумен есептеледі. Журналдардың импакт-факторы 1960 жылдардан бастап Ғылыми ақпарат Институтымен (ағылш. Institute for Scientific Information, ISI), есептеледі. Оны 1992 жылы Thomson корпорациясы сатып алып, өз иелігіне алды және қазіргі уақытта Thomson Scientific (Thomson Reuters) деп аталады. Жыл сайын импакт-факторы есептелген журналдар тізімі «Journal Citation Report» журналына басылып шығады.


2018 жылдың 1 қараша күні Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінде Clarivate Analytics (бұрын Thomson Reuters) компаниясының маманы Кенжина Инеш «Web of Science платформасын және журналдарды таңдауға, мақалаларды жариялауға арналған құралдарды пайдалану бойынша пайдаланушыға қолдау көрсету» тақырыбында семинар өткізді.


2018 жылдың 2 қараша күні Х.Досмұхамедов атындағы Атырау  университетінде Elsevier компаниясының координаторлары Дина Шайхислам және Алмагуль Камиева «ELSEVIER тренингі: ғылыми жұмыстардың сапасын арттыру» тақырыбында семинар өткізді.