Ғылымды дамыту бөлімі

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту бөлімі (ҒЗЖД бөлімі) университеттің Жарғысы негізінде жұмыс істейтін, университеттің Ғылым департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және жұмыс барысында ректордың бұйрықтары мен бөлім туралы Ережені басшылыққа алады.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту бөлімі фундаменталды, қолданбалы ғылыми зерттеулерді, тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды және технологиялық жұмысты үйлестіруді оқу үрдісімен тығыз байланыста жүзеге асырады.
Бөлімнің ғылыми және ғылыми ұйымдастыру мәселелерін университеттің Ғылыми және ғылыми техникалық кеңесі қарастырады.

ҒЗЖД бөлімінің негізгі міндеттері:

 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде білікті мамандар мен ғылыми педагог кадрларды даярлауға көмек көрсету, университеттің профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру;
 • Атырау университетінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау;
 • студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіру және бақылау;
 • халықаралық, ЖОО арасындағы және ведомство-аралық ғылыми байланыстарды жетілдіруге, университеттің және академиялық ғылымның интеграциялануына жәрдемдесу.

Өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес және тиімді ғылыми ісшараларды ұйымдастыру мақсатында ҒЗЖД бөлімі келесі функцияларды орындайды:

 • мамандардың даярлық деңгейін, ғылымды, білім беруді және жоғары техникалық деңгейдегі өндірісті интеграциялауды қамтамасыз ету үшін университеттің ғылыми әлеуетін пайдалану;
 • факультеттердің негізгі бағыттарына және мамандарды дайындау профиліне сәйкес университеттің ғылыми-зерттеу, көркем шығармашылық қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау;
 • университеттің іргелі зерттеулер мен қолданбалы әзірлемелерді жүргізу үшін зерттеу жұмыстарының тақырыптық жоспарын қалыптастыру;
 • әлеуметтік-экономикалық дамудың ғылыми-техникалық мәселелерін табысты шешуге жәрдемдесу;
 • оқу процесінде зерттеу нәтижелерін белсенді пайдалану арқылы мамандарды даярлау сапасын жоғарылату, студентті ғылыми зерттеулерге кеңінен тарту;
 • өнеркәсіптік меншік объектілерін құқықтық қорғауды қамтамасыз ету үшін (өнертабысқа патент беру туралы өтінімдерді ресімдеуде, өтінімдерді дайындауда және т.б.) және интеллектуалдық меншікке құжаттарды ресімдеуде әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсету;
 • факультеттердің ғылыми қызметін бақылау және талдау, ғылыми конференцияларды ұйымдастыру және өткізу, ғылыми зерттеулер бойынша жартыжылдық және жылдық есептерді жасау;
 • ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған тәжірибелік және өндірістік объектілерді кеңейту, дамыту және ғылыми-техникалық өнімдерді өндіруге арналған технологиялық жабдықтарды, сондай-ақ оқу зертханаларын құру;
 • өнертапқыштық деп танылуы мүмкін ақпараттық-техникалық шешімдердің мерзімінен бұрын жариялануын болдырмау мақсатында жарияланымға дайындалған материалдарды сараптауға қатысу.

Цигенгагель Оксана Павловна

Бөлім жетекшісі

+7 (7122) 27-63-03
@asu.edu.kz


Сисеналиева Светлана Нурадиловна

жетекші маман

+7 (7122) 276303
s.sisenalieva@asu.edu.kzРасулиева Молдир Нигметовна

Маман
+7 (7122) 27-63-03
m.rassulieva@asu.edu.kz