Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті, математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Мырзашева Айгүл Нармағанбет

10 практикалық сабақ – тақырыбы: Математикалық индукция әдісі. Пәні: Алгебра, геометрия және логиканың негізгі мәселелері.

21.11.2020

9 практикалық сабақ – тақырыбы: Жиын ұғымы, жиындар алгебрасы. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

8 практикалық сабақ – тақырыбы: Дискретті уақытқа байланысты дискретті марковтық процестер. Пәні: Кездейсоқ процестерді модельдеу.

21.11.2020

7 практикалық сабақ – тақырыбы: Формулалардың ақиқаттық кестесін құру. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

6 практикалық сабақ – тақырыбы: ЖДНФ, ЖКНФ келтірудің аналитикалық және кестелік әдістері. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

5 практикалық сабақ – тақырыбы: Жиындардың декарттық көбейтіндісі. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

4 практикалық сабақ – тақырыбы: Жиындардың булеаны. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

3 практикалық сабақ – тақырыбы: Совершенная дизъюнктивная нормальная форма и совершенная конъюнктивная нормальная форма (СДНФ, СКНФ). Пәні: Математическая логика және дискретная математика.

21.11.2020 1

2 практикалық сабақ – тақырыбы: Бинарлық қатынастар. Пәні: Математикалық логика және дискретті математика.

21.11.2020

1 практикалық сабақ – тақырыбы: Дифференциалдық рент әдісі. Пәні: Математикалық және компьютерлік модельдеудің заманауи әдістері.

21.11.2020
Бұрынғы 1 2