Конкурс жарияланады!

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі, 010000 Астана қаласы, Мəңгілік ел көшесі, 8, 11-кіреберіс, «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының ректоры бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды.

Кəсіпорынның орналасқан мекен-жайы: Атырау қаласы, Студенттік даңғылы, 212.

Қызметінің негізгі мəні жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқу бағдармаларын іске асыру, іргелі ғылыми жəне қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыру болып табылады. Қызметінің мақсаты – ғылым мен тəжірибе жетістіктері, ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтардың негізінде тұлғаның қалыптасуы, дамуы мен кəсіби қалыптасуына бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білімі, кемінде 5 жыл басшылық қызметтегі еңбек өтілі болуы.

Конкурсқа мынадай тұлғалар қатыса алмайды:
1) он сегіз жасқа толмаған;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да жағдайлар.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:
1) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік жəне орыс тілдерінде түйіндеме (қағазға басылған нұсқасы фотосуретпен қоса)
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны жəне еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;
6) денсаулық жағдайы туралы анықтама (№ 086-нысан бойынша).
7) жеке куəлігінің көшірмесі;
8) қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы мəліметтердің бар, не жоқ екендігі туралы анықтама;
9) университетті дамыту бағдарламасы.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау, хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 21 (жиырма бір) күн ішінде жүргізіледі.

Конкурстың өткізілетін күні мен орны қосымша хабарланады.

Жоғарыда аталған құжаттарды белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне (643-каб.) өткізу қажет.

телефон: 8 (7172) 74-20-62

ПІКІРЛЕР

Тізімге қайта оралу