Профессор Алдабергеновтардың аудиториясының ашылуы