Студенттерге қызмет көрсету орталығы

Анықтама (№2.1. Қосымша)

Келесі өрістерді толтырыңыз:
Тегі*
Аты*
Әкесінің аты
ЖСН*
E-mail*
Байланыс телефоны
Мамандығы*