Магистратура


Қабылдау ережелері

Магистратураға түсушілердің назарына!

✅ Магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау 2023 жылғы 10 маусым мен 15 шілде аралығында Ұлттық тестілеу орталығының ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.
✅ Тіркелу сілтемесі https://app.testcenter.kz/
✅ Тестілеу құны - 11020 теңге
✅  Магистратураға КТ (кешенді тестілеу) 2023 жылғы 20 шілде мен 10 тамыз аралығында өткізіледі.
✅ КТ-ны Ұлттық тестілеу орталығы өткізеді
✅ Түсу емтихандары мен КТ-ны оларды тапсырған жылы қайта тапсыруға жол
       берілмейді.
✅ Білім беру грантын тағайындау конкурсы – 2023 жылдың 11-15 тамыз аралығы.
✅ Қабылдау – 2023 жылғы 28 тамызға дейін.
✅ Шетел тілін меңгергенін растайтын бір халықаралық сертификаттары бар тұлғалар келесі тілдер бойынша магистратураға КТ-ның шет тілі бойынша тестінен босатылады:

- IELTS, шекті балл-кемінде 6,0;
- IELTS INDICATOR шекті балы-кемінде 6,0;
- TOEFL IBT шекті балл-кемінде 60;
- TOEFL PBT шекті балл-кемінде 498;
- DSH, (Niveau С1 / C1 деңгейі);
- TestDaF-Prufung (Niveau C1 / C1 деңгейі);
– TFI - (оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес);
- DELF, (B2 деңгейі);
- DALF, (C1 деңгейі);
- TCF-кемінде 50 балл
✅ Сертификаттардың біреуі бар тұлғаға 50 балл есептеледі.
✅Тұлғаларды ғылыми-педагогикалық магистратураға грантқа (грант тағайындалған жағдайда)/ақылы негізде қабылдау КТ қорытындылары бойынша қазақ немесе орыс тілінде оқытатын магистратураға КТ үшін бағалаудың 150 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 75 балл, бұл ретте:
Шетел тілі бойынша-кемінде 25 балл;
Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша-кемінде 7 балл.
Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша:
а) бір дұрыс жауапты таңдаумен-кемінде 7 балл,
б) бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – кемінде 7 балл.

✅ Тұлғаларды грант (грант тағайындалған жағдайда)/ақылы негізде қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейінді магистратураға қабылдау КТ қорытындылары бойынша қазақ немесе орыс тілінде оқытатын бейінді магистратураға КТ үшін бағалаудың 100 балдық жүйесінің шкаласына сәйкес жүзеге асырылады: кемінде 50 балл, бұл ретте:
Оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша-кемінде 7 балл.
Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша:
а) бір дұрыс жауапты таңдаумен-кемінде 7 балл,
б) бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен-кемінде 7 балл

Қабылдау үшін қажетті құжаттар


1) өтініш;
2) жоғары білімі туралы құжат (түпнұсқа);
3) КТ сертификаты;
4) шетел тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шетел тілін меңгергенін растайтын сертификаты;
5) еңбек кітапшасының көшірмесі (бар болған жағдайда);
6) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
7) 075 - У нысаны бойынша Медициналық анықтама;
8) 3x4 сантиметр көлеміндегі 2 фотосурет.


Мамандықтар бойынша бейіндік пәндер


Кешенді тестілеудің профильдік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізімі
7М01 Педагогикалық ғылымдар

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы

Оқу мерзімі

Бейінді пәндер

1-бейінді пән

2- бейінді пән

М001

7М01101 Педагогика және психология

2

Педагогика

Психология

M003

7М01301
Білім берудегі менеджмент

2

Педагогика (бастауыш сыныптар үшін)

Бастауыш сынып математикасын оқыту әдістемесі

М010

7М01503
Математика. Білім беру процесін басқару

2

Математика

Математиканы оқыту әдістемесі

М011

7М01504
Білім берудегі физика

2

Жалпы физика

Физиканы оқыту әдістемесі

М012

7М01501 Информатика және білім беруді ақпараттандыру

2

Бағдарламалау

Информатиканы оқыту

әдістемесі

М013

7М01506 Химия

2

М014

7М01505 Білім берудегі биология

2

Биология

Биологияны оқыту әдістемесі

М016

7М01601 Тарихшы-педагог

2

Қазақстан Тарихы

Тарихты оқыту әдістемесі

M017

7М01701
Қазақ тілі мен әдебиеті

2

Педагогика

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

M018

7М01702 Орыс тілі және әдебиеті

2

Педагогика

Орыс тілін оқыту әдістемесі

M019

7М01703 Шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация

2

Педагогика (қазақ, орыс, ағылшын тілдері)

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын, неміс, француз тілдері)

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы

Оқу мерзімі

Бейінді пәндер

1-бейінді пән

2- бейінді пән

М053

7М02201 Тарихшы-зерттеуші

2

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы

Археология негіздері

М056

7М02302
Аударма ісі

2

Аударма теориясы (ағылшын, орыс, қазақ, корей, кытай, жапон)

Кәсіби бағытталған шетел тілі (ағылшын)

М060

7М02301 Филология

2

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

XIX ғасырдың I жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы

7М04 Бизнес,  басқару және құқық

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы

Оқу мерзімі

Бейінді пәндер

1-бейінді пән

2- бейінді пән

        М070

7М04101
Экономика және басқарудағы бизнес-аналитика

2

Кәсіпорын экономикасы

Макроэкономика

7М04102
Бизнес экономикасы

1

Кәсіпорын экономикасы

Макроэкономика


М072

7М04103 HR – менеджмент

2

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

7М04113 HR – менеджмент

1

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

7М04116 Денсаулық сақтаудағы менеджмент

1

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

        М073

7М04104 Бухгалтерлік есеп, аудит және бақылау

2

Бухгалтерлік есеп негіздері

Аудит

7М04114
Есеп, аудит және бақылау

1

Бухгалтерлік есеп негіздері

Аудит

М074

7М04105
Қаржы экономикасы

2

Қаржы негіздері

Корпоративтік қаржы

7М04115
Қаржы және экономика

1

Қаржы негіздері

Корпоративтік қаржы

М078

7М04201 Құқықтану

2

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс (ҚР Заңнамасының және /немесе халықаралық құқықтың нормаларын қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді заңдық талдау)

М078

7М04211 Құқықтану

1

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс (ҚР Заңнамасының және /немесе халықаралық құқықтың нормаларын қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді заңдық талдау)

7М04212 Адвокатура және нотариаттық қызмет

1

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс (ҚР Заңнамасының және /немесе халықаралық құқықтың нормаларын қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді заңдық талдау)

7М05  Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы

Оқу мерзімі

Бейінді пәндер

1-бейінді пән

2- бейінді пән

М080

7М05101
Биология микробиология негіздерімен

2

Жасуша биологиясы

Ботаника

М087

7М05201
Қолданбалы экология

2

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

М089

7М05301

Химиялық талдау және мұнай-химия синтезі

2

Физикалық химия

Аналитикалық химия

М090

7М05303
 Физика және электроника

2

Механика

Молекулалық физика

М092

7М05401
Математика және компьютерлік ғылымдар

2

Математикалық талдау

Дифференциалдық теңдеулер

     7М06  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламасының  коды мен атауы

Оқу мерзімі

   Бейінді пәндер

1-бейінді пән

2- бейінді пән

М094

7М06101
Бизнес-информатика

2

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

7М06104 Дизайндағы қолданбалы информатика

2

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы

7М06114 Дизайндағы қолданбалы информатика

1

Алгоритмдер және деректер құрылымы

Деректер базасы