Педагогика кафедра-лабораториясы

Кафедра меңгерушісі
Джанзақова Шолпан Исағалиқызы
п.ғ.д., профессор 


Бағдарламалар

Кафедра университеттік білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында педагогикалық кадрларды – болашақ мұғалімдерді даярлауды жетілдіру мәселесі бойынша жұмыс істейді. Негізгі зерттеу бағыттары:

 • «Халелтану» зертханасы негізінде педагогика тарихындағы ғылыми жетістіктерді жалпылау мақсатында ғалым энциклопедист, профессор Халел Досмұхамедовтың, сонымен қатар жаңашыл педагогтартардың мұрасын зерттеу;

 • Педагогикалық пәндер циклін оқытуда интербелсенді және ақпараттық технологияларды қолданудың ғылыми негіздері мен әдістемесі

 • Қазіргі заманғы мектептегі мұғалім тұлғасының өзіндік дамуы

 • «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде этникалық тәрбие
 • Педагогика кафедра-лабороториясының құрамындағы  жалпы оқытушылар саны -  17 : 6 қауымдастырылған профессор, 2 ғылым докторы, 5 ғылым кандидаты, 2 академиялық доцент, 7 магистр, 7 аға оқытушы және 4 оқытушы қызмет етеді.

  Профессорлық-оқытушылық құрамы


  Койшығұлова Ләйлә Ерболатқызы
  п.ғ.к., қауымдастырылған профессор


  Мұхтаров Мұстахим Харенұлы
  п.ғ.к.,қауымдастырылған профессор


  Муталиева Дәреже Рашидовна
  п.ғ.к., доцент


  Қаражігітова Роза
  х. ғ. к., п. ғ. доценті


  Базарғалиев Ғабит Бақытжанұлы
  п.ғ.к., доцент


  Кұрмангазиева Гүлнәр Тасқалиқызы.
  доцент


  Жұбанғалиева Гүлден Ғалымжанқызы
  магистр, аға оқытушы


  Омарова Гүлжазира Рузайқызы
  магистр, аға оқытушы


  Қожрақова Ақтолқын Саташқызы
  магистр, аға оқытушы

  Қаланың барлық мектептерімен тығыз байланыс жасайды, барлық курс студенттері педагогикалық іс-тәжірибеден өтеді.


  Тұңғыш рет 1950 жылы Гурьев мұғалімдер институты ұйымдасқанда 5 кафедра ашылған болатын-ды: Марксизм-ленинизм, Педагогика және Психология, Физика және математика, Орыс тілі мен әдебиеті, Жағырапия мен жаратылыстану. Сол ашылған 5 кафедраның бірі-педагогика кафедрасы болды. 1950 жылғы 3 қыркүйекте институттың алғашқы директоры Қ.Е.Темірғалиевтың бұйрығымен педагогика кафедрасының меңгерушісі, кеңес мүшесі болып, психология пәнінің оқытушысы, С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің психология және логика бөлімінің түлегі В.И.Куфтырева тағайындалды.1955 жылы ашылған педагогикалық институттың алғашқы педагогика кафедрасының меңгерушісі қызметін, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент М.М.Левченко атқарды.

  1961 жылы педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Александр Владимирович Лебедев болды.

  1975 жылдардан бастап педагогика және психология кафедрасының  меңгерушiсi болып, аға оқытушы, доцент Б.М.Жанахметова, п.ғ.к., доцент Б.Ж.Дюсалиева, доцент Г.А.Айдаралиев, кейін педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қадыржан Брянұлы Сейталиев басқарды.

  2009-2010 жылдар аралығында кафедра меңгерушісі қызметін п.ғ.к., доцент Ғ.Б.Базарғалиев атқарды.

  Кафедрада педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент М.Қ.Орашева, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б.Ж.Дюсалиева, аға оқытушы, доцент Б.М.Жанахметова жұмыс жасады.

  Кафедрада п.ғ.д., профессор Қ.Б.Сейталиевтің Қазақстанда ғылыми мектебі қалыптасты.

  Кафедрада   2000-2008 жылдары Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік  университетінің  ректоры, 2011-2017 жылдары М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры қызметтерін атқарған, педагогика  ғылымдарының  докторы, профессор  А.С.Иманғалиев  қызмет істейді. Ол кезінде осы  кафедрадан  мақсатты аспирантураға жіберіліп,  кандидаттық, одан кейін докторлық диссертацияларын  ойдағыдай  қорғаған.

  2003 жылдан бастап кафедрада педагогика және психология мамандықтары бойынша магистратура  ашылды.Университетте 2002-2010 жылдар аралығында, 13.00.01 Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты кейін докторлық ғылыми дәрежесін беру жөніндегі БД 14.61.02 біріккен диссертациялық кеңес қызмет істеді. Кеңестің төрағасы қызметін п.ғ.д., профессор А.С.Иманғалиев, п.ғ.д., профессор Қ.Б.Сейталиев, п.ғ.д., профессор А.Г.Қазмағанбетов, ғалым хатшылық жұмыстарын п.ғ.д., профессор Ж.С.Хасанова, п.ғ.д., профессор Ш.И.Джанзакова атқарды.  2011 жылдан бері кафедра меңгерушісі қызметін п.ғ.д., профессор Джанзакова Шолпан Исағалиқызы басқарып келеді.

  2016-2017 оқу жылынан бастап кафедра «Педагогика» кафедра-лабораториясы болып құрылды. «Педагогика» кафедра-лабораториясы өзіндік имиджі қалыптасқан іргелі педагогикалық ұжым. Кафедраның ғылыми потенциясы 50%-ды құрайды, яғни 2 ғылым докторы, 5 ғылым кандидаты, 4  аға оқытушы, 6 педагогика магистрі еңбек етеді.

  Университеттік білім беру жүйесін жаңғырту (модернизациялау) жағдайында педагогикалық кадрларды – болашақ мұғалімдерді даярлауды жетілдіру.
  • «Педагогика» кафедра-лабораториясы университеттегі барлық 19 педагогикалық мамандыққа дәріс оқып, практикалық сабақтар жүргізіп, педагогикалық практикадан нәтижелі өтуіне тікелей қатысу;
  • Болашақ мұғалімдерді дайындауда, “Педагогикалық мамандыққа кіріспе”, “Педагогика”, “Тәрбие жұмысының теориясы мен методикасы”, “Педагогикалық менеджмент", “Инновациялық педагогика”, және т.б. пәндер бойынша студенттерге білім мен дағды және іскерлік негіздерін толық меңгерту;
  • «Педагогика және психология» мамандықтарының бакалавриат және магистратураның студенттерімен педагогикалық білім берумен қамтамасыз ету және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу;
  • Кафедра зертханасының профессорлық-оқытушылар құрамын қайта даярлау және біліктілігін арттырумен, академиялық ұтқырлық бағдарламасы, тәжірибе алмасу;
  • Бірлескен зерттеулер шеңберінде ресейлік жоғары оқу орындарымен халықаралық ынтымақтастықты орнату.
  Кафедра жұмысының негізгі бағыты оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбиелік болып табылады. Оның барысында жаңа оқу пәндерін және оқу процесін ұйымдастырудың формаларын әзірлеу; қажетті оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету; монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдарын дайындау және оқу үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу жүзеге асырылады.

  Кафедраға №1 оқу ғимаратындағы 201 аудитория бекітілген. Аудитория мультимедиялық тақтамен жабдықталған.

  Кафедрада 19 педагогикалық мамандықтарға педагогика пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер жасалған. Электронды базасы құрылған. Профессор-оқытушылар құрамы жоғары білім беру, арнайы білім беру, орта білім беру бойынша типтік бағдарламалар мен оқулықтарды, оқу және оқу-әдістемелік кешендерді дайындауға ат салысады.

  Кафедра профессор-оқытушылары Scopus, ЖАК тізіміндегі журналдарға, халықаралық, республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларына тұрақты түрде мақалалар ұсынып, баяндамалар жасалынып тұрады.

  2018-2019 оқу жылының I –ші жарты жылдығында 2-монография, 2-Scopus, 6-ЖАК тізіміндегі журналдарға, 12-мақала халықаралық  конференциялар және 22 мақала республикалық конференцияларға және т.б. жарық көрді.     

              2018 жылдың 8-19 қаңтары аралығында университеттің барлық профессорлық-оқытушылық құрамына кафедра оқытушыларының ұйымдастыруымен «Жаңартылған білім мазмұнының теориясы және практикасы» атты білімдік семинарды өткізді, «Критериалды бағалау жүйесінің тұжырымдамалық негіздері» модулі бойынша профессорлар Г.Б.Ахметова, Д.Р.Муталиева, оқытушы А.Қ.Сапарова, «Ішкі және сыртқы түрткі тудыру әрекеті: ұйымдастыру ерекшеліктері» тақырыбын доцент Г.Т.Құрманғазиева, «Кіріктірілген оқытудың теориясы мен технологиясы» модулін доцент А.Р.Сабиров, аға оқытушы Г.Р.Омарова, «Жобалау әрекетіне қатысты педагогикалық тұғырлар» модулін профессор Ш.И.Джанзакова, оқытушы Г.М.Тажигалиева әзірлеп, дәріс және практикалық сабақтарды өткізді.

  2018 жылдың 29 қаңтар - 4 наурыз аралығында педагогикалық мамандықтардың бітіруші 4 курс студенттеріне кафедра оқытушылары қазіргі мектептегі жаңартылған білім мазмұнына сай болып жатқан өзгерістерді түсіндіріп, енгізілу мәселелерін талқылау мақсатында білімдік семинар ұйымдастырды. Семинарда қазақ тілді студенттер легіне «Жаңартылған білім беру мазмұнының мәні», «Критериалды бағалау», «Кіріктірілген оқыту» тақырыптары бойынша доцент А.Р.Сабиров 12 сағаттық дәріс оқыды, аталмыш тақырыптар бойынша практикалық сабақтарды аға оқытушы Г.Р.Омарова, оқытушылар А.С.Қожрақова, Г.Ғ.Арыстанғалиева жүргізді, «Жобалау әрекеті» тақырыбы бойынша 4 сағаттық дәріс сабақты профессор Ш.И.Джанзакова, практикалық сабақты оқытушы Г.М.Тажигалиева өткізді. Орыс тілді студенттер легінің жұмысын 5 апта бойы доцент Г.Т.Құрманғазиева ұйымдастырды. Университеттің бітіруші түлектері семинар жұмысына үлкен белсенділікпен қатысты.

  2017 жылдың  9-10 қараша күндері кафедра-лаборатория ұжымының ұйымдастыруымен көрнекті ғалым, парасатты ұстаз Қазақстан  Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының және Халықаралық Педагогикалық білім беру Академиясының академигі (Ресей), педагогика ғылымдарының докторы, профессор  Сейталиев Қадыржан Бірәнұлының туғанына 80-жыл толуына арнап «Рухани жаңғыру: жаңартылған білім беру және тәрбие» атты  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жоғары дәрежеде өткізілді. Конференция жұмысына жүзден астам ғылыми баяндамалар түсті. Конференция жұмысына көршілес Ресей, Қырғызстан мемлекеттерінен баяндамалар жолданды. Сонымен бірге республикамыздың Алматы, Ақтау, Орал, Ақтөбе, Қызылорда, Қостанай, Түркістан, т.б. қалаларынан ғалымдар қатысты. Пленарлық мәжілісте «История отечественной педагогической мысли и образования: вектор развития в новом столетии» атты тақырыпта Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры, п.ғ.д. С.Т.Иманбаева баяндама жасады. 

  Конференция аясында Қ.Б.Сейталиевтің бұрынғы тұрған үйінің қабырғасына  ескерткіш тақта ілінді. Мәртебелі меймандар естеліктерімен бөлісті.  Республикалық «Досмұхамедов оқуларының» ұсыныстарының негізінде университетте «Педагогика» кафедра-лабораториясының жанынан «Халелтану» зертханасы ашылып, өз жұмысын жүргізуде. Дәстүрлі түрде жыл сайын «Халел оқулары» атты апталық өткізіліп келеді.

  2018 жылдың желтоқсан айында кафедраның доценті Сабиров Айдар Рамазанұлы онлайн түрінде өткізілген ашық сабағы жоғары деңгейде бағаланып  «Өрлеу» біліктілікті аттыру ұлттық орталығынан»  Алғыс хатпен марапатталды.

  Соңғы жылдарда кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы «Өрлеу», «Назарбаев зияткерлік мектебі», Ұлттық стандарттау және сертификаттау орталығы, сондай-ақ Біліктілікті арттырудың және ғылыми ақпараттың интернационалдық орталығы (Дюссельдорф, Германия), Халықаралық Concord академиясы (Париж, Франция) және т.б. бағдарламалары бойынша біліктіліктерін арттырды (Джанзакова Ш.И., Муталиева Д.Р., Базарғалиев Ғ.Б., Жұбанғалиева Г.Ғ., Сабиров А.Р., Қожрақова А.С.), биылғы оқу жылында  Г.М.Тәжіғалиева «Назарбаев зияткерлік мектептерінің» ДББҰ педагогикалық шеберлігі орталығынан біліктілікті арттыру курсынан өтуде.

  Кафедра университетіміздің 70 жылдық мерей тойына дайындалуда. Университетіміздің 70 жылдығына байланысты 3-монография, 7 оқулық пен оқу құралы, 3 шетелдік (Scopus, Thomson Reuters ) баслымдарға, журналдарға және 24 халықаралық,  республикалық 10-ЖАК тізіміндегі мақалалар жариялауды және 1-халықаралық,республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция, жоспарлап отыр.


  Педагогика кафедра-лабораториясы
  8 (7122) 27-67-52
  sh.dzhanzakova@asu.edu.kz
  060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, №1 оқу ғимараты, 201-кабинет