Декан блогы

Муханбетжанова Ақмарал Утепбергеновна

Факультет деканы

Педагогика ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор

Мен, Муханбетжанова Акмарал Утепбергеновна, 1971 жылдың 12-ші қыркүйек айында Батыс Қазақстан облысында дүниеге келдім.

 

1988 жылы Гурьев қаласының №17 Киров атындағы мектеп-гимназияны тәмамдап, сол жылы Атырау педагогикалық институтының  Педагогика және психология (мектепке дейінгі) мамандығы бойынша оқуға түстім.

 

1992 жылы осы оқу орнын бітіріп, қалалық №10 С.Мұқанов атындағы орта мектепке педагог - психолог маман ретінде жұмысқа орналастым.

 

1995 жылы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Жалпы және халықтық педагогика» кафедрасы жанындағы аспирантураның күндізгі бөліміне түсіп, 1995-1998 жылдар аралығында аспирантурада білім алып, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ.Б.Сейталиевтің ғылыми жетекшілігімен «Бөкей Ордасында бастауыш білім берудің дамуы (ХІХ ғасырдың ортасынан ХХ ғасырдың басына дейін)» тақырыбындағы кандидаттық диссертация қорғадым.

 

1998 жылдан бастап аталған кафедраның аға оқытушысы, 2010 жылдан бері доценті қызметін атқардым.

2010 жылы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті жанындағы ОД 14.61.02. Диссертациялық кеңесінде «Бастауыш білім мазмұнын құзыреттілік тұрғыдан жобалаудың теориялық-әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы докторлық диссертация қорғадым (Ғылыми жетекші - педагогика ғылымдарының докторы, профессор Л.К.Керимов).

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 25 маусымдағы шешімімен (№7 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағына ие болдым. 70-тен астам ғылыми еңбектерім шетелдік және Қазақстанның орталық басылымдарында жарық көрді. Негізгі ғылыми еңбектерім бастауыш білім берудің тарихы, бастауыш білім мазмұнын жобалау, бастауыш сынып оқушыларының құзыреттіліктерін қалыптастыру мәселелеріне арналған.

 

Сонымен қатар, 2 монография, 15-тен астам оқулықтар мен  оқу-әдістемелік  құралдар, электрондық оқулықтар баспадан шықты.

Магистратурада «Ғылым мен білім берудің педагогикалық технологиялары», «Білім беру мазмұнын жобалау», «Болашақ мамандарды құзыреттілік тұрғыдан дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі», «Педагогикалық зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы» базалық  пәндерінен дәріс оқимын және дәрістерде педагогика  ғылымындағы жетістіктерді, оқытудың инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін тиімді пайдаланамын. Жоғары оқу орнындағы оқытудың кредиттік жүйесін енгізуге байланысты оқу-әдістемелік жұмыстармен белсенді айналыса отырып, кредиттік оқыту жүйесінде пайдалану үшін бакалавриаттың аталған курстарының оқу-әдістемелік кешендерін жасақтадым, сонымен қатар, оқу үрдісіне  енгізу мақсатында «Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Тәрбие жұмысының әдістемесі» оқу құралдарын  ҚР ОӘБ ұсынымымен  шығардым.

 

 «6М010300-Педагогика және психология», «6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша  магистратураның «Педагогика», «ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі», «Салыстырмалы педагогика», «Педагогикалық технология», «Педагогикалық менеджмент», «Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау», «Жоғары мектеп педагогикасы», «12 жылдық білім беру үрдісін модернизациялау» курстарының оқу-әдістемелік кешендерін даярладым және осы пәндерді жүргіземін.

 

Докторлық дисссертация қорғағаннан кейін 30-дан астам мақалам, соның ішінде Scopus, ҚР Білім және ғылым министрлігі (ЖАК) бекіткен журналдарда  жарияланды, халықаралық, республикалық конференцияларда баяндама жасадым.  

 

Менің ғылыми жетекшілігіммен бірнеше магистрант педагогика және психология, бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі магистрі академиялық дәрежесін алу үшін магистрлік диссертация қорғады.

 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша 2012 жылдың  15 қазаны мен 21 желтоқсан аралығында Швейцарияның «Монтре  Бизнес Мектебінде» ғылыми тағылымдамадан өттім. 

 

2016 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында біліктілік арттыру курсынан өттім.

 

2017 жылы  «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»  грантының иегері атандым.

Университеттің қоғамдық жұмысына белсене араласамын, университеттің ғылыми-әдістемелік Кеңесінің, факультеттің ғылыми Кеңесінің, университеттің «Хабаршы» журналының редакциялық алқа құрамының мүшесімін.

Бүгінгі күні Инновациялық білім беру факультетінің деканы кызметін атқарамын.

Отбасымда жолдасым және екі балам бар.