Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы

Кафедра меңгерушісі
Утешкалиева Айгуль Мадениетовна,
Педагогика ғылымдарының кандидаты.Кафедрада 19 профессор – оқытушылар жұмыс жасайды. Олардың ішінде: 2 – педагогика ғылымдарының докторы, 4 – педагогика ғылымдарының кандидаты, 1- психология ғылымдарының кандидаты 8 – магистр, 4 - аға оқытушы.

Профессорлық-оқытушылық құрамы


Муханбетжанова Акмарал Утепбергенова
п.ғ.д., қауымдастырылған профессор
Калимухашева Багит Демеуовна
п.ғ.к., қауымдастырылған профессор


Жумашева Нұржауған Сарсенқызы
п.ғ.к., аға оқытушы


Иманғалиева Нұрсұлу Темірболатқызы
пс.ғ.к., аға оқытушы


Туленова Улдай Талқашқызы
п.ғ.к., қауымдастырылған профессор


Стамғалиева Баршагүл Қабдоллақызы
магистр, аға оқытушы


Кинжибаева Фариза Бағытқызы
магистр, аға оқытушы


Абилова Орынгүл Асылбекқызы
магистр, аға оқытушы


Аслялиева Салатанат Гаибкалиевна.
аға оқытушы


Демешова Гүлмира Өтемісқызы
магистр, аға оқытушы


Ищанова Гүлназит Ермекқызы
магистр, аға оқытушы


Әуелбаева Гүлсара Саламатқызы
магистр, аға оқытушы


Кулбатырова Жанна Кумаровна
магистр, аға оқытушы


Испанова Эльмира Жумабаевна
магистр, аға оқытушы


Уразова Гүлназым Татангалиевна
аға оқытушы


Тшанбаева Орынша Жолдасқызы
лаборант

Әлеуметтік гранттар бағдарламасына жоба:«Мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп жасындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру және психологиялық-педагогикалық қолдау (Атырау қаласы және облысы бойынша)» Жобаның жетекшілері: п.ғ.д., профессор Муханбетжанова А. М..пс.ғ.к. Иманғалиева Н.Т.

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша филиалы №17,№ 55 балабақшалары мен 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша филиалы №35 мектеп-гимназия, Н.Тлендиев атындағы Кіші Өнер Академиясы арасындағы байланыс жасалып отырады. Бітіруші күндізгі курс студенттеріне қорытынды мемлекеттік аттестация өткізу, диплом жұмысын қорғау кезінде жоғарыда аталған №17, №55 балабақшаларда және №35 мектеп-гимназияда арнайы жасақталған кабинеттерде, қорытынды мемлекеттік аттестация комиссиясының төрағасы және мүшелері,мекеме басшылары, педагогтардың қатысуымен өз жобаларын қорғайды. Бұл – жұмыс берушілердің студенттерді жан-жақты танып, жұмысқа қабылдауына, жұмыс берушілердің сұранысын қанағаттандыруға себепші болады. Сонымен қатар кафедра кәсіби бағдар беру жұмысын жүзеге асырады, балабақша мен мектептерде түрлі шаралар ұйымдастырады. Әсіресе, мектеп түлектеріне мамандық таңдауға бағыт беретін насихат жұмыстарын жүргізеді. Атап айтатын болсақ практика барысында студенттердің көмегімен сауалнама, тест жүргізу арқылы мектеп оқушыларына арналған мұғалімдік қызмет туралы кәсіптік диагностика жүргізілді, университет, кафедра туралы жарнамалық науқан өткізілді. «Мен таңдаған мамандық», «Мамандығым - болашағым» атты презентация ұсынылды. . Профессор А.Муханбетжанова мектеп мұғалімдеріне Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша шеберлік-сыныптар өткізеді.

 

Тарихы

   Кафедра құрылған сәттен бастап және қызмет еткен барлық кезеңдерінде кафедра зор, абыройлы жолдан өтті, педагогтар армиясын, облыстағы және республикадағы кәсіби жоғары білікті қызметкерлерді дайындауға және тәрбиелеуге зор үлес қосты.  Кафедра түлектерінің ішінде бірқатар ғалымдар, мемлекеттік және қоғам қайтаркерлері, өндірістердің ірі кәсіпкерлері жоғары деңгейде көрініп жүр. 
     Кафедра меңгерушісі лауазымында жұмыс жасағандар: 1979- 2010 жж. п.ғ.к. Каржаубаев А.Б.; 2010-2014жж. п.ғ.к. Туленова У.Т.; 2014-2018жж. п.ғ.д. Муханбетжанова А.У, 2018 жылдан қазіргі уақытқа дейін п.ғ.к Утешкалиева А.М. Олар кафедраның оқу-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметіне өте зор үлес қосты.  Кафедрада кәсіби, жоғары білікті кадрларды дайындауда А.М. Муханбетжанованың, Б.Д. Калимукашеваның, С.Г. Аслялиеваның., Г.Е. Ищанованың  және т.б. еңбектерін ерекше атап өтуге болады.  Олардың көпшілігі кафедрада қажырлы еңбек етеді. Кафедрада педагогикалық бейіндегі ғылыми мектеп қалыптасып, жемісті жұмыс жасап келеді. Қазіргі уақытта осы ғылыми мектеп сапалы жаңа деңгейде тұр, ол кафедрамыздың  түлектері, кандидаттық және докторлық диссертацияларды жетістікпен қорғап шыққан талантты жас оқытушы-ғалымдармен толығып, кеңейіп келеді.    
  Кафедра қызметін ұйымдастыру Қазақстан Республикасы БҒМ бекіткен біліктілік талаптары негізінде жүзеге асады. Кафедраның негізгі міндеттері – білім беру саласында ғана емес, біртұтас еліміздің экономикасы үшін де жоғары білікті мамандар дайындау.
   Кафедра миссиясы – басқару саласында кәсіби құзыреттіліктің қажетті деңгейін игерген, инновацияға бет бұрған, білім берудің жаңғырту жағдайында бәсекелестікке қабілетті жоғары білікті мамандарды дайындау.
    Кафедра мақсаты – студенттердің қажеттілігін қанағаттандыруға ықпал ететін тиімді оқыту жүйесін құру.

Кафедра міндеті:
- шығармашылық тұрғыда ойлайтын, экономикалық жағдайларда тиімді шешімдерді қабылдауға құзыретті мамандарды дайындау;
- кәсіби білімнің біртұтас жүйесін игерген, заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген мамандарды дайындау.
Кафедра бастауыш білім беру деңгейінің  педагогы мен мектепке дейінгі ұйым педагог-тәрбиешілерін кәсіби тұрғыда дайындайды. Кафедрада 14 профессор-оқытушы  жұмыс жасайды.  Олардың  ішінде  педагогика ғылымдарының докторы және кандидаттары,  магистрлер, аға оқытушылар.

Кафедранын ғылыми бағыты:
Ø Қазақстан Республикасының бастауыш білім беру мазмұнын жаңарту аясында  болашақ  мамандарды даярлау;
Ø Мектепке дейінгі білім беруде болашақ мамандарды үштілді, көпмәдениетті және инклюзивті орта жағдайына бейімдеп даярлау;

Кафедра келесі білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады:

  • Орта білім беру негізінде : 6В01201 «Педагог- тәрбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері», 6В01301- «Бастауыш білім беру деңгейінің  педагогы» білім бағдарламасы, оқыту мерзімі – 4 жыл (бакалавриат: күндізгі оқу формасы);
  • Орта кәсіби білім беру негізінде : 6В01201 «Педагог- тәрбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері», 6В01301- «Бастауыш білім беру деңгейінің  педагогы» білім бағдарламасы, оқыту мерзімі – 3 жыл (бакалавриат: күндізгі, күндізгі  қашықтықтан оқу формасы);
  • Жоғары білім беру негізінде: 6В01201 «Педагог- тәрбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері», 6В01301- «Бастауыш білім беру деңгейінің  педагогы» білім бағдарламасы, оқыту мерзімі – 2 жыл (бакалавриат: күндізгі  қашықтықтан оқу формасы).
  • Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру: 7М01301-«Білім беру менеджменті» - 1 жыл; 2 жыл (магистратура). Бастауыш білім беру саласы мекемелерінде кәсіби қызметті табысты жүргізу мақсатында  7М01301-«Білім беру менеджменті» білім беру траекториясы бойынша магистрлерді дайындайды.

          

         

     


Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы
8 (7122) 27-67-52
a.uteshkaliyeva@asu.edu.kz
060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, 1-бас оқу ғимараты, 225, 226 кабинет