Элективті пәндер каталогы

Мамандықтың аты
Бакалавриат
1 6В01507
Химия (білім беру )
2 6В01505 Биология (білім беру)
3 6В01506 География (білім беру)
4 6В05101 Биология
5 6В05201
Қолданбалы экология 
6 6В08101
Егіншілік және жылыжай шаруашылығы
7 6В08201 Мал дәрігерлік негізіндегі мал шаруашылығы
8 6В08401
Балық шаруашылығы және  ихтиология
9 6В08601 Су ресурстарын кешенді пайдалану 
10 6В11101 Туризм және сервис
Магистратура
1 7М05301
Химиялық талдау және мұнайхимиялық синтез
2 7М05101
Биология  микробиология негіздерімен    1 жыл 2 жыл 
3 7М05201
Қолданбалы экология                                 1 жыл 2 жыл