Элективті пәндер каталогы

2019-2020
Мамандықтың аты
Бакалавриат
1 6В01507
Химия (білім беру )
2 6В01505 Биология (білім беру)
3 6В01506 География (білім беру)
4 6В05101 Биология
5 6В05201
Қолданбалы экология 
6 6В08101
Егіншілік және жылыжай шаруашылығы
7 6В08201 Мал дәрігерлік негізіндегі мал шаруашылығы
8 6В08401
Балық шаруашылығы және  ихтиология
9 6В08601 Су ресурстарын кешенді пайдалану 
10 6В11101 Туризм және сервис
Магистратура
1 7М05301
Химиялық талдау және мұнайхимиялық синтез
2 7М05101
Биология  микробиология негіздерімен    1 жыл 2 жыл 
3 7М05201
Қолданбалы экология                                 1 жыл 2 жыл

2021-2022
Мамандықтың аты

Бакалавриат
1 5В060800-Экология.
2 6В011600-География (каз)
3 6В01504-Инженерлік бейіндегі химия мұғалімі, 5В011200-Химия.
4 6В01505-Биология мұғалімі.
5 6В01507-Химия және биология пәні мұғалімі, 5В012500-Химия-биология пәні мұғалімі.
6 6В01510-Геогрфия және тарих пәнінің мұғалімі, 5В012900-География-тарих.
7 6В05101-Биология және ауылшаруашылығы, 5В060700-Биология.
8 6В05301-Химиялық талдау және сараптама, 5В060600-Химия.pdf
9 6В07101-Көмірсуктектердің химиялық техгнологиясы.
10 6В08101-Егіншілік және жылыжай шаруашылығы, 5В080100-Агрономия.
11 6В08201-Мал дәрігерлігі негізіндегі мал шаруашылығы, 5В080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
12 6В08401-Ихтиология және балық шаруашылығы.
13 6В08601-Су ресурстарын кешенді пайдалану, 5В080500-Су ресурстары және суды пайдалану.
14 6В11101-Туризм және сервис, 5В090200-Туризм.

Магистратура
1 7М05301-Химиялық талдау және мұнай-химия синтезі.
2 7М08101-Микробиология негізіндегі биология.