Құқықтану кафедрасы

Құқықтану кафедрасы

Кафедра меңгерушісі
Шаяхметова Жанна Бекполқызы
з.ғ.к, қауымдастырылған профессор


Бағдарламалар


Бакалавриат

Профессорлық-оқытушылық құрамы


Шаяхметова Жанна Бекболқызы
заң ғылымдарының кандидаты, кафедра меңгерушісі, қауымдастырылған профессор


Байсултанов Алтай Бисенович
заң ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы


Дюсебалиева Соледад Сағиқызы
заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор


Турдалиев Әділбек Олжабайұлы
тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
Нысанова Санжан Қуандыққызы
тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы


Идресова Үздік Хамиқызы
тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы


Куккузова Эльмира Изтелеуовна
магистр, аға оқытушы


Тажгарина Бэлла Қанатқалиқызы
магистр, аға оқытушы
Жағыпар Жадыра Жағыпарқызы
магистр, аға оқытушы


Султанова Алия Табылдықызы
магистр, аға оқытушы


Шаменова Шынар Жұмабекқызы
магистр, аға оқытушы


Сарсенова Алия Борисқызы
магистр, аға оқытушы
Бағытжан Гүлнәр Бағытжанқызы
магистр, аға оқытушы


Бақытова Айдана Жанатқызы
аға оқытушы


Джанибекова Айнур Маулетқызы
аға оқытушы


Айтмуханова Дидар Орынбасарқызы
аға оқытушы
Қайырова Үміт Жұмабайқызы
аға оқытушы


Макашева Гүлбану Қабдыжанқызы 
аға оқытушы


Сәдуақасова Зәуреш Жеткербайқызы
аға оқытушы


Дөнентаев Махамбет Валерийұлы
аға оқытушы
Губайдуллин Мурат Габидуллаевич
аға оқытушы


Хамметова Жанар Асылбекқызы
аға оқытушы


Ергалиева Куланда Сағипқызы
магистр, оқытушы


Идрисова Тамара Аманжолқызы
магистр, оқытушы
Толегенова Асем Абайқызы
магистр, оқытушы

Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісіне арналған ғылыми жобалардың өңірлік конкурсында белсенді қатысқаны үшін 100 000 теңге –Тажгарина Б.Қ және Салихова А.А марапатталды.


Тарихы


1999-2000 оқу жылында Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті «Кеден ісі факультеті мен тарих және құқықтану» факультетінде алғашқы рет «Қылмыстық құқық және кеден пәндері» кафедрасы құрылды.

2000 жылы қыркүйек айында жаңадан құрылған Заң факультетіндегі құрылымдық қайта құруларға сәйкес, мамандыққа сай, арнаулы «Заң және кеден пәндері» кафедрасы жарақтандырылған.

2001 жылы 3 наурыз айында «Заң және кеден пәндері» кафедраcы таратылып, заң саласы басты бағыттарына сай, «Азаматтық құқық пәндері» және «Қылмыстық құқық және кеден пәндері» кафедралары құрылған.

2005-2006 оқу жылдары «Азаматтық құқық пәндері» кафедрасы мен «Қылмыстық құқық пәндері» кафедрасы біріктіріліп, «Азаматтық және қылмыстық құқық пәндері» мен«Теориялық құқық және кеден пәндері» құрылды.

2008-2009 оқу жылының 18 қыркүйегінде «Теориялық құқық және кеден пәндері», «Азаматтық құқық пәндері» және «Қылмыстық құқық пәндері» кафедрасы Заң факультеттінің арнаулы кафедралары ретінде қайта құрылды.

2011-2012 оқу жылында Заң факультетіндегі құрылымдық қайта құруларға сәйкес, факультетте «Жалпы құқықтық пәндер», «Құқықтану», «Кеден ісі және құқықтану негіздері» кафедралары құрылған.

2012-2013 оқу жылының бас кезінде Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Заң факультеті таратылып, Экономика және Құқық факультеті болып қайта құрылған соң, 030100-Құқықтану мамандығы бойынша «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы», «Арнаулы құқықтық пәндер» кафедрасы құрылып, заң мамандарын дайындау жұмыстарын жүргізді. 2014-2015 оқу жылында аталмыш кафедралар біріктіріліп, «Құқықтану» кафедрасы аталып, маман дайындау ісін жалғастырды. 2015-2016 оқу жылында кафедралар қайта бөлініп, «Азаматтық құқық пәндері» және «Қылмыстық құқық пәндері» кафедралары болып құрылып жұмыс жасаған.

2017-2018 оқу жылынан бастап аталмыш кафедралар біріктіріліп, Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті Экономика және құқық факультетінің «Құқықтану» кафедрасы ретінде аталып, маман дайындау ісін жалғастырып келеді.

5В030100 - Құқықтану мамандығы бойынша кафедралар құрылғаннан бері меңгерушілік қызметте төмендегідей оқытушылар болған: з.ғ.к. профессор Ж.Б.Шаяхметова, т.ғ.к. доцент Ф.И.Рыскалиева, з.ғ.к. Б.Т.Жумагулов, т.ғ.к. доцент Л.Б.Бердіғожин, з.ғ.к. И.М.Утешова, C.А.Бенделиани, з.ғ.к. Б.М.Исеев, т.ғ.к. доцент Ү.Х.Идресова, т.ғ.к. профессор Ә.О.Турдалиев. ​

Экономика және құқық факультеті «Құқықтану» кафедрасы бакалавриат бағдарламасы сәйкес 5В030100-«Құқықтану» және  магистратура бағдарламасына сай 6М030100 - «Құқықтану» мамандығы бойынша,  халықаралық стандарттарға сәйкес шет елдердің жоғары дамыған университеттерімен бәсекеге түсе алатын жұмысқа қабілетті жоғары сұранысқа ие мамандар мамандар даярлайды. Кафедраның сапалық құрамы болашақ заңгерлерді теориялық, методикалық және арнайы дайындау ісімен айналысады.

5В030100-Құқықтану (бакалавриат) мамандығы бойынша маман дайындау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген №13002658 сериялы (№478 бұйрық 28.02.2013) мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырылады. Білім беру мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.Бүгінгі таңда білім алушыларды даярлау күндізгі оқу нысаны – 4 жыл, қысқартылған оқу нысаны- 3 жыл, сырттай оқу нысаны – 2 жыл және 3 жыл, кешкі оқыту нысаны - 5 жыл, 3 жыл және 2 жыл.

Барлық пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер «Platonus» бағдарламасына енгізілді. Кафедра оқытушыларымен «Құқықтану» мамандығы студенттеріне 37 пән бойынша дәріс және семинарлық сабақтар жүргізіледі.

Экономика және құқық факультетінің «Құқықтану» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттер мен магистранттардың оқу процесі аясында болашақ мамандықтарын игеруде теориялық және тәжірибелік білім алуы, сонымен қатар студенттердің сана-сезімінде заңгер мамандығының дұрыс бейнесін қалыптастыру. Кафедра миссиясы қазіргі заң ғылымы фундаментельді мәселелерін зерттеу және заңнамаларды жетілдіру, сонымен бірге, болашақ заңгер мамандар бойында кәсіптік дағдылар, бәсекеге қабілетті мамандар мен жеке адамға тән қасиеттерді дамыту.

- оқудың әдісі мен түрлерін, ғылыми-әдістемелік материалдарды студенттерге білім беру барысында кеңінен пайдалану;

- оқудың теориялық негізі мен тәжірибелік біліктілікті ұштастыру, студенттердің кәсіби даярлығын жүргізу;

- студенттердің кәсіби дайындықтарының деңгейін көтеру;

- оқудың әдісі мен түрлерін, ғылыми-әдістемелік материалдардың дайындығы мен апробациясы;

- студенттер қызметінің кәсіби біліктілігін қалыптастыру;

- студенттерді заң, әділдік, адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының әрдайым жоғары тұру қағидасы негізінде тәрбиелеу.

Кафедра бакалавриат бағдарламасы бойынша:

5В030100-Құқықтану мамандығы бакалавриат бағдарламасы бойынша мамандану бағыттары:

-Қылмыстық құқықтық білім бағдарламасы бойынша;

-Азаматтық-құқықтық білім бағдарламасы бойынша.

5В030100 - «Құқықтану» мамандығы бойынша - болашақ құқық қорғау органдары; мемлекеттік билік пен сот, атқарушы және өкілетті органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар; адвокатура, банкілер, сақтандыру және аудиторлық компаниялар, білім беру ұйымдарында жұмыс жасайтын мамандар дайындайды.

5В030400 - «Кеден ісі» мамандығы бойынша – болашақ кедендік органдарда; орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда, құқық қорғау органдарында; мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындарда, ұйымдарда білім беру ұйымдарында жұмыс жасайтын мамандар дайындайды.

Бакалавриат және магистратура бағдарламасы бойынша құқық және кеден саласы бойынша теориялық пәндер, азаматтық, қылмыстық құқық саласы бойынша негізгі пәндер, кеден саласы бойынша негізгі пәндер және азаматтық, қылмыстық құқық саласының жекелеген пәндері оқытылады. Қазіргі қоғамға өте қажет, жоғарғы сұраныстарға ие мамандар дайындауда құқық қорғау органдарымен бірлесе тығыз жұмыс атқарады.

Университетімізде «Құқықтану» мамандығы бойынша  халықаралық стандарттарға сәйкес шет елдердің жоғары дамыған университеттерімен бәсекеге түсе алатын жұмысқа қабілетті жоғары сұранысқа ие мамандар даярланады.

Мамандықты бітірушілер прокурорлық қызмет, прокурордың көмекшісі, тергеушілер, судья, адвокаттар, юристконсульттар, нотариустар, ішкі істер органдарының жедел іздестірушілері, салық полицейлері, кеден органдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін органдардың, мемлекеттік басқару органдарының қызметкерлері, меншіктің барлық нысанында құрылған кәсіпорындардың басшылары жатады.

Заңгерлердің кәсіби мүмкіндіктері арнайы құрылымдарға таралады, яғни, олар: сот, құқық қорғау органдары, сонымен қатар, басқарушылық және шаруашылық секторлар. Тәжірибеде көбінесе, заңгерлер өз мамандығы бойынша банктерде, саудада, сақтандыруда, заңды тұлғалардың басшылығында жұмыс істейді. Кафедра түлектері жеке кәсіпкерлердің, тұтынушылардың, авторлардың құқықтарын қорғауда, заңсыз бәсекелестіктің алдын алуда, құрылыс пен риелторлық қызметте өзінің кәсіби жұмысын атқара алады.

Қойылған мақсаттар мен міндеттерге жету үшін сабақтар құқықтық қызметтің қазіргі атрибуттарымен безендірілген арнайы мамандандырылған оқу корпусында жүргізеді. Кафедрада қажетті материалдық – техникалық, ақпараттық база жасақталған. Оқу аудиториялары, лабораториялар, компьютерлік кабинеттер, тәжірибелік алаңдар жасақталып, арнайы оқу корпусы, қітапхана қоры, студенттерге арналған жатақхана бөлінген. Оқу барысында теледидар, бейнемагнитофон, мультимедиялық проектор, интерактивті тақта қолдануға мүмкіндіктер бар. Сонымен бірге, кафедрада төмендегідей арнайы орындар жасақталған:

 1. Салық Зиманов атындағы дәрісхана.
 2. Криминалистикалық тәжірибелік кабинет.
 3. Сот залы.
 4. Криминалистикалық оқу-тәжірибелік лаборатория.
 5. Криминалистикалық оқу-тәжірибелік полигон.
 6. Фотолаборатория.

Құқықтану мамандығы бойынша оқып жүрген студенттер және магистранттар, күнделікті барлық заң пәндері бойынша дәріс тыңдап, өз ойларын білдіріп, саяси пікір қалыптастырып, кітапхана мен Интернет жүйесінен мағлұмат алып, білім алады.

Кафедра қазіргі таңда студенттер мен магистранттардың маман ретінде қалыптасуын арттыру мақсатында, теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыру мақсатында Атырау облысы ІІД, Атырау облысы ТЖД, «Сот сараптамасы» ҒЗИ мекемелерінен филиалдар ашып, оқу жылы барысында филиал жетекшілері мен кафедра оқытушылары біріге отырып оқу-тәжірибелік, ғылыми-жетекшілік жұмыстар жүргізеді.

Кафедра өз жұмысын ұйымдастыру барысында оқу, оқу-методикалық, ғылыми салада және қоғамдық, тәрбие жұмыстарын жүргізуде көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Кафедра оқытушылары республика, облыстық, қалалық, университеттік көлемдегі сайыстар мен конкурстерге, ғылыми жобаларға қатысып, саяси-қоғамдық өмірде өз белсенділігімен танылып отыр.

Кафедра оқытушыларының жетекшілігімен 5В030100-«Құқықтану» мамандығы студенттерінің көптеген жетістіктері бар. Олар: 2011 жылы Құқықтану мамандығы студенті оқу озаты А.Сағынбаева академик Салық Зиманов атындағы степендия иегері болып танылса, 4 курс студенті К.Ердаулетова Қазақ Заң университеті ұйымдастырған Құқықтану мамандығы студенттерінің республикалық олимпиадасында «Үздік жұмыс» номинациясы жеңімпазы атанса(Астана, 2013), 3 курс студенті студент 3 курса О.Астраханцев 2015 жылы РФ, г.Новосибирск қаласында өткен ТМД жоғары оқу орындары тілдік емес мамандықтар студенттер олимпиадасында «Хорошая английская речь» номинацисын жеңіп алған, сонымен бірге, ол 2016 жылы РФ, г. Нижневартовск қаласында Нижневартовск мемлекеттік университетінде өткен ТМД жоғары оқу орындары лингвистік емес мамандықтар студенттер 4 аймақтық олимпиадасында 2 дәрежелі иегері атанды. 2016 жылдан бастап Атырау облысы әкімдігі ұйымдастыруымен Атырау облысы оқу орындары арасында өтетін «Мен конституцияны жатқа білемін» конкурсының жеңімпаздары ретінде жыл сайын 5В030100-«Құқықтану» мамандығы студенттері атанады. Олар, Т. Канат (2016), С. Мейірбек(20167), Б.Нұдаулет (2018).

2017-2018 оқу жылында университетпен жасалған меморандум негізінде Түрме реформасы бойынша өткізілген конкурсқа қатысқан кафедра оқытушылары басшылығымен 15 команда қатысты. 2018 жылдың 17-22 маусым аралығында Халықаралық түрме реформасы ғылыми жобасының жеңімпаздары Құқықтану мамандығының 4-курс студенттері А.Сулейменова, Т.Қанат және журналистика мамандығының 3-курс студенті Ф.Қарапиденов, кафедра аға оқытушысы Ж.Ердешова Нидерланды мемлекетіне адам құқықтарын қорғаудың голландиялық үлгісімен танысу мақсатында оқу іссапарында болып қайтты. Аталған жобаның демеушісі – Нидерланды Королдігі, ал оны Қазақстандағы ұйымдастырушысы – Қазақстандағы Нидерланды мемлекетінің елшілігі. Жобаны жүзеге асырушы – Орта Азиядағы Penal Reform International (Халықаралық түрме реформасы) ұйымы. Оқу іс-сапарын Нидерланды Королдігінің Қазақстандағы елшілігі жасақтап, Нидерланды королевасымен келісілген арнайы кестеге сай өтті.

Кафедра құрамы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәелесін өз назарынан тыс қалдырған емес. 2017 жылы 31 қазан күні өткен ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті студенттер арасында«Әлемді жақсартайық» тақырыбында әлеуметтік жобалар байқауын ұйымдастырды. Аталмыш байқау жеңімпаздары қатарында Төлеш Асылай ІІ орынды иемденді. 3 қараша күні жеңімпаздар марапатталып 4 корпус 210 аудиторияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшысы Қожамжаров Қ.П. семинар өткізді.

2018 жылы бас кезінде облыс, қала көлемінде өткен «Мәңгілік Ел» ұлттық патриоттық идея шаралары аясында кафедраға қарасты студенттер мен оқытушылар белсене қатысуымен, «Билер Кеңесі» атты Құқықтану мамандығы студенттер кеңесі құрылып, кеңес қызметінің ережесі, мақсаты, жоспары талқыланып, бекітілді.

2019 жылы 29 наурызда «Білім – өркениеті» Ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығы ұйымдастыруымен өткен Республикалық «Үздік студент-2019» жобасының, «Жылдың үздік студенті» республикалық байқауының бас жүлдесін Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Экономика және құқық факультеті 5В030100-«Құқықтану» мамандығының студенті Е.Н.Сағиев жеңіп алып, төс белгісі мен Алғыс хатпен марапатталып, оның аты-жөні «Жас қыран» республикалық жинақ кітабына енгізілу мәртебесіне ие болды.

Кафедра жанынан тұрғындарға ақысыз құқықтық көмек көрсететін ұйым Заң клиникасы жасақталған. Аталмыш ұйым - студенттік құқыққорғаушылық қауымдастық қалыптастыру, әлеуметтік бейімделген кәсіби заңгерлерді тәрбиелеу, студенттердің кәсіби дайындық деңгейін көтеру мақсатында құрылған. Студенттер қастарына бекітілген жетекшілерімен, яғни тәжірибелі оқытушылармен және заң қызметкерлерімен бірлесіп азаматтардың құқықтық мәселелер бойынша кеңес береді.

Кафедра жанынан студенттік «Фемида» үйірмесі құрылып жұмыс жасады. Үйірме қызметіне Әділет, құқық қорғау, прокуратура, сот органдары қызметкерлері тартылды. Олардың қатысуымен дөңгелек үстелдер, кездесу кештері, пікір таластар өткізіліп отырады.

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыруда мамандық бойынша Қазақстанның әр өңіріндегі және шетел ЖОО-мен, мамандарды ғылыми, шығармашылық, өндірістік бағыттарда дайындау үшін жасалған келісімдері бар. Бұл келісімдер арқылы студенттердің ішкі академиялық  ұтқырлығы жүзеге асырылады.

Мамандық бойынша оқу, дипломалды және өндірістік практика қарастырылған. Тәжірибеден өтуге өзара келісімшарт төмендегі ұйымдармен жасақталған.

 1. Атырау облыстық соты

 2. Атырау облысы ІІД

 3. Атырау облысы арнайы есепке алу және құқықтық статистика комитеті

 4. Әділет Департаменті

 5. Халыққа қызмет көрсету орталығы

 6. Атырау облысы әкімдігі

 7. Адвокаттар алқасы

 8. Атырау облыстық прокуратурасы

 9. Салық комитеті

 10. Қаржы полициясы

 11. Кеден департаменті

Кафедра оқытушылары республика және шетел ЖОО-ның заң факультеттерінде тәжірибе алмасып, тағылымдамадан, біліктілік арттыру курсынан өтеді. Кафедра оқытушылары сонымен қатар онлайн семинар және курстарға қатысып, әртүрлі сертификаттар иеленіп отыр. Халықаралық, республикалық аймақтық, облыстық, университеттік, факультеттік ұйымдастырылып жүрген ғылыми-тәжірибелік конференцияларға кафедра оқытушылары үнемі белсенділікпен қатысады.

Кафедра ұжымы ұйымдастыруымен үлкен оқу тәрбиелік мәні бар апталықтар өткізіліп тұрады. Бұл апталық дәріс беру, пікірталас, сот отырысы, дөңгелек үстел, ашық есік, құқық қорғау органдары қызметкерлерімен сұрақ-жауап секілді шаралар арқылы өткізілді. Жалпы тәрбие, патриотизм, құқықтық тәрбие беру, ата-аналармен тығыз байланыс, діни ағымдарға байланысты түсіндіру сияқты тәрбие жұмыстары да үнемі жүргізіледі.


Байланыс

Құқықтану кафедрасы

zh.shayakhmetova@asu.edu.kz
060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, №4 корпус, 108 кабинет