Қаржы және есеп кафедрасы

Кенжегалиева Зита Жанабаевна
Философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.,
кафедра меңгерушісі м.а.


Бағдарламалар


Бакалавриат

6В04104 - Бизнес процестерінің есебі, аудиті және талдау
6В04105 - Қаржы және аналитика

Магистратура

7М04114 - Есеп, аудит және контроллинг (1 жыл)
7М04104 - Бухгалтерлік есеп, аудит және контроллинг
7М04105 - Қаржылық экономика 

«Қаржы және есеп» кафедрасында 16 оқытушы жұмыс жасайды, оның ішінде экономика ғылымдарының кандидаты - 5, магистрлер- 9, аға оқытушылар -2.

                               Профессорлық-оқытушылық құрамы


Кенжегалиева Зита Жанабаевна
Философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.,
кафедра меңгерушісі м.а.


Утепкалиева Кансулу Мусаевна 
Философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.


Мусаева Айман Амангельдиевна
Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.


Адиетова Эльмира Мизамгалиевна
Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.
Габдуллин Нурлан Имангазиевич
Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.


Ахметова Гульмира Тулегеновна
Экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а.


Дарискалиева Майра Сибагатовна
магистр,аға оқытушы


Пусырманова Ақсауле Бауыржановна
магистр,аға оқытушы
Альдешова Самал Балғабаевна
магистр,аға оқытушы


Сисенгалиева Шолпан Багитовна 
магистр, аға оқытушы


Жубанова Сауле Бауржановна
магистр,аға оқытушы


Жамбылова Гульфия Жамбыловна 
магистр, аға оқытушы
Канатова Айнур Жумабаевна
магистр,аға оқытушы


Ахметова Альфия Сабитовна
магистр, оқытушы


Хамидуллина Жанат Баймуратовна
аға оқытушы


Идельбаева Алима Сырымовна
аға оқытушы
Нуржанова Ақжанар Шалқарқызы  
магистр, лаборант

"Кафедрада жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша негізгі бағыттар - ғылым мен техниканың өзекті сұрақтарын зерттеу және жаңа экономикалық және оқыту технологияларының жетістіктерін оқу прцесіне енгізу.


Тарихы

«Қаржы және есеп» кафедрасы АтМУ Экономика және құқық факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

«Қаржы және несие» кафедрасы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті ректорының бұйрығы негізінде 1999 жылдың қыркүйегінде құрылды. «Есеп және аудит» мамандығының ашылуына байланысты атауы «Қаржы, несие және бухгалтерлік есеп» кафедрасы болып өзгертіліп, бүгінде «Қаржы және есеп» кафедрасы деп аталады.

Құрылған күні мен қалыптасқан кезеңінен бастап кафедра Батыс аймақтың қаржы-банктік жүйесі үшін жоғары білікті кәсіби мамандарды дайындау мен тәрбиелеуде едәуір үлес қосып келеді, соның ішінде кафедра түлектері – экономист-ғалымдар, өндірістің ірі ұйымдарының, сонымен қатар банктік, сақтандыру мекемелерінің жетекшілері.

Кафедра меңгерушісі лауазымында 1995-2006 оқу жылдары - Сулейменова Г.Н., 2006-2009 о.ж.- э.ғ.к. Мусаева А.А., 2009-2012 о.ж.- э.ғ.к. Утепкалиева К.М., 2012-2015 о.ж.- э.ғ.к. Мусаева А.А., 2015-2016 о.ж.- магистр Кенжегалиева З.Ж., 2016-2019 о.ж. – э.ғ.к. Адиетова Э.М. жетекшілік етті, 2019-2020оқу жылының екінші жарты жылдығынанбүгінгі күнге дейін кафедра жұмысынаPhD докторыКенжегалиева З.Ж. жетекшілік етуде. Олар кафедраның оқу-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметтерінде өлшеусіз қызмет етіп, өз үлестерін қосты.

Әртүрлі уақытта кафедрада оқу пәндерін жүргізу үшін өндірістен маман-тәжірибешілер тартылды, олардың ішінде Кульбараков К.А.- э.ғ.к., ҚР Ұлттық банктің Атырау филиалының директоры қызметін атқарған; Шамуратов Т.М.- кәсіби аудитор; Дюсенов Б.Т.- э.ғ.к., доцент, 1999-2008 жылдары–ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Атырау аумақтық комитетінің төрағасы, бүгінде ҚР Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша Шоттық комитетінің Персоналдарды басқару секторының меңгерушісі; Танабаева А.А.- PhD докторы, «Айлым Бьюти» ЖШС директоры. Сонымен қатар кафедраның қалыптасуы мен дамуында едәуір үлес қосқандар Сулейменова Г.Н. - э.ғ.к., М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ жаратылыстану-география факультетінің деканы қызметін атқарған, Слободян В.В. – аға оқытушы, Нугманов Б.Т. – оқытушы, бүгінде Алматы қаласындағы «АзияКредитБанк» АҚ филиалының директоры, Биктеубаева А.С.- э.ғ.к., бүгінде «Тұран» университетенідегі бухгалтерлік есеп кафедрасының меңгерушісі, Ракаева А.Н. – э.ғ.к., бүгінде Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Есеп, аудит және талдау» кафедрасының доценті, Абаева А.А.- э.ғ.к., Серикова М.А. - PhD докторы, бүгінде Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Мемлекеттік аудит» кафедрасының доценті м.а.

Кафедраны ұйымдастыру және қызметі ҚР БҒМ бекітілген біліктілік талаптарының негізінде жүзеге асырылады. Кафедраның негізгі міндеті – тек қана Атырау аймағы үшін емес, жалпы еліміздің барлық қаржы жүйесі үшін жоғары білікті мамандарды дайындау.

Кафедра қызметінің негізгі бағыттары болып табылатын 5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп және аудит мамандықтары бойынша экономика және бизнес бакалаврларын дайындау 1995 жылдан жүргізіледі. 5В050900 Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындаудың мемлекеттік лицензиясы ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша Комитетпен 02.07.2008ж. АБ №0062189 номерімен берілген. Бакалаврларды дайындау оқытудың кредиттік жүйесі бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде күндізгі, кешкі және қашықтықтан оқыту формалары бойынша жүзеге асырылады.

Экономиканың индустриалды-инновациялық даму жағдайында бухгалтер мен қаржыгер кәсібі маңызды, қиын, бірақ та таңдаулы мамандықтардың бірі. Әлемнің барлық университеттерінде бухгалтерлік есеп және қаржы ең қажетті талап етілетін мамандықтар болып танылады.

5В050900 Қаржы, 5В050800 –Есеп және аудит білім бағдарламасымен оқитын студенттер оқыту үдерісінде тек қана аймақтың және еліміздің еңбек нарығының қажеттіліктерін қамтамасыз ететін қаржы-банктік жүйедегі жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ететін теориялық және тәжірибелік білімдерге ғана емес, сонымен қатар ғылыми зерттеу әдістеріне де ие болады.

Бухгалтер мен қаржыгердің кәсіби мүмкіндіктері мамандандырылған құрылымдарда, яғни мемлекеттік органдарда, меншіктің барлық формасының мекемелері мен ұйымдарында, нарықтық инфрақұрылымның бөлімшелеріндегі экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде кең таралған.

Осы мамандықтар бойынша оқыту кезеңінде алынған білім жоғарыда аталған қызмет түрлерімен нәтижелі айналысуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар болашақта бухгалтерлік есептің қазақстандық жүйесінің теориясы мен тәжірибесіндегі мүмкін болатын өзгерістерге бейімделуге, кәсіби әлеуетті жоғары дәрежеде жүзеге асыруғақажетті жеке қабілеттермен және азаматтық белсенділікпен, жоғары кәсіби деңгеймен әлеуметтік құзіреттіліктердіүйлестіру, жауапкершілікті алуға дайын болуға, ұйымдастырушылық қасиеттермен және қарым-қатынастық құзіреттіліктерге, жоғары жетістіктерге ұмтылуға, өзіндік даму мен өзіндік жүзеге асыруға көмектеседі.

«Қаржы» мамандығының түлектері меншіктің барлық формалары мен қызмет салаларындағы кәсіпорындарда, қаржы органдарында, банктік мекемелерде, қаржылық және инвестициялық компанияларда кәсіптік, талдамашылық, кеңестік қызметтерін жүзеге асыра алады.

«Есеп және аудит» мамандығының түлектері ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқарушылық қызметтерін, соның ішінде шаруашылық операцияларын тіркеу; ҚЕХС сәйкес қаржылық және салықтық есептілікті құру; ХАС сәйкес қаржылық есептілік аудиті мен талдауын жүргізу бойынша қызметтерді жүргізе алады.

Білікті мамандарды кәсіби дайындау және оқу, өндірістік, дипломалды практикаларды ұйымдастыру мақсатында практика базаларымен Ынтымақтастық туралы меморандум қабылданған, соның ішінде «Нұрқанат» ЖШС, «Тридэ» ЖШС, «Rezervoir Surveillance Services (Резервуар Сюрвэйланс Сервисез)» ЖШС, «WestСтройЛюксИнтернейшнл» ЖШС, «Accounting Business Solitions» ЖШС, «Денхолм Жолдас» ЖШС, «Entellekto» ЖШС, «Потенциал Ойл» ЖШС, «ҚазМұнайГазӨнімдері» ЖШС, «Агат» ЖШС, «Меркур» ЖШС, «ANACO» ЖШС, «Жума-Сан» ЖШС.

Кәсіби практиканың нәтижелігі түлектердің жұмысқа орналасу деңгейімен, қаржылық-банктік қызметтің негізгі аспектілерін игерумен, теориялық оқу кезінде алынған білімді тереңдетумен, мамандық бойынша өзіндік жұмыстардың практикалық дағдыларын игеру, ғылыми-зерттеу және дипломдық жұмыс үшін материалдарды жинаумен бекітіледі.

Кәсіби практиканың тиімділігі негізгі екі критерийді көрсетеді. Біріншісі – кәсіби практикадан өту кезінде алынған практикалық білім мен дағдылардың жоғары деңгейі. Екінші критерий – дипломдық жұмыс жазуда практикада алынған білімді, соның ішінде статистикалық мәліметтерді пайдалану.

2011 жылдан академиялық ұтқырлық бойынша Қаржы, Есеп және аудит мамандықтарының студенттері Атырау мұнай және газ институтында, Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, Балтық жағалауы академиясында, Латвия елінде білімдерін жетілдірді.

Академиялық ұтқырлық аясында пәндерді оқыту мен тәжірибе алмасу мақсатында кафедраға шетелдік жоғары оқу орындарынан - Брунель университетінің профессоры, PhD Абрахим Алтоноян және Гришина Н.П. шақырылды.

Кафедрада білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін жеткілікті материалды-техникалық база бар. Лабораториялардың техникалық ресурстарының құрылымы, құрамы және саныоқу үдерісін және басқа барлық үдерістердің сапалы атқарылуының міндетті қамтамасыздығымен және БЖБСсәйкес ЖОО жарғылық қызметімен, жұмыс оқу жоспарларымен, пәндердің білім беру, жұмыс бағдарламаларымен, білім беру, оқу-әдістемелікжәнеғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларымен және басқадай құжаттарымен анықталады.

Университетте 5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп және аудит бакалавриат білім берубағдарламаларының иелігінде жеткілікті көлемде қазіргі заманғы ресурстар бар - аудиториялар, компьютерлікжабдықтаржәне қаржылық ресурстарды бағдарламалық қамтамасыз ету, ғылыми-зерттеунәтижелерінің, кәсіби практиканың және еңбекке орналасу жүйелерінің, оқу құралдарының және материалдардың және т.б. мәліметтердің халықаралық базасына қолжетімділік.Білім алушылар оқытылатын пәндер бойынша құрылымдық, ұйымдастырылған ақпаратқа еркін қол жеткізе алады.

2017 жылдың қазан айында университет базасында мамандықтар бойынша студенттік жастарда кәсіпкерлік мәдениетті және дағдыларын қалыптастыруға, стартаптарды бастауға және дамудың бастапқы кезеңінде жаңа компаниялардың өсуіне жәрдемдесуге бағытталған университет қызметінің инновациялық түрі - Бизнес-инкубатор және «i-Spacе» коворкингі ашылды.

Мамандықтар бойынша білім алушыларды дайындау үшін 30-дан астам аудитория, 8 компьютерлік сынып, «Салықтар және салық салу» кабинеті, «1С: Бухгалтерия» кабинеті және басқалары іске қосылған. Барлық аудиториялар оқытудың техникалық құралдармен жарақталған: LSD - проекторлармен, интерактивті тақталармен, мультимедиялық проекторлармен, жиhазбен және стендалармен. ОБ бойынша білім алушылар үшін білім алу және тұру үшін қолайлы жағдай жасалған, оның ішінде жатақханаларда орындар беріледі.

Университет материалдық-техникалық базаны үнемі жаңартуға және білім беру бағдарламалары үшін заманауи құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге тырысады.

5В050900-Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары студенттерінің сапалы дайындығы үшін салық салудың нақты түрлерін есептеудің практикалық дағдылары, салық заңнамасының әр түрлі құралдарының әсері, ондай-ақ салықтар мен салық салу жүйесін құрудың аспектілерін зерделеу және Қазақстан Республикасы салық және салық жүйесінің функциялары мен принциптерінің экономикалық мазмұны, елдегі салық реформаларының негізгі ұғымдары бойынша көрнекі материалдар ұсынатын «Салық және салық салу» кабинеті және «1С Бухгалтерия» кабинеті жұмыс жасайды.

№ 401, 402, 404, 406 аудиториялар техникалық оқыту құралдарымен жабдықталған: LSD проекторлар, интерактивті тақталар. Жаңа технологияларды пайдалана отырып сабақ өткізу үшін 8 компьютерлік сынып бар, олардың әрқайсысында локалды желіге қосылған және шексіз Интернетті 20 компьютер бар.

Кітапхана «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы» ҚР Заңының, «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңының, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Салық кодексінің, «Бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерін бекіту туралы» ҚР Заңының, «Банктер және банк қызметі туралы» Заңның сілтеме іздеу жүйесімен, нормативтік құжаттардың электрондық ақпараттық-анықтамалық деректер базасымен жабдықталған, осылардың көмегімен «Есеп және аудит» мамандығының студенттерінде құқықтық актілермен, заңдар мен өзгертулермен және толықтырулармен танысуға мүмкіндік бар.

Кафедра оқытушылары Сингапур, Германия, АҚШ, Швейцария, Оңтүстік Корея, Қытай шетелдік жоғары оқу орындарынан ғылыми тағылымдамадан өтті. Кафедраның аға оқытушылары, э.ғ.к. Утепкалиева К.М., э.ғ.к. Адиетова Президенттік Болашақ бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамадан өткен. Атап айтсақ, кафедраның келесі оқытушылары халықаралық деңгейде кәсіби біліктіліктерін арттырды: э.ғ.к. Ахметова Г.Т., магистр Сисенгалиева Ш.Б. (Weiterbildungskurs: Fuhrungspsychologie und Personalmanagement, Білім беру саласындағы Менеджмент, Германия, Дюссельдорф қ., біліктілікті көтеру курсы, 6-19 шілде 2013ж.), э.ғ.к. Мусаева А.А. («Білім, мәдениет және кәсіпкерліктегі көшбасшылық және инновациялар» курстары бойынша шетелдік кәсіби тағылымдама, біліктілікті көтеру курсы; АҚШ, 9-21 шілде 2014 ж., «Жоғары білім саласындағы стратегиялық менеджмент: Оңтүстік Кореяның халықаралық үрдістері мен тәжірибесі» бағдарламасы, Оңтүстік Корея, Тэджон қаласы, 27 сәуір – 7 мамыр 2015 ж.), э.ғ.к., доцент Утепкалиева К.М. (Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары басшыларының (топ-менеджерлерінің) біліктілікті көтеру бағдарламасы, Сингапур Ұлттық университеті, 23-26 маусым 2014 ж., Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары басшыларының (топ-менеджерлерінің) біліктілікті көтеру бағдарламасы, 9 маусым – 18 шілде 2014 ж. Назарбаев мектебі, Астана қаласы, «Жоғары білім беруде сапа менеджменті» бағдарламасы бойынша Генрих Гейне атындағы Дюссельдорф университеті базасында ғылыми тағылымдамадан өтіп, сертификат иеленген, Германия, 26.11. – 10.12.2019ж., кәсіби және педагогикалық біліктілікті арттыру мақсатында Пуатье университетінде ғылыми тағылымдама, 17-21 маусым, 2019, Франция, «Один пояс один путь» Ассоциация тұжырымдамасы аясында Пекин ақпараттық технологиялар колледжі базасында ғылыми тағылымдама, 21 қазан – 1 қараша 2019 ж., Қытай, Пекин қ.), э.ғ.к. Адиетова А.А. («Экономика и управление народным хозяйством» мамандығы бойынша ғылыми тағылымдама, Швейцария, 2012ж., «Білімдегі, мәдениет пен кәсіпкерліктегі көшбасшылық және инновациялар», Montana State University, Boseman, Seattle Pacific University, Washington, USA, 2014ж., «Білім берудегі сапа менеджменті», Генриха Гейне университеті, Германия, 2015, «Quality management in Education in Germany», Германия, Генриха Гейне атындағы Дюссельдорф университеті, 11.10-20.10.2017).

2017-2018 оқу жылында кафедраның аға оқытушыларыА.С.Идельбаева, магистр М.С.Дарискалиева, э.ғ.к. К.М.Утепкалиева, магистр А.Ж.Ескалиева, магистр Л.К.Саналиева «Өрлеу» біліктілікті арттыру институтының студенттердің білімін критерийлік бағалау бойынша курстан өтті.

2017-2018 жылы кафедраның оқытушылары магистр Сисенгалиева Ш.Б., магистр Канатова А.Ж., 2018-2019 оқу жылы магистр Дарискалиева М.С. Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде академиялық ұтқырлық бойынша тәжірибе алмасып, дәріс өткізді.

Инновациялық оқыту технологиялары білім берудің барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық және тәжірибелік семинарлар, семинарлар) қамту арқылы енгізілді, мультимедиялық оқыту жүйесін пайдаланып, интерактивті құрылғылармен көрсетіліп, бақыланады, бұл мәселелерді түбегейлі жаңа ақпараттық деңгейде шешуге мүмкіндік береді. Кафедра заманауи технологияларды қолданумен жаңа технологияларды енгізу бойынша ашық сабақтар мен семинарлар өткізеді. Кафедраның филиалы «Сбербанк» АҚ ЕБ АҚ (2014 жылғы 27 қарашада кадрлар даярлау бойынша ынтымақтастық туралы келісім), «Еуразиялық банк» АҚ (2016 жылғы 25 қарашада №30 кадрлар даярлау бойынша ынтымақтастық туралы келісім), «АТФБанк» АҚ (25.11.2016 ж. №28 кадрлар даярлау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім) жұмыс жасайды

Кафедрада қызметкерлердің құрамын нығайтуүнемі жүзеге асады.2013 жылы факультетінің аға оқытушысы Дарисқалиева М.С. 6М050900-Қаржы мамандығы бойынша қаржы магистрі академиялық дәрежесін Тараз қаласының М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті жанынан алды. 2015 жылы оқытушы Ахметов А.С. Алматы қ.Нархоз университетіне 6D050800 - Есеп және аудит мамандығына докторантураның мақсатты бағыты бойынша оқуға түсіп, аяқтады. 2016 жылы Кенжегалиева З.Ж. Нұр-Сұлтан қ. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ6D050600- Экономика мамандығына докторантураның мақсатты бағыты бойынша оқуға түсіп, 2019 жылы докторантураны аяқтап, Философия докторы (PhD) дәрежесін сәтті қорғады, 2017 жылы аға оқытушы Игалиева Л.Н. 6D050600- Экономика мамандығы бойынша Л.Гумилев атындағы ЕҰУ докторантураға түсті. Сонымен қатар, аға оқытушылар Саналиева Л.Н. және Ескалиева А.Ж. Торайғыров атындағы ПМУ 6D050600- Экономика мамандығы бойынша докторанттары болып қабылданды.

Кафедраның келесі профессор-оқытушылары э.ғ.к. Мусаева Айман Амангельдиевана «Үздік оқытушы 2013 жыл» мемлекеттік грантының иегері, э.ғ.к. Адиетова Эльмира Мизамгалиевна «Үздік оқытушы 2016 жыл» мемлекеттік грантының иегері, э.ғ.к. Утепкалиева Кансулу Мусаевна «Үздік оқытушы 2018 жыл» мемлекеттік грантының иегері болып табылады. Кафедраның аға оқытушылары э.ғ.к. Утепкалиева К.М., Адиетова Э.М. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен, магистр Альдешова С.Б. Алғыс хатымен марапатталған.

Кафедраның аға оқытушылары Хамидулиина Ж.Б., магистр Дарискалиева М.С. «Білім өркениеті» Ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының «Қазақстанның құрметті ұстазы» атағымен марапатталған (Нұр-сұлтан қаласы, 2019ж.). Кафедраның аға оқытушылары э.ғ.к. Адиетова Э.М., магистр Альдешова С.Б., магистр Канатова А.Ж. «Білім өркениеті» Ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының Үздік жас ғалым-2019 I дәрежелі дипломымен марапатталған. Сонымен қатар кафедраның басқа да оқытушылары облыс, қала әкімінің, ректордың және т.б. Құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды.

Кафедра оқытушылары оқу пәндері бойынша оқу және әдістемелік құралдарды жасақтайды және баспадан шығарады. Сонымен қатар, студенттер қосымша әдістемелік және оқу көмекшілері ретінде электрондық оқулықтарды пайдаланады.

2015-2016 оқу жылында Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп атты оқу құралы (Мусаева А.А., Альдешова С.Б., Биктеубаева А.С. Алматы: Нархоз университеті, 2016), 2017-2018 оқу жылында «Адами капитал және әлеуметтік қызметтер инфраструктурасы» атты монография (э.ғ.к. Адиетова Э.М.), 2018-2019 оқу жылында Бухгалтерлік есеп (э.ғ.к. Адиетова Э.М., магистр Альдешова С.Б.), Бухгалтерлік есеп негіздері (магистр Альдешова С.Б.)атты оқу құралдары, Қазақстан Республикасының аграрлық секторын инвестициялық-инновациялық қамту мәселелері (э.ғ.к. Адиетова Э.М., магистр Канатова А.Ж.) атты монография, 2019-2020 оқу жылында «Theoretical issues of international economical enhancement» (э.ғ.к. Утепкалиева К.М.), «Государственно-частное партнерство в здравоохранении: зарубежный и казахстанский опыт организации» (э.ғ.к. Утепкалиева К.М.) атты монографиялар, «Enterprise Economics» (э.ғ.к. Утепкалиева К.М.) баспадан шығарылды. Кафедраның аға оқытушылары Ш.Б. Сисенгалиева, э.ғ.к. А.А.Мусаева, э.ғ.к. Қ.М.Утепкалиева 5В050800-Есеп және аудит мамандығының пәндерін оқытуда белсенді түрде енгізіліп жатқан ««5СИС» бухгалтерлік есепті оқытудың әдістемесі» ғылыми туындысы үшін 22.12.2017 ж. №3145 авторлық куәлікке ие болды.

Кафедраның аға оқытушысы, э.ғ.к. А.А.Мусаева магистрлерді дайындауда 2017-2018 оқу жылынан бастап оқу үдерісіне енгізілетін авторлық құқығы 26.04.2017 ж. күнгі №838 бекітілген «BLI технологиясы бойынша актуарлерийлерді дайындау» ғылыми туынды авторларының бірі болып табылады.

2017 жылдан кафедра оқытушысы, э.ғ.к. А.А.Мусаева «Инновациялық технологияларды қолдана отырып, құс фабрикасының қалдықтарын қайта өңдеу негізінде жасыл энергия (биогаз) жəне экологиялық таза өнімдер (биотыңайтқыш) жасақтау» (2017 жылғы 17 қарашадағы №453 келісім-шарт) коммециализациялау жобасында коммерциализация маманы ретінде қатысуда.

2018 жылдан кафедраның аға оқытушысы,PhD докторы Кенжегалиева З.Ж. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті «Мәңгілік ел» бағыты бойынша «2018-2020 ж.ж. ғылыми зерттеулерді грантты қаржыландыру» бағдарламасы аясында тағайындалған АР05134552 «Экономическая оценка инвестиционных проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан» жобасының қатысушысы.

2020 жылдан кафедраның қауымдастырылған профессор м.а., PhD докторы Кенжегалиева З.Ж., э.ғ.к. Мусаева А.А. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің университетішілік ғылыми жобалар конкурсына «Экономический механизм развития жилищно-коммунального хозяйства в обеспечении экологической безопасности (на примере г.Атырау)» атты ғылыми жобамен қатысуда.

Оқу үдерісінің жалғасы және оны тереңдету ретінде кафедрада студенттердің ғылыми жұмысы ұйымдастырылып келеді. 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедрада «Сарапшы» студенттік ғылыми үйірме қызмет етіп келеді. «Сарапшы» үйірмесінің мүшелері Жоғары оқу орнының студенттікғылыми-практикалық конференцияларына, республикалық пәндік олимпиадаларға, Студенттердің ең үздік жұмыстарының республикалық байқауына, жас ғалымдар мен студенттердің Халықаралық слетіне,жас ғалымдардың халықаралық форумдарына (Сочи, Екатеринбург, Ресей), ғылыми жұмыстардың байқауларына,«ВЭП» (Россия, Екатеринбург) ұйымдастырған «Деньги»халықаралық интернет чемпионатына белсене қатынасып келеді. Аталған ғылыми шараларда студенттер жүлделі орындардардан көрініп, дипломдар және алғыс хаттармен марапатталған.


Байланыс

Қаржы және есеп кафедрасы
+7701 460 07 80
z.kenzhegalieva@asu.edu.kz
060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, №4 корпус, 105 кабинет