Қаржы және есеп кафедрасы

Қаржы және есеп кафедрасы

Кафедра меңгерушісі
Адиетова Эльмира Мизамгалиевна
экономика ғылымдарының кандидаты


Бағдарламалар


Бакалавриат

5В050800 - Есеп және аудит
5В050900 - Қаржы

«Қаржы және есеп» кафедрасында 16 оқытушы жұмыс жасайды, оның ішінде экономика ғылымдарының кандидаты - 5, магистрлер- 9, аға оқытушылар -2.

Профессорлық-оқытушылық құрамы


Адиетова Эльмира Мизамгалиевна
экономика ғылымдарының кандидаты, кафедра меңгерушісі


Утепкалиева Кансулу Мусаевна 
экономика ғылымдарының кандидаты, доцент


Мусаева Айман Амангельдиевна
экономика ғылымдарының кандидаты


Ахметова Гульмира Тулегеновна
экономика ғылымдарының кандидаты
Габдуллин Нурлан Имангазиевич
экономика ғылымдарының кандидаты


Хамидуллина Жанат Баймуратовна
аға оқытушы


Дарискалиева Майра Сибагатовна
магистр,аға оқытушы


Пусырманова Ақсауле Бауыржановна
магистр,аға оқытушы
Альдешова Самал Балғабаевна
магистр,аға оқытушы


Сисенгалиева Шолпан Багитовна 
магистр, аға оқытушы


Игалиева Лаура Нуржановна
магистр,аға оқытушы


Саналиева Лаура Кабидуллаевна
магистр,аға оқытушы
Ескалиева Асель Жумабаевна
магистр, аға оқытушы


Жамбылова Гульфия Жамбыловна 
магистр, аға оқытушы


Канатова Айнур Жумабаевна
магистр,аға оқытушы


Идельбаева Алима Сырымовна
аға оқытушы
Нуржанова Ақжанар Шалқарқызы  
аға лаборант

"Кафедрада жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша негізгі бағыттар - ғылым мен техниканың өзекті сұрақтарын зерттеу және жаңа экономикалық және оқыту технологияларының жетістіктерін оқу прцесіне енгізу.


Тарихы

«Қаржы және есеп» кафедрасы АтМУ Экономика және құқық факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

«Қаржы және несие» кафедрасы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті ректорының бұйрығы негізінде 1999 жылдың қыркүйегінде құрылды. «Есеп және аудит» мамандығының ашылуына байланысты атауы «Қаржы, несие және есеп» кафедрасы болып өзгертіліп, бүгінде «Қаржы және есеп» кафедрасы деп аталады.

Құрылған күні мен қалыптасқан кезеңінен бастап кафедра Батыс аймақтың қаржы-банктік жүйесі үшін жоғары білікті кәсіби мамандарды дайындау мен тәрбиелеуде едәуір үлес қосып келеді, соның ішінде кафедра түлектері – экономист-ғалымдар, өндірістің ірі ұйымдарының, сонымен қатар банктік, сақтандыру мекемелерінің жетекшілері.

Кафедра меңгерушісі лауазымында 1995-2006 оқу жылдары - Сулейменова Г.Н., 2006-2009 о.ж.- э.ғ.к. Мусаева А.А., 2009-2012 о.ж.- э.ғ.к. Утепкалиева К.М., 2012-2015 о.ж.- э.ғ.к. Мусаева А.А., 2015-2016 о.ж.- магистр Кенжегалиева З.Ж. жетекшілік етті, 2016-2017 оқу жылынан бүгінгі күнге дейін кафедра жұмысына э.ғ.к. Адиетова Э.М. жетекшілік етуде. Олар кафедраның оқу-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметтерінде өлшеусіз қызмет етіп, өз үлестерін қосты.

Әртүрлі уақытта кафедрада оқу пәндерін жүргізу үшін өндірістен маман-тәжірибешілер тартылды, олардың ішінде Кульбараков К.А.- э.ғ.к., ҚР Ұлттық банктің Атырау филиалының директоры қызметін атқарған; Шамуратов Т.М.- кәсіби аудитор; Дюсенов Б.Т.- э.ғ.к., доцент, 1999-2008 жылдары – ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру Атырау аумақтық комитетінің төрағасы, бүгінде ҚР Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау бойынша Шоттық комитетінің Персоналдарды басқару секторының меңгерушісі; Танабаева А.А.- PhD докторы, «Айлым Бьюти» ЖШС директоры. Сонымен қатар кафедраның қалыптасуы мен дамуында едәуір үлес қосқандар Сулейменова Г.Н. - э.ғ.к., М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ жаратылыстану-география факультетінің деканы қызметін атқарған, Слободян В.В. – аға оқытушы, Нугманов Б.Т. – оқытушы, бүгінде Алматы қаласындағы «АзияКредитБанк» АҚ филиалының директоры, Биктеубаева А.С.- э.ғ.к., бүгінде «Тұран» университетенідегі бухгалтерлік есеп кафедрасының меңгерушісі, Ракаева А.Н. – э.ғ.к., бүгінде Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Есеп, аудит және талдау» кафедрасының доценті, Абаева А.А.- э.ғ.к., Серикова М.А. - Л.Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты.

Кафедраны ұйымдастыру және қызметі ҚР БҒМ бекітілген біліктілік талаптарының негізінде жүзеге асырылады. Кафедраның негізгі міндеті – тек қана Атырау аймағы үшін емес, жалпы еліміздің барлық қаржы жүйесі үшін жоғары білікті мамандарды дайындау.

Кафедра қызметінің негізгі бағыттары болып табылатын 5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп және аудит мамандықтары бойынша экономика және бизнес бакалаврларын дайындау 1995 жылдан жүргізіледі. 5В050900 Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындаудың мемлекеттік лицензиясы ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау бойынша Комитетпен 02.07.2008ж. АБ №0062189 номерімен берілген. Бакалаврларды дайындау оқытудың кредиттік жүйесі бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде күндізгі, кешкі және сырттай оқыту формалары бойынша жүзеге асырылады.

Экономиканың индустриалды-инновациялық даму жағдайында бухгалтер мен қаржыгер кәсібі маңызды, қиын, бірақ та таңдаулы мамандықтардың бірі. Әлемнің барлық университеттерінде бухгалтерлік есеп және қаржы ең қажетті талап етілетін мамандықтар болып танылады.

5В050900 Қаржы, 5В050800 –Есеп және аудит білім бағдарламасымен оқитын студенттер оқыту үдерісінде тек қана аймақтың және еліміздің еңбек нарығының қажеттіліктерін қамтамасыз ететін қаржы-банктік жүйедегі жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ететін теориялық және тәжірибелік білімдерге ғана емес, сонымен қатар ғылыми зерттеу әдістеріне де ие болады.

Бухгалтер мен қаржыгердің кәсіби мүмкіндіктері мамандандырылған құрылымдарда, яғни мемлекеттік органдарда, меншіктің барлық формасының мекемелері мен ұйымдарында, нарықтық инфрақұрылымның бөлімшелеріндегі экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде кең таралған.

Осы мамандықтар бойынша оқыту кезеңінде алынған білім жоғарыда аталған қызмет түрлерімен нәтижелі айналысуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар болашақта бухгалтерлік есептің қазақстандық жүйесінің теориясы мен тәжірибесіндегі мүмкін болатын өзгерістерге бейімделуге, кәсіби әлеуетті жоғары дәрежеде жүзеге асыруға қажетті жеке қабілеттермен және азаматтық белсенділікпен, жоғары кәсіби деңгеймен әлеуметтік құзіреттіліктерді үйлестіру, жауапкершілікті алуға дайын болуға, ұйымдастырушылық қасиеттермен және қарым-қатынастық құзіреттіліктерге, жоғары жетістіктерге ұмтылуға, өзіндік даму мен өзіндік жүзеге асыруға көмектеседі.

«Қаржы» мамандығының түлектері меншіктің барлық формалары мен қызмет салаларындағы кәсіпорындарда, қаржы органдарында, банктік мекемелерде, қаржылық және инвестициялық компанияларда кәсіптік, талдамашылық, кеңестік қызметтерін жүзеге асыра алады.

«Есеп және аудит» мамандығының түлектері ұйымдарда қаржылық, шаруашылық және басқарушылық қызметтерін, соның ішінде шаруашылық операцияларын тіркеу; ҚЕХС сәйкес қаржылық және салықтық есептілікті құру; ХАС сәйкес қаржылық есептілік аудиті мен талдауын жүргізу бойынша қызметтерді жүргізе алады.

Білікті мамандарды кәсіби дайындау және оқу, өндірістік, дипломалды практикаларды ұйымдастыру мақсатында практика базаларымен Ынтымақтастық туралы меморандум қабылданған, соның ішінде «Нұрқанат» ЖШС, «Тридэ» ЖШС, «Rezervoir Surveillance Services (Резервуар Сюрвэйланс Сервисез)» ЖШС, «WestСтройЛюксИнтернейшнл» ЖШС, «Accounting Business Solitions» ЖШС, «Денхолм Жолдас» ЖШС, «Entellekto» ЖШС, «Потенциал Ойл» ЖШС, «ҚазМұнайГазӨнімдері» ЖШС, «Агат» ЖШС, «Меркур» ЖШС, «ANACO» ЖШС, «Жума-Сан» ЖШС.

Кәсіби практиканың нәтижелігі түлектердің жұмысқа орналасу деңгейімен, қаржылық-банктік қызметтің негізгі аспектілерін игерумен, теориялық оқу кезінде алынған білімді тереңдетумен, мамандық бойынша өзіндік жұмыстардың практикалық дағдыларын игеру, ғылыми-зерттеу және дипломдық жұмыс үшін материалдарды жинаумен бекітіледі.

Кәсіби практиканың тиімділігі негізгі екі критерийді көрсетеді. Біріншісі – кәсіби практикадан өту кезінде алынған практикалық білім мен дағдылардың жоғары деңгейі. Екінші критерий – дипломдық жұмыс жазуда практикада алынған білімді, соның ішінде статистикалық мәліметтерді пайдалану.

2011 жылдан академиялық ұтқырлық бойынша Қаржы, Есеп және аудит мамандықтарының студенттері Атырау мұнай және газ институтында, Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, Балтық жағалауы академиясында, Латвия елінде білімдерін жетілдірді.

Академиялық ұтқырлық аясында пәндерді оқыту мен тәжірибе алмасу мақсатында кафедраға шетелдік жоғары оқу орындарынан - Брунель университетінің профессоры, PhD Абрахим Алтоноян және Гришина Н.П. шақырылды.

Кафедрада білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін жеткілікті материалды-техникалық база бар. Лабораториялардың техникалық ресурстарының құрылымы, құрамы және саны оқу үдерісін және басқа барлық үдерістердің сапалы атқарылуының міндетті қамтамасыздығымен және БЖБС сәйкес ЖОО жарғылық қызметімен, жұмыс оқу жоспарларымен, пәндердің білім беру, жұмыс бағдарламаларымен, білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларымен және басқадай құжаттарымен анықталады.

Университетте 5В050900 Қаржы, 5В050800 Есеп және аудит бакалавриат білім беру бағдарламаларының иелігінде жеткілікті көлемде қазіргі заманғы ресурстар бар - аудиториялар, компьютерлік жабдықтар және қаржылық ресурстарды бағдарламалық қамтамасыз ету, ғылыми-зерттеу нәтижелерінің, кәсіби практиканың және еңбекке орналасу жүйелерінің, оқу құралдарының және материалдардың және т.б. мәліметтердің халықаралық базасына қолжетімділік. Білім алушылар оқытылатын пәндер бойынша құрылымдық, ұйымдастырылған ақпаратқа еркін қол жеткізе алады.

2017 жылдың қазан айында университет базасында мамандықтар бойынша студенттік жастарда кәсіпкерлік мәдениетті және дағдыларын қалыптастыруға, стартаптарды бастауға және дамудың бастапқы кезеңінде жаңа компаниялардың өсуіне жәрдемдесуге бағытталған университет қызметінің инновациялық түрі - Бизнес-инкубатор және «i-Spacе» коворкингі ашылды.

Мамандықтар бойынша білім алушыларды дайындау үшін 30-дан астам аудитория, 8 компьютерлік сынып, «Салықтар және салық салу» кабинеті, «1С: Бухгалтерия» кабинеті және басқалары іске қосылған. Барлық аудиториялар оқытудың техникалық құралдармен жарақталған: LSD - проекторлармен, интерактивті тақталармен, мультимедиялық проекторлармен, жиhазбен және стендалармен. ОБ бойынша білім алушылар үшін білім алу және тұру үшін қолайлы жағдай жасалған, оның ішінде жатақханаларда орындар беріледі.

Университет материалдық-техникалық базаны үнемі жаңартуға және білім беру бағдарламалары үшін заманауи құрал-жабдықтармен жұмыс істеуге тырысады.

5В050900-Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары студенттерінің сапалы дайындығы үшін салық салудың нақты түрлерін есептеудің практикалық дағдылары, салық заңнамасының әр түрлі құралдарының әсері, ондай-ақ салықтар мен салық салу жүйесін құрудың аспектілерін зерделеу және Қазақстан Республикасы салық және салық жүйесінің функциялары мен принциптерінің экономикалық мазмұны, елдегі салық реформаларының негізгі ұғымдары бойынша көрнекі материалдар ұсынатын «Салық және салық салу» кабинеті және «1С Бухгалтерия» кабинеті жұмыс жасайды.

№ 401, 402, 404, 406 аудиториялар техникалық оқыту құралдарымен жабдықталған: LSD проекторлар, интерактивті тақталар. Жаңа технологияларды пайдалана отырып сабақ өткізу үшін 8 компьютерлік сынып бар, олардың әрқайсысында локалды желіге қосылған және шексіз Интернетті 20 компьютер бар.

Кітапхана «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы» ҚР Заңының, «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңының, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Салық кодексінің, «Бухгалтерлік есеп жүргізу ережелерін бекіту туралы» ҚР Заңының, «Банктер және банк қызметі туралы» Заңның сілтеме іздеу жүйесімен, нормативтік құжаттардың электрондық ақпараттық-анықтамалық деректер базасымен жабдықталған, осылардың көмегімен «Есеп және аудит» мамандығының студенттерінде құқықтық актілермен, заңдар мен өзгертулермен және толықтырулармен танысуға мүмкіндік бар.

Кафедра оқытушылары Сингапур, Германия, АҚШ, Швейцария, Оңтүстік Корея шетелдік жоғары оқу орындарынан ғылыми тағылымдамадан өтті. Атап айтсақ, кафедраның келесі оқытушылары халықаралық деңгейде кәсіби біліктіліктерін арттырды: э.ғ.к. Ахметова Г.Т., магистр Сисенгалиева Ш.Б. (Weiterbildungskurs: Fuhrungspsychologie und Personalmanagement, Білім беру саласындағы Менеджмент, Германия, г.Дюссельдорф, біліктілікті көтеру курсы, 6-19 шілде 2013ж.), э.ғ.к. Мусаева А.А. («Білім, мәдениет және кәсіпкерліктегі көшбасшылық және инновациялар» курстары бойынша шетелдік кәсіби тағылымдама, біліктілікті көтеру курсы; АҚШ, 9-21 шілде 2014 ж., «Жоғары білім саласындағы стратегиялық менеджмент: Оңтүстік Кореяның халықаралық үрдістері мен тәжірибесі» бағдарламасы, Оңтүстік Корея, Тэджон қаласы, 27 сәуір – 7 мамыр 2015 ж.), э.ғ.к., доцент Утепкалиева К.М. (Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары басшыларының (топ-менеджерлерінің) біліктілікті көтеру бағдарламасы, Сингапур Ұлттық университеті, 23-26 маусым 2014 ж., Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары басшыларының (топ-менеджерлерінің) біліктілікті көтеру бағдарламасы, 9 маусым – 18 шілде 2014 ж. Назарбаев мектебі, Астана қаласы), э.ғ.к. Адиетова А.А. («Quality management in Education in Germany», Германия, Генриха Гейне атындағы Дюссельдорф университеті, 11.10-20.10.2017).

2017-2018 оқу жылында кафедраның аға оқытушылары А.С.Идельбаева, магистр М.С.Дарискалиева, э.ғ.к. К.М.Утепкалиева, магистр А.Ж.Ескалиева, магистр Л.К.Саналиева «Өрлеу» біліктілікті арттыру институтының студенттердің білімін критерийлік бағалау бойынша курстан өтті.

2017-2018 жылы кафедраның оқытушылары магистр Сисенгалиева Ш.Б., магистр Канатова А.Ж., 2018-2019 оқу жылы магистр Дарискалиева М.С. Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде академиялық ұтқырлық бойынша тәжірибе алмасып, дәріс өткізді.

Инновациялық оқыту технологиялары білім берудің барлық түрлерін (дәрістер, зертханалық және тәжірибелік семинарлар, семинарлар) қамту арқылы енгізілді, мультимедиялық оқыту жүйесін пайдаланып, интерактивті құрылғылармен көрсетіліп, бақыланады, бұл мәселелерді түбегейлі жаңа ақпараттық деңгейде шешуге мүмкіндік береді. Кафедра заманауи технологияларды қолданумен жаңа технологияларды енгізу бойынша ашық сабақтар мен семинарлар өткізеді. Кафедраның филиалы «Сбербанк» АҚ ЕБ АҚ (2014 жылғы 27 қарашада кадрлар даярлау бойынша ынтымақтастық туралы келісім), «Еуразиялық банк» АҚ (2016 жылғы 25 қарашада №30 кадрлар даярлау бойынша ынтымақтастық туралы келісім), «АТФБанк» АҚ (25.11.2016 ж. №28 кадрлар даярлау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім) жұмыс жасайды.

Кафедрада қызметкерлердің құрамын нығайту үнемі жүзеге асады. 2013 жылы факультетінің аға оқытушысы Дарисқалиева М.С. 6М050900-Қаржы мамандығы бойынша қаржы магистрі академиялық дәрежесін Тараз қаласының М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті жанынан алды. 2015 жылы оқытушы Ахметов А.С. Алматы қ. Нархоз университетіне 6D050800 - Есеп және аудит мамандығына докторантураның мақсатты бағыты бойынша оқуға түсті, 2016 жылы Кенжегалиева З.Ж. Астана қ. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ 6D050600- Экономика мамандығына докторантураның мақсатты бағыты бойынша оқуға түсті, 2017 жылы аға оқытушы Игалиева Л.Н. 6D050600- Экономика мамандығы бойынша Л.Гумилев атындағы ЕҰУ докторантураға түсті. Сонымен қатар, аға оқытушылар Саналиева Л.Н. және Ескалиева А.Ж. Торайғыров атындағы ПМУ 6D050600- Экономика мамандығы бойынша докторанттары болып қабылданды.

Кафедраның келесі профессор-оқытушылары э.ғ.к. Мусаева Айман Амангельдиевана «Үздік оқытушы 2013 жыл» мемлекеттік грантының иегері, э.ғ.к. Адиетова Эльмира Мизамгалиевна «Үздік оқытушы 2016 жыл» мемлекеттік грантының иегері, э.ғ.к. Утепкалиева Кансулу Мусаевна «Үздік оқытушы 2018 жыл» мемлекеттік грантының иегері болып табылады, сонымен қатар кафедраның басқа да оқытушылары ҚР БҒМ, облыс, қала әкімінің, ректордың және т.б. Құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды.

Кафедра оқытушылары оқу пәндері бойынша оқу және әдістемелік құралдарды жасақтайды және баспадан шығарады. Сонымен қатар, студенттер қосымша әдістемелік және оқу көмекшілері ретінде электрондық оқулықтарды пайдаланады.

2017-2018 оқу жылы «Адами капитал және әлеуметтік қызметтер инфраструктурасы» атты монография (э.ғ.к. Адиетова Э.М.), 2018-2019 оқу жылында Бухгалтерлік есеп (э.ғ.к. Адиетова Э.М., магистр Альдешова С.Б.), Бухгалтерлік есеп негіздері (магистр Альдешова С.Б.) атты оқу құралдары, Қазақстан Республикасының аграрлық секторын инвестициялық-инновациялық қамту мәселелері (э.ғ.к. Адиетова Э.М., магистр Канатова А.Ж.) атты монография баспадан шығарылды. Кафедраның аға оқытушылары Ш.Б. Сисенгалиева, э.ғ.к. А.А.Мусаева, э.ғ.к. Қ.М.Утепкалиева 5В050800-Есеп және аудит мамандығының пәндерін оқытуда белсенді түрде енгізіліп жатқан ««5СИС» бухгалтерлік есепті оқытудың әдістемесі» ғылыми туындысы үшін 22.12.2017 ж №3145 авторлық куәлікке ие болды.

Кафедраның аға оқытушысы, э.ғ.к. А.А.Мусаева магистрлерді дайындауда 2017-2018 оқу жылынан бастап оқу үдерісіне енгізілетін авторлық құқығы 26.04.2017 ж. күнгі №838 бекітілген «BLI технологиясы бойынша актуарлерийлерді дайындау» ғылыми туынды авторларының бірі болып табылады.

2017 жылдан кафедра оқытушысы, э.ғ.к. А.А.Мусаева «Инновациялық технологияларды қолдана отырып, құс фабрикасының қалдықтарын қайта өңдеу негізінде жасыл энергия (биогаз) жəне экологиялық таза өнімдер (биотыңайтқыш) жасақтау» (2017 жылғы 17 қарашадағы №453 келісім-шарт) коммециализациялау жобасында коммерциализация маманы ретінде қатысуда.

Оқу үдерісінің жалғасы және оны тереңдету ретінде кафедрада студенттердің ғылыми жұмысы ұйымдастырылып келеді. 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедрада «Сарапшы» студенттік ғылыми үйірме қызмет етіп келеді. «Сарапшы» үйірмесінің мүшелері Жоғары оқу орнының студенттік ғылыми-практикалық конференцияларына, республикалық пәндік олимпиадаларға, жас ғалымдардың халықаралық форумдарына (Сочи, Екатеринбург, Ресей), ғылыми жұмыстардың байқауларына, «ВЭП» (Россия, Екатеринбург) ұйымдастырған «Деньги» халықаралық интернет чемпионатына белсене қатынасып келеді.


Байланыс

Қаржы және есеп кафедрасы

e.adiyetova@asu.edu.kz
060011 Атырау қаласы, Студенттер даңғылы көшесі, 212, №4 корпус, 105 кабинет