Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 2020 жылдың 12-13-ші қарашасында Қазақ Педагогикалық ғылымдар Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шолпан Исагалиевна Джанзакованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған «ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭТНОПЕДАГОГИКА: ӘДІСНАМАСЫ, ТӘЖІРИБЕСІ, БОЛАШАҒЫ» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция өткізеді.

"/> АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 2020 жылдың 12-13-ші қарашасында Қазақ Педагогикалық ғылымдар Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шолпан Исагалиевна Джанзакованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған «ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭТНОПЕДАГОГИКА: ӘДІСНАМАСЫ, ТӘЖІРИБЕСІ, БОЛАШАҒЫ» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция өткізеді.

Конференцияның мақсаты: этнопедагогикалық білім берудің білім-ғылым кеңістігіндегі маңызын және дамытудың заманауи мүмкіндіктерін саралау, жүйелеу, пайымдау, талқылау және ғылыми ақпарат алмасу.

Конференцияның жүргізілу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияның өтетін орны: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 1

Конференцияны жүргізу формасы: келіп қатысу және сырттай қатысу

Конференцияның негізгі секциялары:

1. Жаңа жағдайдағы Қазақстан: білім және тәрбие мәселелері

2. Этнопедагогикалық білім мен тәрбие берудің тарихы, әдіснамасы, практикасы: отандық және шетелдік тәжірибе

3. «Мәңгілік ел», «Ұлы даланың жеті қыры», «Рухани жаңғырту» бағдарламаларының ұлттық идеялары мәнжазбасындағы этникалық тәрбие беру

4. Этнопедагогикалық зерттеулердің нәтижелерін білім беру жүйесіне ендіру логикасы

5. Этнопедагогика – заманауи әлеуметтік ортада этномәдени құндылықтарды сақтаушы ретінде

Конференцияға қатысуға қойылған талаптар

Конференция жұмысына қатысу туралы өтініш, баяндама материалдарыжәне ұйымдастырушылықжарнанытөлегендігіжөніндегітүбіртеккөшірмесі2020 жылдың 5 қарашасынадейін тіркелген нысан бойынша электрондық пошта арқылы Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына жіберілуі қажет.

Ұйымдастырушылық жарнаның сомасы – 3000 теңге. Іс-сапар шығыны конференцияға қатысушысының есебінен.

Конференция жұмысының Ұйымдастыру комитеті ғылыми мақалалар жинағын басып шығаруды жоспарлауда.

Конференция туралықосымшаақпарат университет сайтында www.аsu.edu.kz орналастырылатынболады. 

Мақала мәтініне қойылатын талаптар

Мақала көлемі 5-8 бетті (әдебиет тізімін қосқанда) құрауы тиіс. Мақала мәтіні баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыруы шарт: мақала мәтіні  және тіркеу формасы Times New Roman шрифтімен терілуі керек, интервал – 1,0, кегль –12,А4 форматты стандартты қағазда шеттері: сол жағы - 3 см, оң жағы – 2см, жоғарғы – 2см, төменгі - 2 см сақтап жазылады. Төменнен арасына бір жол тастап беттің сол жағында ӘОК көрсетіледі, төменнен арасына бір жол тастап беттің ортасынан үлкен әріптермен қалың шрифтпен баяндаманың аты жазылады; төменнен арасына бір жол тастап кіші әріптер мен автордың аты-жөні жазылады; төменнен арасына бір жол тастап автордың қызмет ететін орны, мекеменің толық аты, қаланың аты жазылады. Төменнен арасына бір бос жол тастап, курсивпен (12 кегль) кілттік сөздер, түйіндеме (2-3 сөйлем) жазылады: қазақ тіліндегі мақала үшін – ағылшын тілі және орыс тілінде; орыс тіліндегі мақала үшін – қазақ тілі және ағылшын тілінде; ағылшын тіліндегі мақала үшін – орыс тілі және қазақ тілінде.Төменнен арасына бір жол тастап мақаланың мәтіні беріледі. Мақала соңында төменнен арасына бір жол тастап пайдаланылған әдебиеттер тізімі жазылады. Талаптарға сай ресімделмеген, Ұйымдастыру комитетіне мерзімнен кешіктіріліп жіберілген материалдар конференция  жинағына енгізілмейді.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 

Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 1, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті.

Байланыс телефондары: 8 701 626 02 21 Базарғалиев Ғабит Бақытжанұлы

                       8 702 189 12 77 Қожрақова Ақтолқын Саташқызы

                                         8 702 857 52 60 Омарова Гүлжазира Рузайқызы

E-mail: konferencia_asu@mail.ru

Ұйымдастырушылық жарна aвтордың аты-жөні және «конференцияға қатысу» белгісі көрсетіле отырып, төмендегі есепшотқа аударылады: 

 

Реквизиттер:

«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

БИН 990240001891

КБЕ 16

«Банк Центр Кредит» АҚ

ИИК KZ388560000000460835

БИК KCJBKZKX

 

«Forte Bank» АҚ

ИИК KZ3696510F0008074825

БИК IRTYKZKA

 

«Қазақстанның Халық банкі» АҚ

ИИК KZ286010141000004825

БИК HSBKKZKХ

 

Тіркеуформасы:

Тегі: ................................................................................................................

 

Аты: ................................................................................................................

 

Әкесініңаты: .................................................................................................

 

Ғылыми дәрежесі, атағы: ............................................................................

 

Жұмыс орны (мекеме), қызметі ..................................................................

 

Байланыс телефоны ......................................................................................

 

Электрондыпошта  (E-mail): .......................................................................

 

Секцияның атауы: ........................................................................................

 

Қосымша ақпарат.........................................................................................

 

Керекті техникалық құралдар: .....................................................................

 

Қосымша баяндамашылар ............................................................................

 

Қонақ үйден орын даярлау (иә/жоқ) ...........................................................

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

 

ӘОК

 

ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

Ш.И.Джанзакова, п.ғ.д., профессор

 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ.

 

Кілттік сөздер:

Түйіндеме

 

Мақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтіні

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

 

ПІКІРЛЕР

Тізімге қайта оралу

Хабарландыру!

12 Июл 2024 14

І-ІІ -ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-12.07.2024

Хабарландыру!

11 Июл 2024 48

ІІ-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-11.07.2024

Хабарландыру!

11 Июл 2024 53

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университет жатақхана бойынша бос орындар саны

Хабарландыру!

10 Июл 2024 110

ІІ-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-10.07.2024

Хабарландыру!

9 Июл 2024 90

1-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-09.07.2024