Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 2020 жылдың 12-13-ші қарашасында Қазақ Педагогикалық ғылымдар Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шолпан Исагалиевна Джанзакованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған «ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭТНОПЕДАГОГИКА: ӘДІСНАМАСЫ, ТӘЖІРИБЕСІ, БОЛАШАҒЫ» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция өткізеді.

"/> АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 2020 жылдың 12-13-ші қарашасында Қазақ Педагогикалық ғылымдар Академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шолпан Исагалиевна Джанзакованың 60 жасқа толу мерейтойына арналған «ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭТНОПЕДАГОГИКА: ӘДІСНАМАСЫ, ТӘЖІРИБЕСІ, БОЛАШАҒЫ» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференция өткізеді.

Конференцияның мақсаты: этнопедагогикалық білім берудің білім-ғылым кеңістігіндегі маңызын және дамытудың заманауи мүмкіндіктерін саралау, жүйелеу, пайымдау, талқылау және ғылыми ақпарат алмасу.

Конференцияның жүргізілу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияның өтетін орны: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 1

Конференцияны жүргізу формасы: келіп қатысу және сырттай қатысу

Конференцияның негізгі секциялары:

1. Жаңа жағдайдағы Қазақстан: білім және тәрбие мәселелері

2. Этнопедагогикалық білім мен тәрбие берудің тарихы, әдіснамасы, практикасы: отандық және шетелдік тәжірибе

3. «Мәңгілік ел», «Ұлы даланың жеті қыры», «Рухани жаңғырту» бағдарламаларының ұлттық идеялары мәнжазбасындағы этникалық тәрбие беру

4. Этнопедагогикалық зерттеулердің нәтижелерін білім беру жүйесіне ендіру логикасы

5. Этнопедагогика – заманауи әлеуметтік ортада этномәдени құндылықтарды сақтаушы ретінде

Конференцияға қатысуға қойылған талаптар

Конференция жұмысына қатысу туралы өтініш, баяндама материалдарыжәне ұйымдастырушылықжарнанытөлегендігіжөніндегітүбіртеккөшірмесі2020 жылдың 5 қарашасынадейін тіркелген нысан бойынша электрондық пошта арқылы Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына жіберілуі қажет.

Ұйымдастырушылық жарнаның сомасы – 3000 теңге. Іс-сапар шығыны конференцияға қатысушысының есебінен.

Конференция жұмысының Ұйымдастыру комитеті ғылыми мақалалар жинағын басып шығаруды жоспарлауда.

Конференция туралықосымшаақпарат университет сайтында www.аsu.edu.kz орналастырылатынболады. 

Мақала мәтініне қойылатын талаптар

Мақала көлемі 5-8 бетті (әдебиет тізімін қосқанда) құрауы тиіс. Мақала мәтіні баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыруы шарт: мақала мәтіні  және тіркеу формасы Times New Roman шрифтімен терілуі керек, интервал – 1,0, кегль –12,А4 форматты стандартты қағазда шеттері: сол жағы - 3 см, оң жағы – 2см, жоғарғы – 2см, төменгі - 2 см сақтап жазылады. Төменнен арасына бір жол тастап беттің сол жағында ӘОК көрсетіледі, төменнен арасына бір жол тастап беттің ортасынан үлкен әріптермен қалың шрифтпен баяндаманың аты жазылады; төменнен арасына бір жол тастап кіші әріптер мен автордың аты-жөні жазылады; төменнен арасына бір жол тастап автордың қызмет ететін орны, мекеменің толық аты, қаланың аты жазылады. Төменнен арасына бір бос жол тастап, курсивпен (12 кегль) кілттік сөздер, түйіндеме (2-3 сөйлем) жазылады: қазақ тіліндегі мақала үшін – ағылшын тілі және орыс тілінде; орыс тіліндегі мақала үшін – қазақ тілі және ағылшын тілінде; ағылшын тіліндегі мақала үшін – орыс тілі және қазақ тілінде.Төменнен арасына бір жол тастап мақаланың мәтіні беріледі. Мақала соңында төменнен арасына бір жол тастап пайдаланылған әдебиеттер тізімі жазылады. Талаптарға сай ресімделмеген, Ұйымдастыру комитетіне мерзімнен кешіктіріліп жіберілген материалдар конференция  жинағына енгізілмейді.

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 

Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 1, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті.

Байланыс телефондары: 8 701 626 02 21 Базарғалиев Ғабит Бақытжанұлы

                       8 702 189 12 77 Қожрақова Ақтолқын Саташқызы

                                         8 702 857 52 60 Омарова Гүлжазира Рузайқызы

E-mail: konferencia_asu@mail.ru

Ұйымдастырушылық жарна aвтордың аты-жөні және «конференцияға қатысу» белгісі көрсетіле отырып, төмендегі есепшотқа аударылады: 

 

Реквизиттер:

«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

БИН 990240001891

КБЕ 16

«Банк Центр Кредит» АҚ

ИИК KZ388560000000460835

БИК KCJBKZKX

 

«Forte Bank» АҚ

ИИК KZ3696510F0008074825

БИК IRTYKZKA

 

«Қазақстанның Халық банкі» АҚ

ИИК KZ286010141000004825

БИК HSBKKZKХ

 

Тіркеуформасы:

Тегі: ................................................................................................................

 

Аты: ................................................................................................................

 

Әкесініңаты: .................................................................................................

 

Ғылыми дәрежесі, атағы: ............................................................................

 

Жұмыс орны (мекеме), қызметі ..................................................................

 

Байланыс телефоны ......................................................................................

 

Электрондыпошта  (E-mail): .......................................................................

 

Секцияның атауы: ........................................................................................

 

Қосымша ақпарат.........................................................................................

 

Керекті техникалық құралдар: .....................................................................

 

Қосымша баяндамашылар ............................................................................

 

Қонақ үйден орын даярлау (иә/жоқ) ...........................................................

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

 

ӘОК

 

ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 

Ш.И.Джанзакова, п.ғ.д., профессор

 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ.

 

Кілттік сөздер:

Түйіндеме

 

Мақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтініМақала мәтіні

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

 

ПІКІРЛЕР

Тізімге қайта оралу

ХАБАРЛАНДЫРУ!

30 Янв 2023 53

ҚР Ұлттық Академиясының академигі, Қазақстанның Халық жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, көрнекті ғалым,  Зейнолла Қабдоловты еске алуға арналған «ЗЕЙНОЛЛА ҚАБДОЛОВ: Әлем және қазақ әдебиеттану мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘЖІРИБЕЛІ ПРАКТИКТЕРДІҢ АШЫҚ ДӘРІСІ

25 Янв 2023 39

Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау ассоциациясы бастамасымен Шеврон компаниясымен серіктестікте жүзеге асатын «Students for Nature» жобасы аясында, АСБК мамандары студенттерге Қазақстандағы табиғатты қорғау саласы, құстарға төнетін қауіптер, ғылыми зерттеулер және студенттердің жабайы табиғатты қорғауға қалай қатыса алатыны жайлы айтып береді.

Хабарландыру!

25 Янв 2023 64

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға университет қызметкерлеріне арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды университетішілік қаржыландыруға кезекті конкурсты жариялайды.

Хабарландыру!

20 Янв 2023 17

«Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ «Қаржы және есеп» кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а., экономика ғылымдарының кандидаты Ахметова Гульмира Тулегеновнаға экономика мамандығы бойынша қауымдастырылған  профессор ғылыми атағын беру туралы мәселе қарастырылуына байланысты 1-қосымша және 2- қосымшаға сәйкес анықтама және жарияланымдар тізімі беріледі.

Хабарландыру!

18 Янв 2023 46

5В050800 - Есеп және аудит, 6В04104 - Бизнес процестердің есебі, аудиті және талдау, 5В050900 - Қаржы, 6В04105 - Қаржы және аналитика ББ бойынша білім алушыларға арналған өндірістік және дипломалды тәжірибелерінің КІРІСПЕ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ