І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2022 жылдың 25 ақпан күні қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай «Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция өткізеді.

"/> ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2022 жылдың 25 ақпан күні қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай «Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция өткізеді.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2022 жылдың 25 ақпан күні қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері  Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай «Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция өткізеді.

Конференция жұмысының бағыттары:

1.    Ахмет Байтұрсынұлы және біртұтас Алаш идеясы

2.    Қазіргі әлемдегі өнер, мәдениет және спорттың даму тенденциялары

3.    Болашақ маманның өзін-өзі дамытудың психологиялық-педагогикалық негіздері

4.    Экономика және құқық саласының өзекті мәселелері

5.    Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың басым бағыттары

Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.

Баяндамаларды қабылдау: 2022 жылдың 20 ақпанына дейін.

Материалдарды рәсімдеу тәртібі

Баяндама мәтіні (3-5 бет) 6.0 (7.0) мәтіндік WORD редакторында «Tіmes New Roman» шрифтімен (шрифт өлшемі – 12, әр жол арасы – 1,0, барлық жағынан жол жиегі – 20 мм,  азат жол – 1,25 см.) жазылуы тиіс.

Бастапқы жолдың сол жағында ӘОЖ (Әмбебап ондық жүйе) индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында бас әріппен, қалың қаріппен баяндаманың тақырыбы, бір жолдан кейін автордың аты-жөні, келесі жолға мекеме, қала аты, автордың е-maіl адресі жазылады. Бір жолдан кейін негізгі мәтін басталады.

Конференцияға ұсынылатын баяндамада ғылыми зерттеулердің өзектілігі мен  нәтижелері, практикалық маңызы ашылуы тиіс.

Баяндаманың электрондық нұсқасы (жұмыстың бағытын көрсетіп) gylym.zhu@gmail.com электрондық поштаға жіберілуі керек. Ұйымдастыру жарнасының түбіртегі сканерден өткізілген (jpeg) немесе (pdf) форматындағы нұсқасы электронды пошта арқылы ұсынылады.

Аталған талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген уақыттан кешіктірілген материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды.

Баяндамамен бірге төмендегідей тіркелу жіберілуі тиіс:

Аты-жөні, тегі:___________________________________________

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: __________________________

Жұмыс орны: ____________________________________________

Мекенжайы: _____________________________________________

Телефоны,  e-maіl:________________________________________

Баяндама тақырыбы, секциясы: ______________________________

Конференция нәтижелері бойынша конференция материалдарының электрондық жинағы қалыптастырылып, конференцияға қатысушылардың электрондық мекенжайларына жіберіледі.

Конференцияға қатысу және мақаланы электронды жинаққа орналастыру үшін ұйымдастыру жарнасы – 4 000 теңгені (профессор-оқытушылар, мұғалімдер үшін), білімгерлер үшін – 2 000 теңгені құрайды.

Конференция ZOOM Meeting платформасында өткізіледі.

Секциялар бойынша өтетін уақытты қосымша хабарлаймыз.

Ұйымдастыру жарнасын төмендегі есеп-шотқа аударуларыңызды өтінеміз: 

«Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕ АҚ

БИН – 990 140 003 041

ИИК – KZ566010311000005234

КБЕ 16

БИК – HSBKKZKX

АҚ «Қазақстан Халық банкі»,  Талдықорған қ-сы.

КНП – 861

«Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі»  деп көрсетілген түбіртек баяндама мәтінімен қоса жіберілуі керек.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 040009, Талдықорған қ., Жансүгіров көшесі 187 А, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі, 310 каб.

Телефон: (8-7282) 22-16-67-1193, е-maіl: gylym.zhu@gmail.com  

Баяндаманы рәсімдеу үлгісі

 

ӘОЖ 541.124

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

 

Аргынбай М.М. п.ғ.к., доцент

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ.

E-mail: Argіnbay@maіl.ru

 

Аннотация

Тірек сөздер:

Аннотация

Ключевые слова

Annotation

Key words:

 

Баяндама мәтіні

.............................................................................................................................[1, 57].

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….[2, 123].

 

ӘДЕБИЕТТЕР:

1.

2.

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПІКІРЛЕР

Тізімге қайта оралу

Хабарландыру!

12 Июл 2024 25

І-ІІ -ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-12.07.2024

Хабарландыру!

11 Июл 2024 52

ІІ-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-11.07.2024

Хабарландыру!

11 Июл 2024 54

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университет жатақхана бойынша бос орындар саны

Хабарландыру!

10 Июл 2024 113

ІІ-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-10.07.2024

Хабарландыру!

9 Июл 2024 91

1-ші шығармашылық емтихандардың НӘТИЖЕСІ-09.07.2024