Казиев К.О. Тема: ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдері.

ЖОБАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

Жоба тақырыбының атауы: ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдері.
Жоба рефераты (аюстракт)
   Соңғы кезде қоғамымыздың білім беру саласында тек дамытушы, білім беруші ғана әлеуетке ие болатын емес, сонымен қатар білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының денсаулықтарын сақтайтын қызу реформалар болып жатыр. Бұл, егер педагог кәсіби құзыретті, физикалық және психологиялық тұрғыда дені сау, сонымен қатар кәсіби-шартталған жағымсыз жағдайлардың дамуына тұрақты болса ғана, жүзеге асуы мүмкін болады. Қазіргі кезде соңғы міндеттің орындалуы үлкен қиындықтар тудырады. Педагогтың кәсіби іс-әрекетінің эмоционалдық қауырттылығына, педагогикалық жағдайлардың стандартсыздығына, мұғалім еңбегінің күрделілігі мен жауапкершілігіне байланысты «эмоционалдық қажу» синдромының даму қаупі күшейді. Бұл арада «эмоционалдық қажу» синдромының қалыптасу қаупін төмендетуге және жалпы кәсіби дағдарыстың пайда болуына жол бермейтін, педагогттердің денсаулықтарын сақтауға бағытталған қолданыстағы тиімді психологиялық-педагогикалық және медициналық технологияларға айтарлықтай мән берілмейді. Күрделі, экстремалдық әлеуметтік-экологиялық жағдайларда, құбылмалы, тұрақсыз әлемде өмір сүретін тұлғаның психологиялық денсаулығы мәселесі адам туралы ғылымдар ғасырында ерекше өзектілікке ие болды.
   Ғалымдардың көптеген зерттеулері мен еңбектерінде көрсетілгендей педагогтердің жұмысы үлкен жүйке-психикалық жүктемелермен тікелей байланысты. Бұл жерде еңбек жағдайларына байланысты физиологиялық, психологиялық факторлар ағзаға жүктеме болады. Μұндай жұмыс кезінде күн сайын шаршау деңгейі жинақталуының әсерінен эмоционалды қажу пайда болады. Бұл құбылыстың басқа да жеке кәсіпке байланысты көріністері болуы мүмкін және шиеленістің белгілі бір деңгейіне жеткенде дене өзін қорғауға тырысады, мысалы: педагогтің студенттермен өзара әрекеттесу уақытын азайту, кәсіби эффективтілігінің төмендеуі, кәсіби міндеттеріне немқұрайлы қатынас сияқты құбылыстармен көрініс табады. Педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдерін анықтау мен оның алдын алудың басты мақсаты – адами капиталға қол жеткізу.
   Бүгінгі күні адами капитал дегеніміз адамның бойындағы білімі, қабілеті, тәжірибесі, даналығы, іскерлігі, бүгінгі бәсекелестік замандағы оның адамдық, кәсіби құндылығы мен қарым-қатынасы.
Жобаның мақсаты мен міндеттері: ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдерін айқындау және оны жүзеге асырудың әдістемелік ресурстарын әзірлеу.

Міндеттері:

1.ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдерін ғылыми-теориялық тұрғыдан айқындау, «кәсіби эмоционалды қажу» ұғымын нақтылау.
2.ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының деңгейін бағалау.          3.ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдерін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау, өлшемдері мен көрсеткіштерін және деңгейлерін айқындау.  
4.ЖОО-да педагогтердің кәсіби эмоционалдық қажуының алдын-алудың психологиялық механизмдерін дамытудың бағдарламасын дайындау, ұсыныстар жасау.
Түйін сөздер: педагог, эмоционалдық қажу, эмоция, кәсіби рефлексия, кәсіби өзін-өзі өзектендіру, кәсіби өзін-өзі дамыту.

Возврат к списку