Пайдалану ережесі

Х. ДОСМҰХАМЕДОВ АТЫНДАҒЫ
АТЫРАУ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫН ПАЙДАЛАНУЫ
ТУРАЛЫ Е Р Е Ж Е С І

1.  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
    Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің ғылыми  кітапханасы оқу-тәрбие процесін әдебиетпен және библиографиялық-ақпаратпен қамтамасыз ететін университеттің маңызды құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ білімді, рухани және интеллектуалдық қатынасты, мәдениетті тарату орталығы болып табылады.
    Университет кітапханасы - өз оқырмандарына қызмет көрсетуде, кітап қорын пайдалануда шектеу қоймайды. Ереже оқырманның кітапханамен арақатынасын реттейтін құжат және оқырмандарға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың, кітап қорын пайдаланудың жалпы тәртібін, кітапхана мен оқырмандардың құқығы мен міндеттерін реттейді.

2. НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ
    2.1. Университетке қазылық төрелік қабылдай алатын, заманауи басқарушылық, ұйымдастырушылық жұмыстарын меңгерген, экономикалық тұрғыдан ойлай алатын, өз саласына қатысты жаңа технологияларды меңгерген, оқу орнының қоғамдық өміріне белсенді араласатын жоғары білікті маман даярлауға көмек көрсету;
    2.2. Университеттің профилі бойынша қажетті оқулықтар мен оқу-әдістемелік, ғылыми басылымдарды жинақтау, сақтау, оқырмандарға рухани байлық болар әдебиеттерді насихаттау.

3.  ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
    3.1. Кітапхананы пайдалану құқығы университеттің профессор-оқытушылар құрамына, студенттеріне, магистранттарына, қызметкерлеріне беріледі.

4.  ОҚЫРМАННЫҢ КІТАПХАНАҒА ЖАЗЫЛУЫ
    4.1. 1 курс студенттеріне қыркүйекте оқырман формуляры мен тіркеу карточкасы толтырылады.
    4.2. Университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер жеке куәліктері мен жұмыс орнының анықтамасын ұсынады.
    4.3. Кітапханаға жазылар кезде оқырман кітапхананы пайдалану ережесімен танысып, оларды орындауға міндетіне алатынын растап, оқырман формулярына қол қояды.
    4.4. Университеттен шығып кеткен кезде оқырман қолындағы барлық басылымдарды кітапханаға қайтарады.

5. АБОНЕМЕНТТІ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ
   5.1. Абонементті қолдану құқығы университетте оқитын, жұмыс істейтін студенттер мен қызметкерлерге беріледі;
   5.2. Абонементтерде әдебиетті үйге беру жүзеге асырылады.
   5.3. Пайдаланушы оқу және оқу-әдістемелік әдебиетті бір семестрге немесе бір оқу жылына; ғылыми және көркем әдебиетті 15 күн мерзімге алады.
   5.4. Оқырман алынған әрбір дана кітап үшін оқырман формулярында қол қояды. Кітаптарды қайтарғаны жөнінде оқырманның қолын кітапханашы қолымен өшіріледі.

6. ОҚУ ЗАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ
   6.1. Оқу залдарында келушілерге оқу залының қорында ашық қолжетімділік режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі беріледі, бұл өз бетінше қажетті әдебиеттерді табуға, қорда бар басылымдарды қызықтыратын тақырып бойынша қарауға мүмкіндік береді.
   6.2. Бір данадағы әдебиет үйге берілмейді қажетті беттердің көшірмелерін немесе ұялы телефондарға суретке түсіре алады.
   6.3. Энциклопедиялар, анықтамалықтар, диссертациялар тек оқу залдарында беріледі
   6.4. Оқу залында соңғы 3 жылда отандық және шетелдік газеттерге, журналдарға, хабаршыларға және тағы басқаларға қолжетімді.

7. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ЗАЛЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ
  7.
1. Интернет, электронды оқулықтар мен тасымалдағыштарды пайдалану кезінде кітапханашының кеңесіне жүгіне алады.
  7.
2. Құжаттардың электронды үлгісін залда отырып пайдалана алады, электронды оқулықтар үйге берілмейді.
  7.
3. Электронды оқу залында рұқсатсыз өз дискісімен жұмыс істеуге болмайды.
  7.
4. Компьютерлерден, электронды бағдарламалардан ахау шыққан жағдайда кітапханашыға міндетті түрде айтуы тиіс.

8. ОҚЫРМАННЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
   8.1. Оқырмандардың мынаған құқығы бар:
    - кітапхана көрсететін кітапхана-ақпарат қызметінің негізгі түрлерін тегін пайдалануға;
    - ақпарат көздерін іздестіру мен таңдауда кеңесшілік қызмет алуға;
   8.2. Оқырмандар мынаған міндетті:
    - әдебиет алу үшін оқырман
жеке куәлігін көрсетіп, оқырман формулярында алынған әрбір басылым үшін қол қоюға;
    - кітаптарға, баспа туындыларына, басқа да материалдарға және кітапхана мүлкіне ұқыппен қарауға;
    - кітапханадан алған басылымдарды белгіленген мерзімде қайтаруға.
   8.3. Оқырманға рұқсат етілмейді:
   - кітапханаға сыртқы киіммен кіруге;
   - кітапхана бөлмелерінде тыныштық
пен тәртіп бұзуға;
   - кітапханадан өзі қол қоймаған кітаптарды алып шығуға;
   - кітапхана басылымдарын бүлдіруге (оған белгі салу, сызу, парақтарын жыртып, мұқабасын мыжу);
   - картотекалар мен каталогтерден кәртішкелер шығарып алуға;
   - қызмет бөлмелері мен кітап қоймасына рұқсатсыз кіруге.


9.
КІТАПХАНАНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
   9.1. Университеттің кітапхана туралы Ережесі мен кітапхананы пайдалану ережесіне сәйкес оқырманға қызмет көрсетеді;
   9.2  Кітапхана құқылы:
9.2.1. Кітапханадан алынған кітаптарды қайтарылуын тұрақты бақылауға алуға;
9.2.2. Өз қорынан қолданыстағы нормативті және құқықтық актілерге сәйкес құжаттарды есептен шығаруға.
   9.3  Ғылыми кітапхана міндетті:
9.3.1. Оқырманға кітапхананың барлық қорын пайдалануға мүмкіндік беруге;
9.3.2. Кітапханада оқырман жұмыс істеуге қажетті жағдай жасауға;
9.3.3. Оқырманды барлық көрсетілетін қызмет түрімен таныстыруға;
   9.4    Кітапхана қызметкері міндетті:
9.4.1. Белгіленген ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен ережелерге сәйкес кітапхана қорындағы басылымдарды сақтау, есепке алу және қордан есептен шығаруды жүзеге асыруға міндетті;