Негізгі құжаттар

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Еңбек Кодексі», Жоғары оқу орны білім беру мекемесінің Жарғысы, кітапхана ісіне қатысты құжаттар (кітапхананы пайдалану құқығы, кітапхана Ережесі, лауазымдық нұсқаулар), Білім және ғылым Министрлігінің нормативтік актілері.


ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ