Халелтану зертханасы

Х.Досмұхамедұлының ғылыми-педагогикалық мұрасын зерттеуде және насихаттауда алда тұрған міндеттері:

  • Х.Досмұхамедұлының қазақ мектептеріне арнап жазған оқулықтары мен оқу құралдарын, әлі де баспадан жарық көрмеген белгісіз мұрағат қорларында жатқан еңбектері мен қолжазбаларын тауып, өңдеп, баспадан басып шығаруды қолға алу.
  • Х.Досмұхамедұлы биология, жануартану, тәнтану, тарих, әдебиеттану, тіл білімі, ауыз әдебиеті  ғылымдарын қазақ топырағында алғаш зерттеген жан-жақты ғалым болғандықтан, осы пәндер бойынша оның еңбектерін орта мектептер мен жоғары оқу орнының оқу бағдарламасына енгізу.
  • Атырау университетінің жанынан ұйымдасқан ғылыми-әдістемелік зертхананың жұмысына Х.Досмұхамедұлының ғылыми мұрасын зерттеуге оның ішінде, биология, жануартану, педагогика, этнопедагогика, этнопсихология, тіл білімі, әдебиеттану, тарих және т.б  салаларын зерделеп зерттеуге барлық кафедралардың ғалымдарын, магистранттарын, студенттерін белсенді қатыстыруға  ықпал ету.
  • Атырау университеті кафедраларының ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарына Х.Досмұхамедұлы ғылыми мұрасын зерттеуге байланысты оқу-әдістемелік құралдар жазу, магистрлік диссертациялық еңбектер орындауды енгізу.
  • Профессор Х.Досмұхамедовтың мұраларын жинақтау мақсатында, туып-өсіп еңбек еткен жерлері Атырау-Миялы-Қарабау-Тайсойған маршруты бойынша «Халелдің ізімен» атты экспедиция ұйымдастырып, Халел ставкасына археологиялық қазба жұмысын жүргізіп, материалдарымен зертхана қорын толықтыру.

Х.Досмұхамедов атындағы педагогика зертханасының негізгі мақсаты мен міндеттері жоғарғы мектеп, мектеп педагогикасының өзекті проблемалары, Қазакстанда жоғарғы педагогикалык білім берудің қалыптасуы мен дамуын зерделеп зерттеу жұмыстарын жүргізу. Қазакстанда педагогикалық ой-пікірдің дамуы мен жекелеген педагог ағартушылардың педагогикалық мұраларын зерттеу. Зертхана Х.Досмұхамемдов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессор-окытушылар құрамын ғылыми-педагогикалық тақырыптағы әдістемелік материалдармен қамтамасыз етеді. 


Жоспар
Халелтану зертханасы