Магистратура


Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің магистратура бойынша білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі


01 Педагогикалық ғылымдар

7М01101 Педагогика және психология. 2 жыл, 1 жыл.
7М01301 Білім беру менеджменті. 2 жыл, 1 жыл.
7M01501 Информатика және білім беруді ақпараттандыру. 2 жыл.
7M01502 Заманауи ақпараттық білім беру ортасын ұйымдастыру және басқару. 1 жыл.
7M01503 Математика.  Білім беру үрдісін басқару. 2 жыл.
7M01504 Білім  берудегі  физика. 2 жыл.
7M01601 Тарих пәні мұғалімі, тарихшы зерттеуші. 2 жыл.
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті. 2 жыл. 1 жыл.


02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7M02201 Тарихшы- зерттеуші. 2 жыл.
7M02301 Қазақ филологиясы. 2 жыл. 1 жыл.


04  Бизнес, басқару және құқық

7М04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика. 2 жыл.
7М04102 Бизнес экономикасы. 1 жыл.
7М04201 Құқықтану. 2 жыл. 1 жыл.


05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M05101 Биология микробиология негіздерімен. 2 жыл. 1 жыл.
7M05201 Қолданбалы  экология. 2 жыл.
7M05202 Табиғи ресурстарды басқару және қоршаған ортаның инспекциясы. 1 жыл.
7M05203 Экологиялық менеджмент және аудит. 1 жыл.
7M05301 Химиялық  талдау және мұнайхимиялық синтез. 2 жыл. 1 жыл.
7M05302 Физика. 1 жыл.
7M05303 Физика және электроника. 2 жыл.
7M05401 Математика және  компьютерлік ғылымдар. 2 жыл.
7M05402 Актуарлық математика. 1,5 жыл.


06 Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

7M06101 Бизнес-информатика. 2 жыл. 1 жыл.
7M06102 IT- менеджмент. 1 жыл.
7M06103 Киберқауыпсіздік. 1 жыл.
7М06104 Дизайндағы қолданбалы информатика. 2 жыл. 1 жыл.