KZ RU EN

Кафедра информатики

Заведующая кафедрой
Майлыбаева Айман Жәдігерейқызы
кандидат науки физика-математики, ассоциированный профессор


Проекты кафедры
Жаңа ақпараттық технология құралдары көмегімен компьютерлік оқыту әдістерін дамыту және жетілдіру (жетекшілер: ф.-м.ғ.к. Майлыбаева А. Д., магистр-аға оқытушы, Жанузакова З. Ж.) Ақпараттық жүйелер мен деректер қорын жобалау мен құрудың қазіргі заманғы әдістері (жетекшілер: ф.-м.ғ.к., Салтанова Г.А., магистр, аға оқытушы Мухамбетова М.Ж.) Қазіргі заманғы программалау жүйелерін қолданып компьютерлік моделдеу және қолданбалы программалық қамтуларды құру. (жетекшілер: аға оқытушылар Хамметов А., Молдашева Р.Н.). Оқу үрдісін жобалау және басқарудың компьютерлік технологияларын жасақтау қолданбалы есептерді шешуде сандық әдістерді қолдану (жетекшілер: ф.-м.ғ.к., доцент Рашбаев Ж.М., аға оқытушы Эльдарова Э.Э.) Ақпараттық процестерді және жүйелерді математикалық моделдеу; Ағымдағы ақпараттың айқын еместігінде алгоритмдерді және модельдерді өңдеу;

Связь со школой
1 Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г.Атырау
2 специализированная техническая гимназия с углубленным изучением английского языка,
3 Школа-гимназия №19 имени К.Сатпаева
4 Средняя школа №2 имени Ж.Нажимеденова