KZ RU EN

Физика және техникалық пәндер кафедрасы

Кафедра меңгерушісі
Джумамухамбетов Джангирхан Гилманович
физ.-мат. ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор


Кафедрадағы жобалар

  • «Физиканы оқыту үдерісінде политехникалық  білім беруді жаңғырту». Жетекшілері: п.ғ.д., профессор Имашев Г.И.; п.ғ.к., қауымдастырылған профессор Куанбаева Б.У. , магистр - аға  оқытушылар:  Рахметова М.Т., Тумышева А.А., Салықбаева Ж.К.
  • «Научно-методические основы  цифровизации  образования». Жетекшілері: п.ғ.к.қауымдастырылған профессор Абыканова Б.Т., магистр - аға  оқытушылар  Бекова Г.Т., Мырзагерейқызы  Г.
  • «Атырау облысының табиғи климаттық жағдайы және өңірдегі мұнай-газ өнеркәсіптердің проблемаларымен айналысу (мұнай шығару, өңдеу процестерінін модельдеу, отын жанудағы қалдықтарды зерттеу және т.б.)». Жетекшілері: ф-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор Джумамухамбетов Ж.Г.; х.ғ.к., қауымдастырылған профессор Амангосова А.Г.; п.ғ.к., қауымдастырылған профессор  Сырбаева  Ш.Ж.
  • «Шет елдік және отандық өнімдерінің сапасын бақылау».

Жетекшілері: аға оқытушы, PhD Ж.К. Шадьярова, аға оқытушы-магистр Ж.Салыкбаева, аға оқытушы Л.К.Баймукашев.

2021 жылы кафедра ғалымдары гранттық қаржыландыру көзінен 13 млн.теңге  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді.

Мектеппен байланыс

  1. Д.Байбусынов атындағы №13ұлттық мектеп-гимназия
  2. Ж.Нажмеденов атындағы №2 орта мектеп
  3. «Техникалық реттеу және метрология комитетiнiң Атырау облысы бойынша департаменті»