Магистратура


Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің магистратура бойынша білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

01 Педагогикалық ғылымдар

7М01101 Педагогика және психология. 2 жыл
7М01301 Білім беру менеджменті. 2 жыл
7М01501 Информатика және білім беруді ақпараттандыру
7M01503 Математика.  Білім беру үрдісін басқару. 2 жыл.
7M01504 Білім берудегі физика. 2 жыл.
7M01505 Білім берудегі биология
7M01506 Химия
7M01601 Тарих пәні мұғалімі, тарихшы зерттеуші. 2 жыл.
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті.
7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті.
7M01703 Шет тілдері және мәдениетаралық байланыс

02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7M02201 Тарихшы- зерттеуші. 2 жыл.
7М02301-24 Филология (қосдипломдық)
7M02302 Аударма ісі

04  Бизнес, басқару және құқық

7М04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика. 2 жыл.
7М04102 Бизнес экономикасы.
7М04103 HR - менеджмент 2ж.
7М04104 Бухгалтерлік есеп, аудит және контроллинг 2 ж
7М04105 Қаржы және экономика 2 жыл.
7М04113 HR - менеджмент 1 ж.
7М04114 Есеп, аудит және контроллинг 1 жыл
7М04115 Қаржылық экономика 1 ж
7М04116 Денсаулык сактау менеджментi
7М04211 Құқықтану. 1 жыл.
7М04201 Құқықтану. 2 жыл.
7М04212 Адвокатура және нотариалдық қызмет

05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M05101 Биология микробиология негіздерімен. 2 жыл.
7M05201 Қолданбалы экология. 2 жыл.
7M05202 Табиғи ресурстарды басқару және қоршаған ортаның инспекциясы. 1 жыл.
7M05301 Химиялық талдау және мұнайхимиялық синтез. 2 жыл.
7M05303 Физика және электроника. 2 жыл.
7M05401 Математика және  компьютерлік ғылымдар. 2 жыл.

06 Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар

7M06101 Бизнес-информатика. 2 жыл
7M06103 Киберқауыпсіздік. 2 жыл.
7М06104-Дизайындағы қолданбалы информатика
7М06114-Дизайындағы қолданбалы информатика 1 жыл

Магистратура пререквизит 2021