Жоба мүшелері

Жобадағы рөлі

Аты-жөні

Университетті лауазымы

е-mail

1

Қазақстан жағынан координатор

Айгуль Султангубиева

Көптілді білім беру факультетінің деканы

a.sultangubiyeva@asu.edu.kz

2

Ғылыми жетекші

Жаңылсын Сабирова

Психология және арнайы білім беру кафедрасының п.ғ.к., доценті

zhanylsyn.sabirova@mail.ru

3

Көмекші аудармашылар

(Қазақ – ағылшын

Орыс – ағылшын)

 

Мадияр Сабыр

 

Әдемі Жүнісбекқызы

 

1 курс студенті

 

3 курс студенті

 

 

madikowgamer@gmail.com

 

ademazhunusbek@gmail.com

4

Ғылыми жоба командасы

1) Ләйля Койшигулова

 

2) Ақмарал Мұхамбетжанова

 

 

3) Гүлшат Шугаева

Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор

 

Инновациялық білім беру факультетінің деканы

 

Психология және арнайы білім беру кафедрасының меңгерушісі

l.koishigulova@asu.edu.kz

 

 

a.mukhanbetzhanova@asu.edu.kz

 

 

gshugayeva@mail.ru